Chcete změnit od 1. července zdravotní pojišťovnu? Na nic nezapomeňte!

27.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Každý pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu vždy jednou za 12 kalendářních měsíců, a to vždy od 1. ledna nebo 1. července. Přihlášku je přitom nutné podat tři měsíce před termínem změny. Na co nezapomenout při změně zdravotní pojišťovny od 1. července?

Jedním ze základních práv všech pojištěnců je nárok na změnu zdravotní pojišťovny. Během let je možné změnit zdravotní pojišťovnu vícekrát, vždy však pouze jednou za 12 měsíců. Změnit zdravotní pojišťovnu je možné od 1. ledna nebo od 1. července. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně musíte přitom podat nejpozději tři měsíce před požadovaným termínem.

Rozmysleli jste si to včas?

Paní Nováková chtěla změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2018, proto si podala přihlášku u nové zdravotní pojišťovny koncem března 2018. V červnu již nelze přihlášku k nové zdravotní pojišťovně podat.

Změna pojišťovny v druhé polovině roku

Paní Šťastná chce změnit zdravotní pojišťovnu co nejrychleji. Pokud to ale nestihne už teď v březnu, tak v dubnu již není možné změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2018. Paní Šťastná bude moci změnit zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2018. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně bude muset podat v termínu od začátku července do konce září.

Jak má postupovat zaměstnanec?

Každý zaměstnanec musí oznámit změnu zdravotní pojišťovny všem svým zaměstnavatelům do osmi dní. Změnu zdravotní pojišťovny je potřeba oznámit písemně a nechat si od zaměstnavatele toto oznámení potvrdit, aby bylo zdravotní pojištění placeno vždy na účet správné zdravotní pojišťovny. Když zaměstnanec změnu zdravotní pojišťovny neoznámí, potom je zdravotní pojištění zaměstnavatelem placeno na účet špatné zdravotní pojišťovny. Kontrolní činností se následně na toto pochybení přijde a vyměřené penále od nové zdravotní pojišťovny může zaměstnavatel požadovat právě po zaměstnanci. Všichni zaměstnanci by proto vždy měli změnu zdravotní pojišťovny mzdové účetní neprodleně oznámit.

Změna zdravotní pojišťovny

(foto: Shutterstock)

Dva zaměstnavatelé a změna zdravotního pojištění

Pan Černý pracuje pro zaměstnavatele A na hlavní pracovní poměr a pro zaměstnavatele B na dohodu o provedení práce. Pan Černý se mylně domnívá, že stačí oznámit změnu zdravotní pojišťovny od 1. července 2018 pouze u zaměstnavatele A, neboť z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění platí, když je měsíční odměna 10 001 Kč a více. Protože v některých měsících má pan Černý měsíční odměnu vyšší, tak se z měsíční odměny zdravotní pojištění platí a je nutné oznámit změnu zdravotní pojišťovny i zaměstnavateli B.

Důchodce a pojištění placené státem - jak změnit zdravotní pojišťovnu

Penzista pan Souček pracuje na zkrácený úvazek. Pan Souček bude měnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2018. I pan Souček musí svému zaměstnavateli oznámit změnu zdravotní pojišťovny, přestože je pro účely placení zdravotního pojištění považován za státního pojištěnce. Pracujícím starobním důchodcům je z hrubé mzdy zaměstnavatelem sráženo zdravotní pojištění jako ostatním zaměstnancům. Proto i pracující starobní důchodci musí oznámit změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli.

Jak postupují OSVČ?

Osoby samostatně výdělečně činné si musí sami pohlídat změnu platby zdravotního pojištění. Měsíční zálohy se platí vždy do 8. dne následujícího měsíce. Při změně zdravotní pojišťovny od 1. července se tedy začátkem července zaplatí ještě měsíční záloha za červen na účet staré zdravotní pojišťovny a začátkem srpna za července na účet nové zdravotní pojišťovny. Stejně budou postupovat i osoby bez zdanitelných příjmů.


Jak na změnu zdravotní pojišťovny?


Dva přehledy a OSVČ

Živnostník Sýkora změní od 1. července 2018 zdravotní pojišťovnu a zruší po červencové platbě za červen trvalý příkaz k úhradě měsíční zálohy a navede si od srpna nový trvalý příkaz pro platbu měsíční zálohy na účet nové zdravotní pojišťovny. Pan Sýkora si však bude muset ohlídat, aby za rok 2018 podal přehled o příjmech a výdajích na obě zdravotní pojišťovny – starou i novou. Pan Sýkora bude muset za rok 2018 vyplnit tři přehledy o příjmech a výdajích (dva pro zdravotní pojišťovny a jeden pro místně příslušnou OSSZ).

Když máte příjmy z pronájmu a OBZP

Paní Drozdová žije pouze z příjmů z pronájmu. Pro účely placení zdravotního pojištění je OBZP (osobou bez zdanitelných příjmů). Paní Drozdová změní od 1. července 2018 zdravotní pojišťovnu. Staré zdravotní pojišťovně zaplatí částku 1 485 Kč naposledy za červen začátkem července a začátkem srpna zaplatí nové zdravotní pojišťovně 1 485 Kč za červenec.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ