8 omylů o dluzích na zdravotním pojištění v příkladech

08.12.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Neplacení zdravotního pojištění znamená nárůst dluhu o penále. Dlužníkem na zdravotním pojištění se mohou stát nejenom osoby samostatně výdělečně činné, ale i osoby bez zdanitelných příjmů. Co je dobré vědět o dluzích na zdravotním pojištění?

Každý občan s trvalým pobytem na území České republiky musí být zdravotně pojištěn u jedné ze zdravotních pojišťoven působících na trhu a platit zdravotní pojištění. Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Samoplátci si však musí platit zdravotní pojištění sami, případné neplacení zdravotního pojištění je sankcionováno.

Zdravotní pojišťovny si přitom své pohledávky pečlivě hlídají a důsledně vymáhají. Jaké nesrovnalosti ohledně dluhu na zdravotním pojištění panují v praxi? Podívejme se na vybraných osm.

Zdroj: Depositphotos

Změnou zdravotní pojišťovny se ztíží vymáhání

Každý pojištěnec může jednou za 12 kalendářních měsíců změnit zdravotní pojišťovnu, a to buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci. Změnit zdravotní pojišťovnu mohou i dlužníci na zdravotním pojištění. Případná změna zdravotní pojišťovny však nepřináší žádnou úlevu na zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovny oprávněně vymáhají dlužné pojistné a penále i po bývalých pojištěncích.

Změnou zdravotní pojišťovny nelze utéct před dluhy a ani se nezvýší šance, že vymáhání zdravotní pojišťovny bude neúspěšné.

Dluhy se vyměřují tři roky zpětně

Promlčecí lhůta pro vyměření dlužného pojistného je desetiletá a následně je i desetiletá promlčecí lhůta pro vymáhání dlužného pojistného včetně penále. Vzhledem k takto dlouhé promlčecí lhůtě mají samoplátci pojistného minimální šanci, že dojde k promlčení jejich dluhu na zdravotním pojištění.

Pojišťovna mi může dlužné pojistné prominout

Zdravotní pojišťovna může na základě podané žádosti o prominutí penále vyměřenou částku penále prominout nebo snížit. Základní podmínkou je úhrada dlužného pojistného a včasné podání žádosti o prominutí penále. Vyměřené dlužné pojistné nemůže být nikdy prominuto. Vždy může být prominuto nebo sníženo pouze penále. Při posuzování žádostí posuzují zdravotní pojišťovny historii plátce.

Tip: Jaké změny musíte ohlásit své zdravotní pojišťovně?

Nižší sazbou se přepočítávají i starší dluhy na penále

Sazba penále se od 1. ledna 2022 snížila. Nižší sazba se však používá pouze pro nové dluhy. Z důvodu snížení sazby penále nedošlo k přepočítání dříve vypočteného penále na veřejném zdravotním pojištění. Do konce roku 2021 činila sazba penále 0,05 % denně z dlužného pojistného, tato sazba platila dlouhodobě a byla pevně daná. Od 1. ledna letošního roku se sazba penále odvozuje od výše úroků z prodlení a již se tedy mění. Od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 činila sazba penále 0,0322 % z dlužného pojistného za každý den prodlení a od 1. 7. 2022 činí 0,0411 % z dlužného pojistného za každý den prodlení.

Při platbě pojistného ze zaměstnání nelze mít dluhy jako OSVČ

Samostatnou výdělečnou činností si přivydělávají i zaměstnanci. Podnikající zaměstnanci vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která je zvýhodněna tím, že se roční zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění se však z vedlejší činnosti platí i při zisku v jednotkách tisícikorun.

Statut zaměstnance tedy automaticky neosvobozuje od platby zdravotního pojištění z podnikání, což znamená, že i zaměstnanci mohou mít dluhy na zdravotním pojištění, když si neplní své zákonné povinnosti ze svého podnikání.

Nečerpáním zdravotní péče se sníží dluhy na pojistném

Systém zdravotního pojištění je založen na principu solidarity, proto ani nečerpání zdravotní péče není důvodem pro snížení dluhu na zdravotním pojištění. Sazbu zdravotního pojištění neovlivňuje ani rodinná či majetková situace.

Tip: Zranili jste člověka. Jakou všechnu léčbu zdravotní pojišťovně zaplatíte?

Úmrtím dluhy na pojištění automaticky zanikají

V případě úmrtí dlužníka na zdravotním pojištění přecházejí jeho závazky na případného dědice.

Na splátkový kalendář mají nárok všichni dlužníci

Dluhy na zdravotním pojištění řeší zodpovědní občané zpravidla formou splátkového kalendáře, neboť jednorázová úhrada nahromaděných dluhů je nad jejich finanční možnosti. Spoléhat se na splátkový kalendář však není rozumné a dluhy je potřeba řešit včas, protože na uzavření splátkového kalendáře není právní nárok a zdravotní pojišťovny zohledňují platební historii žadatele o splátkový kalendář a mají své limity, na jak dlouhé období mohou splácení dluhu umožnit.


Čtěte také:

Jak a kde zjistím, že mám dluhy na zdravotním pojištění?

OSVČ a odvod zdravotního pojištění za rok 2022 v příkladech

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ