Kdo zaplatí příští rok více na sociálním pojištění?

15.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Pro rok 2023 se nemění sazby sociálního pojištění, přesto někteří živnostníci i zaměstnanci zaplatí více na sociálním pojištění. Kdo sáhne při platbě sociálního pojištění hlouběji do kapsy?

Zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy, zaměstnavatelé platí za zaměstnance dalších 24,8 % z jejich hrubé mzdy. Sazba sociálního pojištění pro OSVČ činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Z pasivních příjmů dle § 8 (kapitálové příjmy), § 9 (příjmy z nájmu) a § 10 (ostatní příjmy) se sociální pojištění neplatí. Komu tedy pro příští rok zdražuje sociální pojištění?

OSVČ platící minimální zálohu

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ platit měsíční zálohy na sociální pojištění. Nová měsíční záloha se přitom vypočítává v přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok, při výkonu hlavní činnosti však musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha. Od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022 v příštím roce bude minimální měsíční záloha činit 2944 Kč (místo aktuálních 2841 Kč).

OSVČ v paušálním režimu

Od příštího roku čekají paušální daň velké změny, kdy budou zavedena 3 pásma paušální daně, v prvním pásmu paušální daně zaplatí měsíčně 6208 Kč, z čehož na sociální pojištění bude odvod ve výši 3386 Kč. V jedné měsíční platbě dále bude zahrnuto zdravotní pojištění (2722 Kč) a daň z příjmů (100 Kč). Díky jednoduchosti, jednoznačnosti a administrativní úspoře je paušální daň atraktivní pro řadu OSVČ, které by jinak měly povinnost platit pouze minimální měsíční zálohu na sociálním pojištění ve výši 3386 Kč. Bohužel v paušálním režimu nelze uplatit slevu na dani ani daňové zvýhodnění na děti.

Minimální zálohy na sociální a důchodové pojištění 2021

Zdroj: Shutterstock

 

Lidé s nadstandardními příjmy

Sociální pojištění se za kalendářní rok platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu neboli stropu. Z částky nad tuto hranici již sociální pojištění neplatí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Stejný maximální vyměřovací základ platí i pro OSVČ, jejichž roční souhrnná platba na sociálním pojištění je rovněž zastropována. Pro rok 2022 činí maximální vyměřovací základ 1 867 728 Kč, pro rok 2023 se strop zvyšuje na 1 935 552 Kč.

Občané platící dobrovolné důchodové pojištění

Bez dosažení potřebné minimální doby pojištění nemůže být přiznán starobní důchod, dle aktuální důchodové legislativy činí minimální doba pojištění 35 let. Získaná doba pojištění rovněž významným způsobem ovlivňuje samotnou měsíční částku starobního důchodu. Zodpovědní občané řeší mezery v pojištění včas podáním přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Minimální částka dobrovolného důchodového pojištění v roce 2022 činí 2724 Kč, pro rok 2023 se zvyšuje na 2823 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DANĚ