OSVČ a přehled za rok 2022 v devíti bodech

27.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2022 je nutné vyplnit a odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích. Co je dobré vědět o vyplnění přehledu za rok 2022, si ukážeme v devíti bodech. 

Přehled za rok 2022 je nutné odevzdat, i když byla vykonávána samostatná výdělečná činnost pouze po část roku nebo pokud byla po celý rok vykonávána pouze vedlejší samostatná výdělečná činnost. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. 

  1. Jaký je termín odevzdání přehledu o výši daňového základu?
  2. Co se uvádí do přehledu?
  3. Jaký je minimální vyměřovací základ?
  4. Vedlejší činnost a podání přehledu
  5. Přechod mezi dvěma zdravotními pojišťovnami a přehled
  6. Existuje horní limit pro výpočet zdravotního pojištění?
  7. Co dělat při nedoplatku či přeplatku na pojistném?
  8. Jaká je nová výše minimálních záloh na zdravotní pojištění v roce 2023?
  9. Sankce při neodevzdání přehledu

Podání přehledů pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Základní termín: do 2. 5. 2023

Přehled musí být odevzdán zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Základní termín je tedy do 2. května, v případě odevzdání daňového přiznání elektronicky potom do 1. června a v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem pak do 1. srpna.

Tip: Stáhněte si Přehled o výši daňového základu

Uvádí se jen rozhodné příjmy

Do přehledu se uvádí pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze závislé činnosti, z nájmu nebo ostatní daňové příjmy se tedy do přehledu neuvádějí

Minimální vyměřovací základ

Zdravotní pojištění za rok 2022 se počítá z vyměřovacího základu. Pokud je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ, zdravotní pojištění se počítá z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální měsíční vyměřovací základ 20 162 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2022 činí minimální roční zdravotní pojištění 32 622 Kč (12 měsíců × 20 162 Kč × 13,5 %). 

Vedlejší činnost a skutečný vyměřovací základ

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (např. při studiu, v penzi) se roční zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Minimální vyměřovací základ se vztahuje pouze na výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti. 

Vyplnění dvou přehledů při přechodu mezi pojišťovnami

Jedním ze základních práv všech pojištěnců je možnost změny zdravotní pojišťovny. OSVČ, které změnily zdravotní pojišťovnu od 1. července 2022, však musí odevzdat přehled za rok 2022 na obě zdravotní pojišťovny – starou i novou. 

Žádný horní limit pro výpočet zdravotního pojištění

Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ a z částky nad tento limit se již sociální pojištění neplatí. U zdravotního pojištění tomu tak není, zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu. 

Nedoplatek nebo přeplatek na pojistném

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Pokud jsou zaplacené zálohy nižší, potom je nutné uhradit nedoplatek na zdravotním pojištění do 8 dní od odevzdání přehledu. Jestliže vyjde přeplatek, je možné si ho nechat zaslat na účet, nebo ho použít na úhradu příštích měsíčních záloh. 

Nová výše měsíční zálohy

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odvíjí nová výše měsíční zálohy. Pokud byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce 2022 po celých 12 kalendářních měsíců, potom činí nová měsíční záloha jednu dvanáctinu ročního zdravotního pojištění, přičemž však vždy musí být dodržena minimální měsíční záloha. V roce 2023 činí měsíční minimální záloha 2722 Kč. Poprvé musí být nová měsíční záloha uhrazena za měsíc, ve kterém je přehled odevzdán. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy neplatí a zdravotní pojištění doplatí jednorázově do 8 dní od odevzdání přehledu. 

Neodevzdání je sankcionováno

Všechny OSVČ by si měly v každém případě ohlídat splnění základní zákonné povinnosti – tj. odevzdání přehledu. Nesplnění této zákonné podmínky je sankcionováno a zdravotní pojišťovny udělí pokutu v souladu se zákonem. Přehled nepodávají OSVČ, které se registrovaly do režimu paušální daně

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DANĚ