Do kdy se musí odevzdat přehledy za rok 2019?

03.04.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké jsou termíny pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a na okresní správu sociálního zabezpečení?

Kdy odevzdat přehledy? Po odevzdání daňového přiznání

Pokud odevzdáváte daňové přiznání, tak je nutno přehled o příjmech a výdajích odevzdat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Pokud jste tedy odevzdali daňové přiznání až na poslední chvíli 1. dubna, tak jste povinni přehled odevzdat do 4. května 2020.

Letos je kvůli pandemii koronaviru prakticky posunutý termín daňového přiznání k dani z příjmu pro fyzické osoby do 18. srpna 2020. Ale pozor, přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu musíte dodat již do 3. srpna 2020.

Přehled pro OSSZ musíte podat do 15. září 2020.

Když vám daňové přiznání dělá daňový poradce

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak je termínem pro odevzdání 1. července 2020. Přehledy o příjmech a výdajích pak musíte na OSSZ a zdravotní pojišťovnu dodat do 3. srpna 2020.

Kdy a jak se odevzdávají přehledy

(foto: Shutterstock)

 
 

Nezapomeňte, že po odevzdání přehledu je nutné zaplatit do 8 dnů od odevzdání případný nedoplatek na pojistném (platí pro doplatky za sociální i za zdravotní pojištění). Také je nutné začít platit zálohy v nové výši, které vám vyšly v přehledu o příjmech a výdajích. Pokud platíte minimální povinné zálohy, tak jejich výše se v roce 2020 zvýšila a jste povinni platit vyšší zálohy na sociální pojištění po odevzdání přehledu na OSSZ. Vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění jste povinni platiti už od začátku roku, tedy od ledna.


Jak přehled odevzdat?

Přehled pro OSSZ si můžete vyplnit online v interaktivním formuláři. Pokud máte elektronický podpis, můžete přehled podepsat a poslat elektronicky. Stejně tak ho můžete poslat přes datovou schránku. V případě, že upřednostňujete návštěvu pobočky, tak formuláře můžete vytisknout a vyplnit, poté je stačí donést na místní správu sociálního zabezpečení.

Odevzdání přehledu na zdravotní pojišťovnu závisí na tom, jakou máte zdravotní pojišťovnu. U největší české pojišťovny, VZP, můžete přehled například odevzdat osobně na vytištěném formuláři, můžete ho zaslat poštou, emailem nebo prostřednictvím ePodatelny či přes datovou schránku. Možnosti u dalších zdravotních pojišťoven jsou podobné.

Jak odevzdat přehled na zdravotní pojišťovnu: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna201 Vojenská zdravotní pojišťovna205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna207 Oborová zdravotní pojišťovna207 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR213 Revírní bratrská pojišťovna.

Když nemusíte odevzdat daňové přiznání

Zatímco daňové přiznání musí podat každá OSVČ, která měla příjmy převyšující 15 tisíc korun, tak přehledy na zdravotní a sociální pojišťovnu je nutné odevzdat vždy, pokud jste i jen část roku měli aktivní podnikání. Tedy v případě, kdy jste sice nevydělali ani korunu, ale formálně jste ani nepřerušili nebo neukončili živnost. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích totiž není podmíněna velikostí příjmů.

Pokud jste tedy měli aktivní živnostenský list alespoň během jediného měsíce v roce, tak přehled na OSSZ a zdravotní pojišťovnu musíte podat, i když jste nic nevydělali. V takovém případě se pak v přehledu uvedou příjmy a výdaje jako nulové. I tak ale jste povinni přehled odevzdat, jinak vám hrozí pokuta a také vám může být dopočítáno dlužné pojistné.

Přehledy se v tomto případě odevzdávají do různých termínů:

  • přehled na OSSZ je nutno odevzdat do 3. srpna 2020,
  • přehled na zdravotní pojišťovnu jste měli odevzdat do 3. srpna 2020.

Co se stane, když zapomenete přehled odevzdat?

Pokud přehled neodevzdáte včas, tak budete vyzváni, abyste tuto povinnost splnili. Za pozdní odevzdání nebo za neodevzdání přehledu pak hrozí pokuta až 50 000 Kč. To platí jak pro přehled na OSSZ, tak u přehledu pro vaši zdravotní pojišťovnu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 25 krát

Články ze sekce: DANĚ