OSVČ a výpočet sociálního pojištění za rok 2021 v příkladech

16.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Přehled za rok 2021 musí odevzdat na místně příslušné OSSZ všechny OSVČ, které vykonávaly alespoň po část loňského roku samostatnou výdělečnou činnost. Podívejme se v pěti příkladech, jak se může lišit výpočet pojistného.

Sazba sociálního pojištění za rok 2021 činí 29,2 % z vyměřovacího základu, stejně jako v předchozích letech. Od vypočteného ročního sociálního pojištění se následně odečtou zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek je nutné uhradit a případný přeplatek si lze nechat zaslat na účet nebo použít na úhradu příštích měsíčních záloh.

Sociální pojištění v příkladech

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1) Výpočet ze skutečného vyměřovacího základu

Podnikatelka Jitka vykonávala po celý rok 2021 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk, tj. příjem ponížený o související výdaje, činí 712 600 Kč. Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ, proto se sociální pojištění vypočte ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Roční sociální pojištění činí tedy 104 040 Kč (712 600 Kč x 50 % x 29,2 %).

Příklad 2) Výpočet z minimálního vyměřovacího základu

Živnostník David vykonával po celý rok 2021 hlavní samostatnou výdělečnou činnost, ve které se mu finančně nedařilo tak jako v předchozích letech a dosáhl hrubého zisku pouze 155 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ, proto se roční sociální pojištění vypočte z ročního minimálního vyměřovacího základu ve výši 106 332 Kč. Roční sociální pojištění činí tedy 31 049 Kč (106 332 Kč x 29,2 %).

Čtěte také: Kdo zaplatí v roce 2022 více na sociálním pojištění? 

Příklad 3) Hlavní činnost po část roku

Paní Helena vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost pouze v měsících lednu a únoru. Od března byla již pouze v zaměstnaneckém poměru. Za dva měsíce roku 2021 dosáhla hrubého zisku 20 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 10 000 Kč je nižší než minimální vyměřovací základ za dva měsíce ve výši 17 722 Kč. Sociální pojištění za rok 2021 tedy činí 5 175 Kč (17 722 Kč x 29,2 %).

Příklad 4) Vedlejší činnost bez platby pojistného

Pan Milan začal od září 2021 vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost ke svému zaměstnání. Za čtyři měsíce dosáhl hrubého zisku 22 000 Kč. V případě pana Milana se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pojistné počítá ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. V případě, že je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí. Limit pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2021 je částka 85 058 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Pan Milan má hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, a proto sociální pojištění za rok 2021 jako OSVČ neplatí. Z hrubé mzdy ze zaměstnání bylo panu Milanovi každý měsíc jeho zaměstnavatelem sociální pojištění standardně odváděno v sazbě 6,5 % a dalších 24,8 % na sociálním pojištění ještě platil za pana Milana jeho zaměstnavatel.

Čtěte také: Kdy z vedlejšáku nebudete odvádět sociální pojištění? 

Příklad 5) Maximální sociální pojištění

Paní Lucii se v roce 2021 v její podnikatelské činnosti velmi dařilo a dosáhla hrubého zisku ve výši 4 145 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ paní Lucie ve výši 2 072 500 Kč (4 145 000 Kč x 50 %) je vyšší než maximální vyměřovací základ, a proto se bude sociální pojištění za rok 2021 počítat z maximálního vyměřovacího základu, kterým je částka 1 701 168 Kč. Roční sociální pojištění paní Lucie je tak 496 742 Kč (1 701 168 Kč x 29,2 %).

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ