V ČR je 100 tisíc osob, které dluží na zdravotním víc než 100 tisíc Kč! Nedluží i váš obchodní partner?

11.10.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění si ukrajuje značnou část našich příjmů. Pokud si ho neplatíme, tak si zaděláváme na velký průšvih. Ignorování placení zdravotní pojištění svědčí buď o špatné finanční situaci, nebo o lehkovážnosti (hlouposti) vašeho obchodního partnera. Pojďte se s námi podívat, jestli zrovna váš klíčový partner nedluží za zdravotní pojištění. A kolik osob vůbec dluží na zdravotním pojištění?

Zdravotní pojištění tvoří velkou část mzdy, platu i příjmů. Kdo ho neplatí, tak si koleduje o velké problémy. Státní správa vás nejdříve upozorní a pro vás je velmi výhodné spolupracovat a domluvit se třeba na splátkovém kalendáři. Kolik zdravotní pojišťovny evidují dlužníků? Nedluží váš obchodní partner? Které pojišťovny zveřejňují své dlužníky?

Dlužníci na zdravotním pojištění

Některé zdravotní pojišťovny uveřejňují dlužníky na zdravotním pojištění. Na zdravotním pojištění dluží fyzické a právnické osoby obrovskou sumu. Přes 100 000 osob dluží částku více než 100 000 Kč. Nicméně dlužit na zdravotním pojištění bude mnohonásobně více osob. Například u pojišťovny OZP tvoří dlužníci nad 100 tisíc Kč cca čtvrtinu z počtu dlužníků, kteří dluží 10 tisíc a více, pokud by byla situace podobná i u jiných pojišťoven, tak by na zdravotním pojištění dlužilo přes 400 tisíc osob).

Jmenný seznam dlužníků zveřejňují 3 ze 7 zdravotních pojišťoven a to:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Další 4 sdělili pouze to, kolik dlužníků nad 100 tisíc mají. Pojďme se tedy podívat, jak na tom jednotlivé zdravotní pojišťovny jsou a kde si můžete dlužníky zkontrolovat.

Počet dlužníků nad 100 tisíc Kč

Jméno pojišťovny Počet dlužníků nad 100 tisíc Kč Poznámky
VZP 79 723  
ZP MV ČR 3 892  
ČPZP 7 582 OBZP a OSVČ
OZP 5 631  
VoZP 1 706  
RBP 1 138  
ZPŠ 1 210 OBZP a OSVČ
Celkem 100 882  

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

VZP zveřejnila k 1. září 2017 dlužníky s dluhem vyšším než 300 tisíc. Ti jsou dále rozděleni do 3 skupin, podle toho kolik na pojistném dluží:

  • 300 až 500 tisíc Kč, kterých bylo 8 705
  • 500 až 1 000 tisíc Kč, kterých bylo 2 661
  • nad 1 milion Kč, kterých bylo 968

Dále VZP uvádí, že nad 100 tisíc Kč dluží k 31. 8. 2017:

  • 71 138 samoplátců
  • 8 585 zaměstnavatelů

Celkem tedy nad 100 tisíc Kč dluží VZP téměř 80 tisíc osob.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)

Druhá největší zdravotní pojišťovna ZP MV ČR (dle počtu pojištěnců) zveřejnila k 30. červnu 2017 dlužníky, jejichž dluh dosahoval částku 100 tisíc Kč a více. Celkově jich bylo 3 892.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna uvedla, že k 6. říjnu evidovala 7 582 pojištěnců v kategoriích OBZP a OSVČ s dluhem nad 100 000 korun.

K 30. 6. letošního roku ČPZP evidovala za osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů pohledávky po lhůtě splatnosti v souhrnné výši 2,7 miliardy korun. Na penále a pokutách dluží tito pojištěnci dalších 1,3 miliard korun. Počty dlužníků rostou i přesto, že pojišťovna aktivně provádí kontroly a důsledně vymáhá dlužné pojistné. Denně probíhá v informačním systému pojišťovny zjišťování dlužníků a výše dlužných částek. Následuje písemná výzva, pokud nedojde k úhradě, je vystaven výkaz nedoplatků, který je předáván k vymáhání.

Případně ZP přistupuje ke sjednání splátkového kalendáře. V případě zjištění insolvence přihlašuje ZP dluhy na pojistném a penále neprodleně. Stejně se připojujeme k pozůstalostnímu řízení. Dramaticky rostou zejména pohledávky v kategorii OBZP, kde se s největší pravděpodobností jedná o nízkopříjmovou skupinu obyvatel, která nesplácí ani půjčky finančním institucím, dluží mobilním operátorům, případně za nájem a služby. Jedná se o obecný trend.  

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP zveřejňuje všechny dlužníky, kteří dluží více než 10 tisíc korun, kterých k 10. září 2017 bylo 20 909. Z toho nad 100 tisíc Kč dlužilo 5 631 osob, tedy více než čtvrtina ze zveřejněných dlužníků.


Čtěte také:

Musí se platit penále u zdravotního pojištění?

Nezapomínáte si platit zdravotní pojištění?

Kdy neplatíte zdravotní pojištění?

Kdy vám hrozí pokuta od zdravotní pojišťovny?

Co když živnostník neplatí zdravotní pojištění?


Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP ČR)

Aktuálně VoZP eviduje 1 706 dlužníků s nevypořádaným dluhem (po lhůtě splatnosti) nad 100 tis. Kč. Dlužné pojistné činí bez penále cca 42 miliónu Kč, což vzhledem k ročnímu obratu (příjmu pojistného po přerozdělení) činí necelá 3 promile.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)

RBP v současné době seznam dlužníků nezveřejňuje a eviduje 1 138 dlužníků nad 100 tisíc Kč.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda jména dlužníků nezveřejňuje. Celkem ZPŠ eviduje 1 210 dlužníků (586 v kategorii OBZP, 406 v kategorii OSVČ a 218 zaměstnavatelů) nad 100 tisíc Kč.

Insolvenční rejstřík

Další místo, kde hledat dlužníky, je insolvenční rejstřík. Zde jsou vedeni dlužníci, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužníci, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení se nachází v Evidenci úpadců.

Dlužíte na zdravotním pojištění?

Pokud se již mléko rozlilo a vy dlužíte na zdravotním pojištění, tak neztrácejte naději a situaci řešte co nejdříve, neodkládejte komunikaci se zdravotní pojišťovnou. Na co konkrétně se zaměřit a jak postupovat krok po krok? Na to se podíváme v dalším článku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ