Jak se vyhnout chybám při změně zdravotní pojišťovny

23.09.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Každý občan s trvalým pobytem v Česku musí být pojištěn u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit. Kdo chce změnit zdravotní pojišťovnu od ledna 2017, ten musí podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně do konce září.

Zdravotní pojišťovnu mohou změnit všichni pojištěnci, tedy nejenom výdělečně činní lidé, ale např. i studenti nebo občané v evidenci na úřadu práce. Za děti provádí změnu zdravotní pojišťovny zákonný zástupce. Novorozenec se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna matka dítěte, narození dítěte je potřebné dané zdravotní pojišťovně nahlásit. Zdravotní pojišťovny si mohou konkurovat různými bonusy, dostupností nebo "balíčky pro pojištěnce", sazba zdravotního pojištění je však vždy stejná. Změnou zdravotní pojišťovny se tedy nedá na platbách na zdravotním pojištění ušetřit. A změnou zdravotní pojišťovny se nelze vyhnout placení nedoplatků na zdravotním pojištění u staré zdravotní pojišťovny.

Dva termíny pro změnu

Zdravotní pojišťovnu je možné dle stávající legislativy změnit od 1. ledna nebo od 1. července. Vždy je však nutné podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně nejméně tři měsíce před požadovaným termínem. Veškerou povinnou administrativu vyřizuje nová zdravotní pojišťovna, u které je nutné se prokázat občanským průkazem (u dětí rodným listem) a všemi doklady prokazujícími správné zařazení v registru pojištěnců zdravotní pojišťovny. Změnu zdravotní pojišťovny je nutné nahlásit nejenom ošetřujícím lékařům, ale i zaměstnavatelům. Podívejme se na možné chyby, které v praxi vznikají z důvodu změny zdravotní pojišťovny.

Praktický příklad 1)

Paní Pokorná změní od 1. ledna 2017 zdravotní pojišťovnu, ale změnu svému zaměstnavateli nenahlásí. Zdravotní pojištění platí zaměstnavatel stále na účet staré zdravotní pojišťovny. Kontrolní činností se následně nesrovnalost odhalí a zaměstnavateli A vznikne přeplatek na pojistném u staré zdravotní pojišťovny a nedoplatek na pojistném a penále u nové zdravotní pojišťovny. Ze zákona může zaměstnavatel požadovat úhradu penále právě po paní Pokorné. Lze si však požádat o prominutí vyčísleného penále.

Praktický příklad 2)

Pan Novotný pracuje současně pro hlavního zaměstnavatele A na standardní pracovní smlouvu a současně si přivydělává pro zaměstnavatele B na dohodu o provedení práce. Pan Novotný bude od ledna 2017 pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny. Tuto skutečnost písemně oznámí zaměstnavateli A, který mu ohlášení změny písemné potvrdí. U zaměstnavatele B má pan Novotný měsíční odměnu různě vysokou, pohybuje se od 7 000 Kč do 13 000 Kč. Pan Novotný se mylně domnívá, že z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí, a proto zaměstnavateli B neoznámí změnu zdravotní pojišťovny (pan Novotný si nepamatuje, že při nástupu svoji zdravotní pojišťovnu zaměstnavateli B sdělil). Protože se z odměny z dohody o provedení práce zdravotní pojištění platí, když je měsíční odměna 10 001 Kč a více, tak v měsících, kdy bude mít pan Novotný vyšší měsíční odměnu, bude zdravotní pojištění špatně odvedeno. Vyčíslené penále může zaměstnavatel požadovat uhradit po panu Novotném. Změnu zdravotní pojišťovny je tedy nutné ohlásit všem zaměstnavatelům.

Praktický příklad 3)

Student vysoké školy Kučera si přivydělává samostatnou výdělečnou činností, hrubý roční zisk činí 80 000 Kč. Student Kučera změní od ledna 2017 zdravotní pojišťovnu. Doloží výkon samostatné výdělečné činnosti, ale nedoloží studium (potvrzením od školy). Samostatná výdělečná činnost je v takovém případě považována za výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a nikoliv vedlejší. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být placena alespoň minimální měsíční záloha a zdravotní pojištění za celý rok musí být placeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění platí ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Student Kučera by měl co nejdříve špatné zařazení v registru pojištěnců napravit, jinak by musel platit více na zdravotním pojištění.

Praktický příklad 4)

Podnikatelka paní Šerá změnila zdravotní pojišťovnu od 1. července 2016. Paní Šerá však podá v březnu 2017 "přehled o příjmech a výdajích za rok 2016" pouze na novou zdravotní pojišťovnu. Zdravotní pojištění za rok 2016 bude tedy špatně zaplaceno, neboť paní Šerá měla podat "přehled o příjmech a výdajích za rok 2016" na starou i novou zdravotní pojišťovnu, protože u každé byla pojištěna v roce 2016 šest měsíců.

Praktický příklad 5)

Živnostník Silný změní zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2017, ale nezmění si bankovní příkaz pro placení měsíční zálohy a stále platí zdravotní pojištění na účet staré zdravotní pojišťovny. Živnostník pan Vysoký změní zdravotní pojišťovnu rovněž od 1. ledna 2017, ale zdravotní pojištění na účet nové zdravotní pojišťovny platí již ode dne podání přihlášky k nové zdravotní pojišťovně, již za září tedy pošle měsíční zálohu na účet nové zdravotní pojišťovny. V obou případech platí živnostníci zdravotní pojištění špatně, nesrovnalosti časem napraví, ale bude to znamenat zbytečný stres a administrativu navíc. Živnostníci by měli při změně zdravotní pojišťovny správně nastavit platby měsíčních záloh.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ