Nezapomínáte si platit zdravotní pojištění? 6x si to zkontrolujte!

13.06.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Platbě zdravotního pojištění musí věnovat velkou pozornost osoby bez zdanitelných příjmů, přičemž někteří občané nevědí, že jsou v této kategorii u zdravotní pojišťovny vedeni a že musí v roce 2017 platit měsíčně 1 485 Kč na zdravotním pojištění. Podívejme se na praktické příklady.

S platbou zdravotního pojištění nemají žádné starosti zaměstnanci, protože za ně veškeré platby provádí zaměstnavatel, a dále státní pojištěnci (např. penzisté, ženy na rodičovské dovolené, studenti do 26 let), za které platí zdravotní pojištění stát. Měsíčně si samy platí zdravotní pojištění každý měsíc platí pouze osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).


OBZP platí na zdravotním pojištění 1 485 Kč měsíčně

Měsíční záloha u OSVČ závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období, vždy však musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti placena alespoň minimální záloha, která v letošním roce činí 1 906 Kč. Všechny OBZP musí platit na měsíční záloze v letošním roce 1 485 Kč (13,5 % z minimální mzdy). OSVČ i OBZP musí zaplatit měsíční platu na účet své zdravotní pojišťovny do 8. dne následujícího měsíce.

Kdo je OBZP?

Jako OBZP jsou v registru příslušné zdravotní pojišťovny vedeni všichni lidé, kteří nejsou vedeni jako zaměstnanci, OSVČ nebo státní pojištěnci. Zdravotní pojištění jako OBZP se platí pouze za měsíce, kdy zařazení v této kategorii trvá po celý kalendářní měsíc.


Praktický příklad 1)

Slečna Pokorná (27 let) studuje na vysoké škole. Státními pojištěnci jsou pro účely placení zdravotního pojištění studenti pouze do dosažení věku 26 let. Slečna Pokorná je tedy pro účely placení zdravotního pojištění vedena v registru své zdravotní pojišťovny jako OBZP.

Praktický příklad 2)

Pan Novák ukončil zaměstnanecký poměr se svým zaměstnavatelem vzájemnou dohodou k 15. červnu 2017. Od 3. července 2017 pan Novák nastoupí do nového zaměstnání. Pan Novák se kvůli těmto několika málo dnům nechce registrovat na úřadu práce. Pan Novák má však u své zdravotní pojišťovny vyřešen pojistný vztah po celou dobu. V měsíci červnu i červenci je veden jako zaměstnanec.

Praktický příklad 3)

Paní Šťastná pracuje pouze na dvě dohody o provedení práce u dvou různých zaměstnavatelů s měsíční odměnou 10 000 Kč. Ani z jedné odměny není odvedeno zdravotní pojištění, protože z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně se zdravotní pojištění neplatí. U každého zaměstnavatele se přitom limit posuzuje samostatně. Protože paní Šťastná nesplňuje podmínku státního pojištěnce, tak je v počítačovém systému zdravotní pojišťovny vedena jako OBZP. Kdyby byla měsíční odměna nad 10 000 Kč alespoň z jedné dohody, potom by byla paní Šťastná pro účely placení zdravotního pojištění vedena jako zaměstnanec.

Praktický příklad 4)

Pan Konečný byl sankčně vyřazen z úřadu práce. Nyní si tedy musí pan Konečný sám platit zdravotní pojištění jako OBZP, protože již nemá statut státního pojištěnce. Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát.

Praktický příklad 5)

Paní Veselá má pravidelné měsíční příjmy z nájmu svých nemovitostí a kapitálového majetku. Uvedené příjmy však nepodléhají platbě zdravotního pojištění a současně nesplňuje paní Veselá podmínku státního pojištěnce. Paní Veselá si musí zdravotní pojištění platit jako OBZP.

Praktický příklad 6)

Paní Novotná pečuje o svého syna Emila (11 let), který je v I. stupni závislosti. Paní Novotná si musí sama zdravotní pojištění platit. Za státního pojištěnce se považují pouze osoby pečující o jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) a u závislosti I. stupně pouze v případě péče o dítě do 10 let.

Pozor na vyměření penále

Jestliže si OBZP neplní svoji zákonnou povinnost a neplatí měsíčně řádně zdravotní pojištění, potom je dlužné pojistné příslušnou zdravotní pojišťovnou exekučně vymáháno, a to včetně vyměřeného penále, které činí 0,05 % denně za každý den prodlení. Změnou zdravotní pojišťovny přitom nezaniká povinnost toto pojistné uhradit.


Vše, co potřebujete vědět o placení a neplacení zdravotního pojištění v roce 2017:


Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ