Nezapomínejte si plnit oznamovací povinnost u zdravotní pojišťovny

29.10.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Každý pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny, ale současně si musí plnit i své oznamovací povinnosti. Jaké skutečnosti je nutné zdravotní pojišťovně řádně a včas oznamovat?

Práva a povinnosti pojištěnců ve zdravotním pojištění jsou definovány v zákoně č. 48/1997 Sb. v platném znění. Ideální je splnit si oznamovací povinnost osobně na pobočce zdravotní pojišťovny, kde zodpovědná pracovnice případně pomůže s vyplněním příslušného formuláře. Při osobní návštěvě na pobočce se navíc lze dozvědět novinky a bonusy, které aktuálně Vaše zdravotní pojišťovna nabízí. Podívejme se na nejdůležitější oznamovací povinnosti.

Ohlášení změny jména či trvalého pobytu

Zdravotní pojišťovně je nutné oznamovat změnu adresy nebo jména, lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je 30denní. K vyplnění příslušného formuláře je potřeba předložit občanský průkaz, změnu jména z důvodu uzavření sňatku je možné doložit i oddacím listem.

Narození dítěte

Každý pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny, přičemž změnit zdravotní pojišťovnu je možné jednou za 12 kalendářních měsíců, a to k 1. lednu nebo k 1. červenci. Právo na výběr zdravotní pojišťovny však nemá novorozenec, který se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny své matky. Registraci novorozence zpravidla zařizuje otec dítěte co nejdříve, jakmile obdrží rodný list dítěte, zákonná lhůta je osmidenní.

Ztráta nebo odevzdání průkazu pojištěnce

Do 8 dní je nutné zdravotní pojišťovně oznámit ztrátu průkazu pojištěnce a ve stejné lhůtě i odevzdat průkaz pojištěnce při změně zdravotní pojišťovny. Při ztrátě bývá nový průkaz pojištěnce zasílán poštou na adresu žadatele.

Co nahlásit zdravotní pojišťovně: ohlašovací povinnost

Zdroj: Shutterstock

 

Změna zdravotní pojišťovny

Při nástupu do zaměstnání oznamují zaměstnanci mzdové účetní zdravotní pojišťovnu, u které jsou pojištěni. Stejnou povinnost mají zaměstnanci i při změně zdravotní pojišťovny. Změnu zdravotní pojišťovny je nutné oznámit zaměstnavateli do 8 dní, aby bylo zdravotní pojištění řádně a včas placeno na účet správné zdravotní pojišťovny. Případně vyměřené penále od zdravotní pojišťovny z důvodu nesprávného placení zdravotního pojištění může zaměstnavatel požadovat uhradit po zaměstnanci, který si nesplnil svoji zákonnou oznamovací povinnost.

Zahájení a ukončení činnosti OSVČ

Správné zařazení v registru pojištěnců je klíčové pro výpočet zdravotního pojištění, za zaměstnance plní oznamovací povinnost zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné se samy musí do 8 dní přihlásit u své zdravotní pojišťovny k výkonu samostatné výdělečné činnosti a ve stejné lhůtě oznámit ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Státní pojištěnec

Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, zdravotní pojišťovně je však nutné splnění některé ze zákonných podmínek pro zařazení do kategorie státních pojištěnců oznámit do 8 dní. V praxi je přitom možný souběh zařazení do kategorie státní pojištěnec a zaměstnanec i státní pojištěnec a osoba samostatně výdělečně činná, na to je dobré pamatovat a i v těchto případech plnit oznamovací povinnost.

OBZP

Kdo není zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem, ten je pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů. Zařazení do kategorie OBZP je potřeba oznámit do 8 dnů. Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy měsíčně platit zdravotní pojištění, v letošním roce v částce 2 052 Kč, přičemž pojistné se platí pouze za měsíce, ve kterých trvalo zařazení do kategorie OBZP po celý kalendářní měsíc.

OSVČ doklad o výši záloh

Při změně zdravotní pojišťovny musí osoby samostatně výdělečně činné nové zdravotní pojišťovně předložit doklad o výši záloh vypočtených z posledního přehledu o příjmech a výdajích. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2020 činí 2 393 Kč.

Čtěte také: Kdy může pojišťovna požadovat přirážku ke zdravotnímu pojištění?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ