9 mýtů ohledně dluhu na zdravotním pojištění

20.09.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění musí být každý měsíc placeno, zdravotní pojišťovny si své pohledávky velmi pečlivě hlídají. Proč nelze spoléhat na promlčení dluhu? Proč se neřešení situace ještě více finančně prodraží? 

Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel a za státní pojištěnce stát. Pokud si zaměstnanci a státní pojištěnci řádně plní své zákonné oznamovací povinnosti, tak nemohou být za dané období dlužníkem na zdravotním pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů si však musí každý měsíc samy platit zdravotní pojištění. Při neplacení zdravotního pojištění řádně a včas se stávají dlužníky na zdravotním pojištění. V takovém případě je vhodné situaci co nejrychleji aktivně řešit s pracovníky příslušné zdravotní pojišťovny. Hraní mrtvého brouka se nevyplácí. Co je dobré vědět o dluzích na zdravotním pojištění?

  1. Lze dlužné pojistné snížit či prominout?
  2. Pojistné se musí platit i při ztrátě?
  3. Kdy se můžete odhlásit z veřejného zdravotního pojištění?
  4. Kolik činí penále?
  5. Pomůže změna zdravotní pojišťovny?
  6. Kdy je dlužné pojistné promlčeno?
  7. Jak zdravotní pojištění vymáhají dluhy?
  8. Kdy máte nárok na splátkový kalendář?
  9. Sníží váš aktivní přistup výšku penále?

Dlužné pojistné aktivně řešte, pojišťovna i vaše peněženka to ocení

Dlužné pojistné

Zdroj: Shutterstock

1. Dlužné pojistné nelze prominout ani snížit

Vyčíslené zdravotní pojištění platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků nelze snížit nebo prominout. Zdravotní pojištění musí být vždy placeno. Na výpočet zdravotního pojištění nemá vliv rodinná či životní situace.

2. Pojistné se platí i při ztrátě

Někteří občané nemají žádné zdanitelné příjmy, ale současně nejsou státními pojištěnci pro placení zdravotního pojištění. V takovém případě si musí platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů, v letošním roce měsíčně v částce 1 803 Kč. Státními pojištěnci jsou např. penzisté, studenti, příjemci rodičovského příspěvku, občané v evidenci na úřadu práce. Zdravotní pojištění musí platit i OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které jsou ve ztrátě, v takovém případě se vypočítává zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, za celý kalendářní rok 2019 činí minimální zdravotní pojištění 26 487 Kč.

3. Nelze se odhlásit z veřejného zdravotního pojištění

Ušetřit na zdravotním pojištění odhlášením ze systému veřejného zdravotního pojištění nelze. Každý občan s trvalým pobytem v Česku je zdravotně pojištěn u některé ze zdravotních pojišťoven.

4. Penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného

Neplacením zdravotního pojištění řádně a včas vzniká i vysoký dluh na penále, neboť sazba penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného. Při dlouhodobém neplacení pojistného celková dlužná částka citelně naroste právě o vypočtené penále.

5. Změna zdravotní pojišťovny situaci neřeší

Každý pojištěnec má právo na změnu zdravotní pojišťovny v souladu se zákonem. Případná změna zdravotní pojišťovny samozřejmě nemá vliv na úhradu dluhu na veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovny následně vymáhají pravomocné dluhy i po svých bývalých pojištěncích.

 

6. Na promlčení spoléhat nelze

Promlčecí lhůta u zdravotního pojištění je desetiletá. Zdravotní pojišťovny mají vlastní mechanismy, aby k promlčení nedocházelo. Vzhledem k dlouhé promlčecí lhůtě k takovým případům dochází výjimečně.

Tip: Podívejte se, kdo dluží na zdravotním pojištění

7. Zdravotní pojišťovny dluhy pečlivě vymáhají

Výběru pojistného věnují zdravotní pojišťovny velikou pozornost, a pokud pojištěnci nehradí své pohledávky dobrovolně, tak přistupují k exekučnímu vymáhání.

8. Nárok na splátkový kalendář není automaticky

Občané, kteří se ocitnou z různých důvodů v tíživé finanční situaci a nemohou zdravotní pojištění hradit, by měli danou situaci co nejdříve řešit. Např. ukončit ztrátovou samostatnou výdělečnou činnost a evidovat se na úřadu práce. Za občany v evidenci úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Na staré dluhy je možné uzavřít se zdravotní pojišťovnou splátkový kalendář. Nezodpovědní pojištěnci, kteří neměli dlouhodobě snahu řešit svoji situaci, však musí počítat s tím, že ze zákona není na splátkový kalendář automatický nárok.

9. Aktivní přístup snižuje šanci na snížení penále

Dlužníci, kteří si podají žádost o prominutí penále na veřejném zdravotním pojištění v zákonné lhůtě, kteří doplatí veškeré dlužné pojistné, mají naději na snížení či prominutí penále. Při finančních problémech je vhodné situaci co nejdříve řešit.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DANĚ