Kdy mohou OSVČ čerpat nemocenské dávky?

17.03.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Začínáte podnikat a přemýšlíte, zda máte jako OSVČ nárok na nemocenské dávky? Anebo musíte z důvodu nemoci, karantény anebo úrazu přerušit podnikání a věnovat nějaký čas léčbě nebo rekonvalescenci? Jak je to s nemocenskou?

Abyste mohli čerpat nemocenské dávky, nejprve musíte být také nemocensky pojištěni. U zaměstnanců je nemocenské pojištění součástí odvodu na sociální, u OSVČ tomu ale tak není. Jak to tedy funguje?

Nemocenské pojištění pro OSVČ

Aby mohla daná OSVČ čerpat některé dávky z nemocenského pojištění, musí se k němu dobrovolně přihlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Jde to např. již při samotném zakládání živnosti, a to prostřednictvím Jednotného registračního formuláře, který najdete volně ke stažení na webu MPO. V první tabulce části B stačí zadat, od kdy se přihlašujete k dobrovolnému nemocenskému pojištění. Následně by vám měl dorazit dopis od ČSSZ s tím, v jaké výši hradit zálohu a kam také platbu odeslat.

Minimální zálohy na nemocenské pojištění pro OSVČ

Minimální měsíční základ pro OSVČ činí 7000 Kč z čehož musí pojistné činit alespoň 2,1 %. Minimální měsíční zálohy na nemocenské pojištění pro OSVČ tedy v roce 2021 činí 147 Kč. Jde o částku, kterou musí živnostník odvést, i pokud je jeho vypočtený průměr nižší.

Jaké dávky může OSVČ čerpat z nemocenského pojištění?

OSVČ můžou v rámci nemocenského pojištění čerpat pouze 4 dávky s tím, že pro nárok je potřebné splnit potřebnou dobu účasti na pojištění.

1. Peněžitá pomoc v mateřství

Pro nárok na mateřskou musí účast na nemocenském pojištění u dané OSVČ trvat alespoň 180 dnů během jednoho roku a započte se do celkové délky 270 dnů. Je taky nutné, aby byla účast na pojištění i v den nástupu na mateřskou.

2. Nemocenská

Aby vám vznikl nárok na čerpání nemocenské, musí pracovní neschopnost trvat déle než 14 dní. Nemocenské totiž začínáte čerpat až od 15. dne nemoci. Pro nemocenskou musíte být pojištění minimálně 3 měsíce bezprostřední přede dnem vzniku DPN.

3. Otcovská

Otcovská náleží těm, u kterých účast na nemocenském pojištění také trvala alespoň 3 měsíce předcházející dni před nástupem dávku.

4. Dlouhodobé ošetřovné

Stejně jako v předchozích dvou případech i zde je nutné být nemocensky pojištěn alespoň po dobu 3 měsíců před dnem nástupu na dávku.

Ve všech případech pak zde také platí, že OSVČ nesmí během pobírání dávek z nemocenského pojištění, ke kterému se dobrovolně přihlásila, vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Zaměstnanci pak mají kromě zmíněných 4 dávek z nemocenského pojištění ještě nárok na další 2. Jsou jimi "klasické" ošetřovné na dítě a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

OSVČ a nemocenské pojištění: minimální zálohy, dávky 2021

Zdroj: Shutterstock

 

Ochranná lhůta pro dávky nemocenského pojištění pro OSVČ

Ochranná lhůta při nároku OSVČ na nemocenskou činí 7 kalendářních dnů od zániku účasti na pojištění. V případě peněžité pomoci v mateřství u žen se však doba prodlužuje, a to na 180 kalendářních dnů, jestliže jejich pojištění v době těhotenství zaniklo. U mužů je pak pouze 7 dnů jako u nemocenského.

Ošetřovné pro OSVČ

I když na běžné ošetřovné na dítě z nemocenských dávek OSVČ nemají nárok, během pandemie a uzavření škol mohou čerpat ošetřovné od MPO. Na to mají osoby samostatně výdělečně činné nárok po dobu uzavření škol, pokud pečují o děti do 10 let anebo o osoby závislé na péči jiné osoby, které nemohou kvůli uzavření navštěvovat školu anebo jiné zařízení.

Např. za prosinec a leden se mohlo žádat o 400 Kč za každý den, kdy uzavření probíhalo.

Kompenzační bonus za karanténu nebo izolaci pro OSVČ

Původně OSVČ za karanténu nebo izolaci kvůli covid-19 nedostávaly nic, jestliže nebyla delší než 14 dní. Poté měli účastníci na pojištění nárok na čerpání nemocenské.

Vláda ČR však zavedla možnost, díky které mohou živnostníci za dny v karanténě nebo izolaci čerpat kompenzační bonus ve výši 500 Kč za jeden kalendářní den. Neprovádí se přitom srovnávací test poklesu příjmů. I když je tento kompenzační bonus od MPO, podmínkou pro nárok je účast na nemocenském pojištění.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY