Jak a kde se může OBZP přihlásit k platbám sociálního a zdravotního pojištění

05.11.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Kdo je OBZP a jak to má s platbou sociálního a zdravotního pojištění? Jakým způsobem se musí přihlásit a do kdy nejpozději?

OBZP definuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Definice OBZP

Podle zákona se jedná o osobu, která má trvalý pobyt na území České republiky, ale nemá příjmy ze zaměstnání ani samostatně výdělečné činnosti. Zkratka OBZP znamená osoba bez zdanitelných příjmů. Tyto příjmy pak nepodléhají odvodům na sociální ani zdravotní pojištění. Dále v jejím případě také nesmí být plátcem pojistného stát.

Kdo je nejčastěji osoba bez zdanitelných příjmů?

  • Osoba mající příjmy pouze z pronájmu nebo kapitálového majetku (nepodléhají odvodům na pojištění),
  • student nad 26 let až na výjimku,
  • nezaměstnaná osoba, která není v evidenci na úřadu práce,
  • členové náboženského řádu bez příjmu,
  • ženy v domácnosti, které celodenně nepečují o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let,
  • osoba, která pracuje na DPP, ale její příjmy nejsou vyšší než hraniční částka, tj. 10 000 Kč
  • a další.

Kdy student starší 26 let není OBZP?

Studenti do 26 let jsou pro účely platby zdravotního pojištění státními pojištěnci, pokud studium na škole bylo Ministerstvem školství označeno za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Stát však může zdravotní platit i za studenty nad 26 let, pokud studují prvně v doktorském programu v prezenční formě studia. Nesmějí však mít příjmy ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti nebo nadlimitní příjmy u DPČ a DPP.

OBZP a přihlášení k platbě sociálního a zdravotního pojištění

Zdroj: Shutterstock

Kdy nejsou osoby v domácnosti OBZP?

Pro účely platby zdravotního pojištění nejsou OBZP osoby, které osobně, řádně a celodenně pečují o jedno dítě do 7 let anebo alespoň o dvě děti do 15 let. Aby stát takovým osobám platil zdravotní pojištění, nesmějí mít příjmy ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti anebo z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce výdělky nad limit. Dále také děti nesmějí dát do mateřské školky nebo jeslí. Ve škole nesmí být déle, než je nezbytně nutné, tedy pouze po dobu vyučování, družina nepřipadá v úvahu.

OBZP a zdravotní pojištění

Odvody na zdravotní pojištění fungují v ČR jako daň za bezplatnou zdravotní péči. Platit pojištění je u nás povinnost. Pokud jej u své zdravotní pojišťovny neplatíte, dluh se rozrůstá o penále. Ty činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den. OBZP se tedy k platbě zdravotního pojištění musí přihlásit a platit si jej sama.

Jak se může OBZP přihlásit k platbě zdravotního pojištění

Nejdříve se musí občan, který se stal osobou bez zdanitelných příjmů, přihlásit do této kategorie u své zdravotní pojišťovny. Učinit tak musí jednotným formulářem Přihláška a evidenční list pojištěnce, kde ve 4. oddíle zaškrtne, že si pojistné bude hradit sám coby OBZP. Přihlásit se musí nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se stal osobou bez zdanitelných příjmů. Za nesplnění této povinnosti mu může být vyměřena pokuta do 10 000 Kč.

Splatnost pojistného je od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího měsíce. Výše zdravotního pojištění pro OBZP je 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je pro tyto účely minimální mzda. V roce 2020 OBZP na zdravotním odvádějí 1 971 Kč měsíčně.

 

OBZP a sociální pojištění

Platit si sociální pojištění není pro osoby bez zdanitelných příjmů povinnost. Pro to však, aby jim nechyběly roky pro nárok na starobní důchod, by měly začít uvažovat o přihlášení se k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Přihlášení se k platbě sociálního pojištění u OBZP

Zákon č. 155/1995 Sb., jasně vyměřuje, za jakých podmínek se můžete přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění. Podle § 6 odstavce 2 to však lze i bez udání důvodu. To ale jen pokud daná osoba splnila účast na pojištění před podáním přihlášky alespoň v délce jednoho roku. Dobrovolně můžete být takto pojištěni nanejvýš v rozsahu 15 let.

K dobrovolnému důchodovému pojištění musíte podat přihlášku u OSSZ, pod kterou spadá místo, kde máte nahlášené trvalé bydliště. Měsíční výše pojistného se určí z vyměřovacího základu, který si daná osoba určí sama, nejméně však může činit jednu čtvrtinu z průměrně mzdy. Z té bude měsíční pojistné činit 28 %. V roce 2020 to je 2 439 Kč.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 46 krát

Články ze sekce: DANĚ