Jaké změny musíte ohlásit své zdravotní pojišťovně?

29.07.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Každý pojištěnec má vůči své zdravotní pojišťovně oznamovací povinnosti. Ty se vás budou týkat, především pokud u vás dojde k nějaké změně. Co tedy musíte své zdravotní pojišťovně nahlásit a do kdy?

Pokud pojištěnec neplní svou oznamovací povinnost, může mu zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. Pokud by pak povinnosti nesplňoval opakovaně, sankce za tento prohřešek se může až zdvojnásobit. Podívejme se tedy, co je třeba nahlásit:

  1. Změna nacionále, tedy osobních údajů
  2. Ztráta nebo poškození průkazu pojištěnce
  3. Přechod do kategorie OBZP
  4. Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti
  5. Přechod do kategorie státních pojištěnců
  6. Narození dítěte
  7. Kdo oznamuje nástup do zaměstnání anebo jeho ukončení?

Změna nacionále, tedy osobních údajů

Pojištěnec je povinen oznámit změnu příjmení, popř. i jména, rodného čísla a samozřejmě také trvalého pobytu. Takto musí učinit do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.

Ztráta nebo poškození průkazu pojištěnce

Pokud si evropský průkaz zdravotního pojištění, zkráceně EHIC, jakkoliv poškodíte, anebo jej rovnou ztratíte, popř. vám bude odcizen třeba při krádeži peněženky, opět vše musíte ohlásit, a to do 8 dnů.

Přechod do kategorie OBZP

Každý je u své zdravotní pojišťovny veden v jedné ze čtyř kategorií – zaměstnanec, OSVČ, státní pojištěnec, nebo OBZP. OBZP je pak osobou bez zdanitelných příjmů, což znamená, že může mít příjem, např. z pronájmu anebo z dohod do limitu, ze kterých se však neodvádí zdravotní pojištění. Dále jím také může být i nezaměstnaná osoba, která není v evidenci na úřadu práce.

Pokud přecházíte do kategorie OBZP, změnu musíte nahlásit do 8 dnů. Zdravotní pojištění si pak budete muset hradit sami. Pro rok 2022 činí 2187 Kč.

Oznamovací povinnost u pojišťovny: jakou změnu hlásit

Zdroj: Depositphotos

 

Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti

Že jste právě začali podnikat anebo jste podnikání ukončili, budete muset nahlásit do 8 dnů ode dne zahájení nebo ukončení podnikatelské činnosti. Jestliže jste však podnikali anebo začínáte podnikat na základě živnostenského oprávnění, svou povinnost nemusíte nahlašovat zdravotní pojišťovně, ale oznámíte ji živnostenskému úřadu anebo jinému centrálnímu registračnímu místu prostřednictvím změnového listu, díky čemuž se tuto informaci dozvědí i další instituce včetně pojišťovny.

Čtěte také: Jak založit, pozastavit nebo zrušit živnost

Přechod do kategorie státních pojištěnců

K takové situaci může dojít, pokud je někomu přiznán např. invalidní důchod. Stát se stává plátcem zdravotního pojištění i v mnoha dalších případech. Tuto skutečnost je třeba nahlásit také nejpozději do 8 dnů s tím, že za nezletilé osoby tak musí učinit jejich zákonný zástupce.

Ve stejném termínu také musíte oznámit, že došlo k zániku povinnosti státu hradit za vás pojistné. V obou případech však budete potřebovat doložit dokumenty, které to prokazují.

Např. ale ukončení rodičovské dovolené, nástup na mateřskou anebo odchod do důchodu oznamuje pojišťovně vždy zaměstnavatel, stejně jako třeba odejmutí invalidního důchodu anebo jeho přiznání, pokud je daná osoba zaměstnána.

Čtěte také: Problémy se zdravotním pojištěním po návratu z ciziny

Narození dítěte

Že se narodilo miminko, musí pojišťovně nahlásit jeho zákonný zástupce, tedy většinou matka či otec dítěte, a to do 8 dnů od narození.

Stačí doložit kopii rodného listu dítěte a přihlášku k pojišťovně. Lze to pomocí online formuláře, datové schránky, poštou či osobní návštěvou pojišťovny.

Kdo oznamuje nástup do zaměstnání anebo jeho ukončení?

Tento fakt pojišťovně oznamuje vždy zaměstnavatel, oznamovací povinnost má v tomto případě tedy zásadně on. Má to však své ale. Pokud by zaměstnanec zjistil, že tuto povinnost zaměstnavatel nesplnil, musí to ohlásit zaměstnanec.

Nutné je také zmínit, že právě zaměstnanec je povinen zaměstnavateli sdělit, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, a to v den nástupu do nového zaměstnání, aby to mohl zaměstnavatel ohlásit. Dále musí také zaměstnavateli po dobu trvání zaměstnání sdělit, že zdravotní pojišťovnu změnil, a to nejpozději od 8 dnů ode dne změny.

Čtěte také: Jak na změnu zdravotní pojišťovny

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 42 krát

Články ze sekce: Spotřebitel