Chce vás zaměstnavatel odvolat z dovolené? Můžete nereagovat

31.07.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Snaží se vás zaměstnavatel odvolat z dovolené? Můžete jeho telefony nezvedat. Nemáte povinnost být na dovolené k dispozici. Pokud už vás odvolal, musí vám proplatit náklady, ale pokud cestujete s rodinou, je sporné, za koho všeho bude náklady platit.

Doba dovolených má být pro zaměstnance časem pro odpočinek těla i mysli. Během dovolené mají zaměstnanci možnost nemyslet na práci a zcela vypnout. Může se ale stát, že zaměstnavatel vás bude nutně potřebovat zpět ve firmě. V takové chvílí má možnost vás z dovolené odvolat.

Zdroj: Depositphotos

Kdy vás mohou odvolat z dovolené?

Zaměstnavatel vás z dovolené může odvolat buď v den nástupu, nebo kdykoli v jejím průběhu. Umožňuje to zákoník práce.

Důvody, proč by k takovému kroku přistoupil, ale musí být vážné. Mělo by se jednat o naléhavé a náhlé důvody, o kterých zaměstnavatel nevěděl předtím, než jste na dovolenou odjeli. Navíc musí být splněna podmínka, že nastalou situaci nelze vyřešit jinak než za vaší přítomnosti.

Situace zkrátka musí být natolik výjimečná, že by svojí povahou mohla zásadně ohrozit činnost vašeho zaměstnavatele, a zároveň jste klíčovým zaměstnancem pro vyřešení takové situace.

Tip: Kdy může zaměstnavatel odvolat zaměstnance z dovolené?

Vy ale nejste povinni hlídat telefon

Ačkoli vás zaměstnavatel možná chce odvolat z dovolené, vy nemáte povinnost nechat se na telefonu, e-mailu či jinde zastihnout. „Doba dovolené slouží k odpočinku zaměstnance, a tedy během celé dovolené nemusí být zaměstnanec k zastižení,“ říká advokátka Martina Hojdn Čejková. Dovolená je zkrátka váš čas pro vás a nemáte povinnost sledovat, co se děje ve firmě.

V praxi to znamená, že během své dovolené můžete mít vypnutý telefon osobní i služební, vůbec nesledovat firemní ani jiné příchozí e-maily apod. Nemusíte ani zvedat telefony. Pokud tedy vidíte, že vám zaměstnavatel volá, nejste povinni mu během dovolené brát telefon. „Pokud zaměstnanec odjede na nahlášenou a schválenou dovolenou zaměstnavatelem, není povinen jakkoliv reagovat na pracovní hovory a e-maily,“ dodává Martina Hojdn Čejková.

Tip: Mohou vám zrušit dovolenou? Jaké jsou pak vaše nároky vůči firmě?

Hrozí vám postih? Nikoli

Za to, že zaměstnavateli nezvednete během vaší dovolené telefon nebo nebudete reagovat na e-maily, vám žádný postih nehrozí. Zaměstnavatel vás za to nemůže nijak postihovat či vám postihem vyhrožovat.

Pokud by k tomu přesto došlo, obraťte se na příslušný inspektorát práce a popište svou situaci.

Tip: Co s nevyčerpanou dovolenou, když končíte v zaměstnání?

Byli jste odvoláni? Musí vám proplatit náklady

V případě, že vás zaměstnavatel z dovolené odvolal a vy dovolenou předčasně ukončíte a vrátíte se do práce, máte právo požadovat úhradu nákladů. Zákoník práce je specifikuje takto:


§ 217
Čerpání dovolené

(3) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.


Co můžete požadovat? „Jsou to například storno poplatky, náklady na pojištění, výdaje na náhradní dopravu z dané destinace a poměrná část ceny zájezdu za nevyužitou dobu,“ vyjmenovává Martina Hojdn Čejková.

K proplacení nákladů musíte zaměstnavatele sami aktivně vyzvat a doložit mu, jaké náklady vám vznikly odvoláním z dovolené. Například předložíte faktury a doklady o zaplacení.

Tip: Kdy budete muset zaměstnavateli zaplatit svou dovolenou?

Je s vámi na dovolené i rodina? Je to komplikovanější

Náklady musí zaměstnavatel proplatit vám. Pokud s vámi ale cestuje i rodina, například manželka a dvě děti, není situace tak jednoznačná. „Zde to bude záležet na situaci, kdo všechno bude na dovolené se zaměstnancem – zletilé nebo nezletilé děti, manželka, rodiče a tak dále,“ říká Martina Hojdn Čejková.

Roli bude hrát i to, jak jste na dovolenou cestovali, zda letecky, nebo vlastní dopravou. V situaci, kdy jste letěli na dovolenou s nezletilými dětmi sám, pak pochopitelně není možné nechat je v zahraničí samotné a vrátit se do práce.

Pokud jde ale o dospělé děti a je s vámi například i manželka, tam už je situace sporná. Mohlo by se stát, že zaměstnavatel proplatí náklady jen na vaši osobu, a nikoli na rodinné příslušníky.

Tip: Kdy už si vybírání staré nevyčerpané dovolené může zaměstnanec určit sám?

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: Spotřebitel