Již můžete žádat o kompenzační bonus pro OSVČ za únor, březen a duben 1 000 Kč denně! Jak na to?

02.03.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Za měsíce únor, březen a duben mohou OSVČ žádat o kompenzační bonus. Jak a kde mohou OSVČ vyplnit žádost? Budou mít nárok i dohodáři a společníci s. r. o.?

Od 1. března 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč denně, a to za únor a březen. Od 1. dubna mohou žádat o kompenzační bonus za měsíc duben.

O 1 000 Kč denně mohou OSVČ žádat za měsíce únor, březen a duben

 

Zdroj: Shutterstock

Které OSVČ mohou žádat?

O vyšší kompenzační bonus mohou žádat ty OSVČ, jejichž příjmy se propadly o více než 50 %.

Žádající OSVČ bude porovnávat období, za které žádá, s měsíčním průměrem za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie (toto období se bere od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020).

Výše kompenzačního bonusu nesmí za bonusové období překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období.

Jestliže vaše průměrné měsíční příjmy ve srovnávacím období (prosinec 2019 až únor 2020) byly například 15 000 Kč a v únoru 2021 jste měly nulové příjmy, tak můžete žádat nejvíce o 15 000 Kč.

OSVČ nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Tip: Podrobný přehled o tom, kdo má nárok na zvýšený kompenzační bonus 1 000 Kč denně

Kompenzační bonus versus ostatní podpora

Předešlá vlna kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně je vypsána až do 15. února 2021.

V případě, že ji čerpáte a chystáte se žádat o kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč denně již od 1. února 2021, tak můžete, ale kompenzační bonus vám bude snížen o již vyplacenou částku.

Kompenzační bonus nemohou OSVČ kombinovat s ostatními podpůrnými programy (s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus či s podporou, která slouží k úhradě nájemného).

Kompenzační bonus nelze čerpat při pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Tip: Víte, že o zvýšený kompenzační bonus mohou žádat o společníci s. r. o., dohodáři pouze o 500 Kč denně

Kde a jak vyplnit žádost o kompenzační bonus?

Žádost o kompenzační bonus najdete na stránkách Finanční správy:

Požadovaná částka

Nejdříve vyplníte typ subjektu (OSVČ, dohodář či společník), potom stanovíte období, za které chcete čerpat kompenzační bonus. Nyní je možné žádat o kompenzační bonus od 1. února 2021 až do 30. dubna 2021. Ale vláda toto období může prodloužit.

Vy si své období stanovíte sami, na základě omezení vašeho podnikání.

Dotčená činnost

Následně vyplníte informace, zdali splňujete nárok na kompenzační bonus - vaše příjmy klesly o více než 50 %.

Údaje o žadateli

V této části vyplníte vaše IČO (pokud ho nevíte, tak si ho vyhledejte na stránkách živnostenského rejstříku).

Dále uvedete vaše jméno a příjmení, datum narození a místo podnikání.

Musíte zde uvést také DIČ, jestliže vám nebylo přiděleno, tak vaše rodné číslo.

Uveďte zde vaše kontaktní údaje - e-mail a telefonní číslo.

Na závěr této části pak napíšete údaje o vašem bankovním účtu.

Údaje k podání

Ve předposlední části vyplňujete kraj Finančního úřadu a územní pracoviště Finančního úřadu, pod který spadáte.

Dále vyplníte, kdo vyplňuje žádost.

Čestné prohlášení

Nakonec potvrdíte vámi zadané údaje čestným prohlášením.

Kam a jak žádost o kompenzační bonus odeslat?

Vytvořte si pdf žádosti o kompenzační bonus máte 4 cesty, jak žádost o kompenzační bonus poslat:

1. Vlastní datovou schránkou žadatele

Nejrychlejší způsob je pomocí vaší datové schránky.

Přihlásíte se do vlastní datové schránky, kde uvedete předmět – Zadost o kompenzacni bonus pro OSVC (bez diakritiky).

Odešlete do datové schránky vašeho správce daně (územního pracoviště Finančního úřadu).

Adresu datové schránky vašeho územního pracoviště Finančního úřadu najdete zde.

2. V listinné podobě

Žádost o kompenzační bonus vytiskněte a vlastnoručně podepište.

Následně ji odešlete poštou či odneste osobně na podatelnu územního pracoviště Finančního úřadu, pod které spadáte.

3. E-mailem

Pdf žádosti vytiskněte a podepište.

Podepsanou žádost naskenujte či vyfoťte (stačí i telefonem) a přiložte k e-mailu.

Do předmětu e-mailu předmět – Žádost o kompenzační bonus.

Odešlete na e-mail územního pracoviště Finančního úřadu, pod které spadáte.

Tip: Adresář a adresy a e-maily územních pracovišť Finančních úřadů

4. Datovou schránkou jiného subjektu

Vytiskněte a podepište žádost. 

Podepsanou žádost naskenujte či vyfoťte (stačí i telefonem) a předejte jinému subjektu (daňovému poradci, účetní apod.) k odeslání do datové schránky vašeho správce daně (územního pracoviště Finančního úřadu).

Adresu datové schránky vašeho územního pracoviště Finančního úřadu najdete zde.

Kdy vám přijdou peníze na bankovní účet?

Jestliže vám kompenzační bonus bude přidělen, tak peníze se začnou vyplácet od poloviny března.

V případě, že si nebudete vědět rady, tak můžete volat na infolinku Finanční správy - 225 092 392, která je v provozu od pondělí do pátku od 9:00 až do 17:00.

Nicméně většina OSVČ již nejspíše má zkušenosti s podáváním této žádosti, tak přejeme mnoho zdaru při vyplňování a schvalování.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 53 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY