Problémy se zdravotním pojištěním po návratu z ciziny

14.06.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Odjeli jste pracovat do zahraničí a zapomněli jste se odhlásit u své zdravotní pojišťovny? Anebo jste nezapomněli, do zahraničí jste se vrátili, ale nemáte doklad, kterým byste prokázali, že jste byli účastníky pojištění v jiné zemi? Přečtěte si, co vás v případě těchto prohřešků čeká.

Až na několik výjimek, které dnes ale rozebírat nebudeme, nelze být zdravotně pojištěn ve dvou či více zemích souběžně. Plátcem zdravotního pojištění budete v té zemi, ve které vykonáváte výdělečnou činnost, z jejíhož titulu má být také zdravotní pojištění hrazeno.

Vynětí ze systému veřejného zdravotního pojištění

České veřejné zdravotní pojištění funguje v podstatě jako daň, při jejíž hrazení má poplatník nárok na "bezplatnou" zdravotní péči, kterou za něj hradí jeho zdravotní pojišťovna. Každý je pak u své pojišťovny veden v jedné ze čtyř kategorií dle účelů plateb na zdravotní pojištění - zaměstnanec, OSVČ, OBZP anebo státní pojištěnec.

O vynětí z tohoto systému pak můžete zažádat, pokud odjíždíte pracovat za české hranice a pojištěncem se tedy stanete v jiné zemí. Odhlásit se můžete, pokud váš pobyt v cizině bude trvat nejméně 6 měsíců (dlouhodobý pobyt) a pojištění bude v zahraničí trvat celou dobu.

Dle evropských nařízení v zemích EU se však stejně musí odhlásit každý, kdo bude účastníkem na zdravotním pojištění v zahraničí na základě výdělečné činnosti i kratší dobu, neboť souběh pojištění není až na výjimky možný. Ustanovení o dlouhodobém pobytu se na ně tedy nevyužije. To platí i pro výdělečné pobyty v USA, Japonsku a Izraeli.

Jak se nechat vyjmout z českého zdravotního pojištění kvůli práci v zahraničí?

Abyste se mohli nechat vyjmout z českého systému veřejného zdravotního pojištění, musíte na pobočku své pojišťovny doručit Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině a odevzdat EHIC.

V praxi však mohou nastat situace, kdy pojištěnci nedodrželi své povinnosti anebo k nim nedokázali doložit patřičné doklady. Pojďme se společně podívat, jak se k takovým situacím staví zdravotní pojišťovny a co vás čeká za prohřešek.

Čtěte také: Jak se odhlásit z platby zdravotního pojištění

Doplacení zdravotního pojištění po návratu z ciziny

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy budete muset doplatit zdravotní pojištění po návratu z ciziny?

1. Když jste se zapomněli odhlásit ze zdravotního pojištění?

To, že jste se zapomněli odhlásit na pojišťovně ještě před odjezdem, nevadí. Můžete se prostřednictvím krátké žádosti odhlásit i ze zahraničí, a to nejpozději do 8 dnů od zahájení výdělečné činnosti. I přesto však budete muset vrátit EHIC a ideálně pojišťovně poslat doklad, který prokazuje, že se stáváte účastníky na zdravotním pojištění v jiné zemi. K tomu vám může posloužit např. doklad o účasti na pojištění, ale i pracovní smlouva či výplatní páska.

Pokud si však uvědomíte, že jste se nenechali vyjmout z českého systému, až později, bohužel už začíná problém. Odhlásit se je totiž povinnost. Vy jste ale tak neučinili, ale v podstatě jste zůstali pojištěncem v ČR, ale pojištění si neplatili. V takovém případě po vás zdravotní pojišťovna bude chtít doplatit pojistné za všechny měsíce, které jste trávili v zahraničí.

Pokud však předložíte doklad o tom, že jste byli pojištěni v cizině a nijak jste nečerpali hrazené služby své české pojišťovny, nebude po vás vymáháno penále.

Čtěte také: Jak na změnu zdravotní pojišťovny

2. Když nemáte doklad o zdravotním pojištění v cizině

Když se vracíte z ciziny, musíte se opět nahlásit na zdravotní pojišťovnu a doložit doklad o tom, že jste v cizině byli zdravotně pojištěni. Ten navíc musí obsahovat i informaci o tom, jak dlouho pojištění trvalo.

Pokud pojištění nedoložíte, opět se na vás bude nahlížet, jako by k odhlášení vůbec nedošlo a pojištění tedy bude nutné doplatit. To samé platí i tehdy, pokud doklad máte, ale délka účasti nepokrývá celou dobu výdělečného pobytu v cizině, resp. účast za každý měsíc netrvala po celý kalendářní měsíc. Penále se zde vymáhat však nebude.

Čtěte také: Jak zjistit dluh na zdravotním pojištění

3. Když jste se vrátili dřív než po 6 měsících

I to se může stát. Pokud jste vyrazili do zahraničí vydělávat, patřičně jste se odhlásili, ale předčasně jste se vrátili a délka pobytu byla kratší než 6 měsíců, nelze na vás uplatnit zákonná ustanovení o dlouhodobém pobytu. A bohužel ve vašem případě budete muset také doplatit pojistné za dobu, kdy jste byli pryč.

Pojistné budete muset doplatit ve výši, která je v daném roce platná pro osoby bez zdanitelných příjmů, OBZP. Jejich měsíční platba pojistného v roce 2021 činí 2 052 Kč. V tomto případě se vás týká i případné penále. To se stanoví ve výši 0,5 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém mělo být zaplaceno.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ