Jak se odhlásit z platby zdravotního pojištění

13.05.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Potřebujete se odhlásit z platby zdravotního pojištění? Měníte pojišťovnu anebo se stěhujete do zahraničí? Přečtěte si, jak nic neopomenout.

Náležitosti odhlášení se ze zdravotní pojišťovny jsou definovány v odst. 4 § 8 Zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 47/1997 Sb.

Změna zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jednou za rok a jsou k tomu určeny pouze dva termíny, a to 1. ledna a 1. července. V obou případech navíc přihlášku musíte odevzdat minimálně 3 měsíce předem, tedy nejpozději do 30. září nebo do 31. března.

Formulář žádosti o registraci pojištěnce obdržíte u vámi vybrané zdravotní pojištěny. Odhlášení se z platby zdravotního pojištění u původní pojišťovny nijak řešit nemusíte, nová vše vyřídí za vás.

Jak a kdy se odhlásit z plateb zdravotního pojištění

Zdroj: Shutterstock

Kdo se musí odhlásit ze zdravotního pojištění?

Z plateb veřejného zdravotního pojištění se v České republice může nechat vyjmout ta osoba, která odjíždí pracovat do zahraničí, za předpokladu, že zdravotní pojištění jí bude hrazeno v cizině po celou dobu pobytu.

Na webových stránkách některých českých zdravotních pojišťoven se můžete dočíst, že se musí jednat o dlouhodobý pobyt. Ten je definován jako nepřetržitý pobyt v zahraničí, který trvá nejméně 6 měsíců. Faktem ale je, že můžete podléhat předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě. Jedná se pak o stát, ve kterém vykonáváte výdělečnou činnost.

Z plateb zdravotního pojištění se tedy ve finále musíte odhlásit, i když budete v cizině pracovat dobu kratší než udávaných 6 měsíců. Požádat o vynětí nelze zpětně.

Jak se odhlásit z plateb zdravotního pojištění?

Na svou zdravotní pojišťovnu budete muset doručit vyplněný formulář Prohlášení o dlouhodobém pobytu. Ten by měla mít pojišťovna ke stažení na svých stránkách. Do dokumentu bude třeba uvést, od kdy do kdy budete v cizině. Tímto datem přestáváte mít povinnost účastnit se veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Písemné prohlášení můžete odeslat i ze zahraničí. Povinnost platit sice zaniká uvedeným datem, ale toto datum nesmí být dříve, než bude prohlášení doručeno pojišťovně. Povinnost platit pojištění z vás může být sejmuta nejprve den po dni, kdy došlo k doručení formuláře.

Daná osoba přestává být pojištěna, čímž zaniká i nárok na úhradu zdravotnických služeb, které hradila česká pojišťovna. Pojišťovně také budete muset vrátit kartičku pojištěnce, a to nejpozději do 8 dnů od zahájení pobytu v zahraničí.

 

Zdravotní pojištění při návratu z ciziny

Po návratu z pracovního pobytu v zahraničí jste povinni se opět přihlásit u své zdravotní pojišťovny. Dnem přihlášení se stáváte plátcem veřejného zdravotního pojištění a pojišťovna za vás musí začít hradit zdravotní služby a lékařskou péči. Budete však muset předložit doklad o účasti na zdravotním pojištění v cizině.

Co když nedoložím, že jsem byl v cizině pojištěn?

Pokud potvrzení o délce a účasti na pojištění v zahraničí nedoložíte, budete muset v ČR své pojišťovně doplatit zdravotní pojištění za každý měsíc, který jste strávili v zahraničí, protože bez dokladu jako byste ani pojištěni nebyli. Pojistné na měsíc bude činit aktuální sazbu, kterou platí osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2019 se jedná o 1 803 Kč měsíčně. Pojišťovna nebude vymáhat penále.

Jestliže potvrzení předložíte, ale vyplyne z něj, že nepokrývá celou dobu, kterou jste strávili pobytem v zahraničí, bude třeba pojistné uhradit za ty kalendářní měsíce, které nebyly kryty, a to opět v sazbě pro OBZP. Ani v tomto případě nebude vymáháno penále.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: Spotřebitel