S čím počítat při změně zdravotní pojišťovny v 10 bodech?

25.04.2016 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku je možné si vybrat jednu ze 7 zdravotních pojišťoven působících na trhu, změna zdravotní pojišťovny není nikterak složitá. Povídejme se v deseti bodech, s čím je potřeba počítat při změně zdravotní pojišťovny.

U sociálního pojištění není možný výběr, správou pojištění je pověřena ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), u zdravotního pojištění je však možnost volby. Změna zdravotní pojišťovny však s sebou přináší i řadu povinností. S čím počítat a na co si dát pozor?

1) Sazba zdravotního pojištění se nemění

Zdravotní pojišťovny si mohou konkurovat různými akcemi a balíčky pro pojištěnce, rozsahem nasmlouvané lékařské péče apod., sazba zdravotního pojištění je však u všech zdravotních pojišťoven stejná. Při stejném příjmu zaměstnance nebo OSVČ tedy nemůže přinést změna zdravotní pojišťovny finanční úsporu na zdravotním pojištění.

2) Vrátit staré zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce

Dle aktuálně platné legislativy je možné zdravotní pojišťovnu změnit od 1. ledna nebo od 1. července, příslušné administrativní kroky je však nutné učinit u nové zdravotní pojišťovny nejméně tři měsíce před požadovaným termínem. Při změně zdravotní pojišťovny je nutné vždy do 8. dní doručit staré zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce.

3) Prokazovat se novým průkazem pojištěnce

Při lékařském ošetření je po změně zdravotní pojišťovny vždy nutné se prokazovat novým průkazem pojištěnce a vždy oznámit aktuální zdravotní pojišťovnu, aby byla poskytnutá péče řádně proplacena.

4) Oznámení změny zaměstnavateli

Zaměstnanci, kteří změní zdravotní pojišťovnu, musí tuto skutečnost vždy oznámit mzdové účetní svého zaměstnavatele, opět do 8 dní. Mzdová účetní vydává o této skutečnosti potvrzení. Neoznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem by znamenalo odvod zdravotního pojištění na účet nesprávné zdravotní pojišťovny. Vyčíslené penále by přitom mohl zaměstnavatel následně požadovat po zaměstnanci.

5) Navedení nových trvalých bankovních příkazů

OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) a OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) musí po změně zdravotní pojišťovny zrušit své trvalé příkazy pro placení zdravotního pojištění a navést nové trvalé příkazy. Každá zdravotní pojišťovna má své vlastní čísla účtu.

6) Doklad o výši záloh

OSVČ platící během roku zálohy na zdravotním pojištění musí doručit své nové zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh, aby se během roku odvádělo zdravotní pojištění dle dosaženého hrubého zisku v minulém období. Měsíční zálohy se platí vždy do 8. dne následujícího měsíce.

7) Vyplnění dvou přehledů o příjmech a výdajích

Při změně zdravotní pojišťovny během roku 2016 (tedy od 1. července) je nutné počítat s tím, že bude muset OSVČ doručit přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 na obě zdravotní pojišťovny. Na starou i novou zdravotní pojišťovnu.

8) Plnit oznamovací povinnost

Jestliže dojde v průběhu pojištění k nějaké významné změně (např. zařazení do kategorie státních pojištěnců nebo i změny adresy), tak je potřeba tyto skutečnosti oznamovat nové zdravotní pojišťovně do 8 dní.

9) Před dluhy se neuteče

Změna zdravotní pojišťovny neznamená, že dochází ke smazání všech závazků u staré zdravotní pojišťovny. Dluhy na pojistném, penále a pokutě vymáhají zdravotní pojišťovny i po bývalých pojištěncích. V praxi není ničím výjimečným, že u jednoho občana dochází k exekuci pro dluhy na zdravotním pojištění od více zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky velmi pečlivě hlídají, proto je vhodné si plnit všechny zákonné povinnosti a řádně platit zdravotní pojištění.

10) Další změna až za rok

Ze zákona je možné zdravotní pojišťovnu změnit v průběhu pojištění několikrát. Vždy však pouze jedenkrát za 12 kalendářních měsíců. Při změně zdravotní pojišťovny je tak možné provést novou změnu nejdříve za rok.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ