Kdy může zaměstnavatel odvolat zaměstnance z dovolené?

15.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Myslíte si, že na dovolenou máte nárok a nikdo vám ji nemůže vzít? To se tedy pletete. Zaměstnavatel vám může dovolenou nejen zamítnout, ale dokonce vás z ní i odvolat.

I když má státní sektor ze zákona nárok na 25 dnů dovolené, soukromý minimálně na 20 a pedagogičtí pracovníci dokonce na 8 týdnů, nesmíme zapomínat, že dovolenou schvaluje zaměstnavatel. Pokud jej požádáte o dovolenou, není jeho povinností vám volno ve vámi vybraném termínu odsouhlasit. To on totiž rozhoduje o termínu.

Jak si zažádat o dovolenou?

Žádost o dovolenou musíte doručit zaměstnavateli minimálně 14 dní s předstihem. Musí mít navíc písemnou formu. Pouhým doručením však žádost schválena není, nejde totiž o ohlášení. Dovolená musí být schválena zaměstnavatelem, popř. i odborovou organizací a radou zaměstnanců, pokud něco takového firma má.

Když dovolenou určuje zaměstnavatel

Zaměstnavatel musí zaměstnanci určit dovolenou tak, aby byla vyčerpána v kalendářním roce, ve kterém na ni vznikl nárok. Pokud se pracovníkovi poskytne dovolená v několika částech, jedna z nich by měla činit alespoň 2 týdny v celku. Se zaměstnavatelem se však lze dohodnout i na jiné délce čerpání.

Čerpání dovolené v tomtéž roce, ve kterém na ni vznikl nárok, mohou narušit provozní důvody zaměstnavatele anebo překážky na straně zaměstnance. Pokud by k něčemu takovému došlo, zaměstnavatel musí umožnit vyčerpání dovolené nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

V následujícím roce může termíny čerpání do 30. června sám určit. Musí o tom ale zaměstnance písemně informovat, a to alespoň 14 dní předem. Pokud tak neučiní, čerpání dovolené si určuje zaměstnanec. O volno si musí písemně zažádat, a to také minimálně 14 dní s předstihem.

Odvolání zaměstnance z dovolené – přerušení dovolené

Zdroj: Shutterstock

Kolik peněz má zaměstnanec za dovolenou?

Za dny dovolené zaměstnanci náleží náhrada mzdy, a to ve výši 100 % z průměrného výdělku. Pro výpočet bude stěžejní mzda za poslední tři měsíce.

Kdy vás zaměstnavatel může odvolat z dovolené?

Zaměstnavatel může změnit termíny čerpání dovolené anebo vás z ní rovnou odvolat v den nástupu anebo kdykoliv během ní. Zákoník práce přitom nijak nevymezuje přesné odůvodnění, díky kterému je to možné.

Odborníci však tvrdí, že se mohou brát při odvolání zaměstnance z dovolené v potaz pouze vážné a hlavně náhlé provozní důvody, o kterých zaměstnavatel před započetím čerpání dovolené nevěděl. Mělo by navíc jít o takové důvody, které nelze vyřešit jinak než za přítomnosti zaměstnance.

 

Uhrazení nákladů za odvolání z dovolené

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci změnil dobu čerpání dovolené anebo jej z ní rovnou odvolal, je podle odstavce 4 v § 217 Zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce povinen pracovníkovi uhradit náklady, které vznikly zrušením dovolené. V praxi to mohou být např. storno poplatky, výdaje na náhradní dopravu z dané destinace a poměrná část ceny zájezdu za nevyužitou dobu.

K proplacení nákladů bude ale muset zaměstnanec šéfa vyzvat. Vzniklé výdaje bude nutné doložit fakturami a doklady o zaplacení.

Jak předejít odvolání z dovolené?

Dovolená slouží k odpočinku a relaxaci zaměstnance, ten během ní tedy nemusí plnit pracovní povinnosti. Není tedy nutné, aby kontroloval firemní email a byl dostupný na mobilu, a to i kdyby se mělo jednat o služební telefon. Není jeho povinností ani být online na interních komunikačních platformách firmy.

Aby vás zaměstnavatel mohl z dovolené odvolat, musí vám tuto skutečnost prokazatelně doručit, což nebude možné, pokud nebudete zvedat telefony, nebudete online a nebudete chodit na firemní email. Šéf vás navíc za to, že nebudete ve dnech volna k zastižení, nemůže ani nijak sankciovat.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DANĚ