Jak je to s délkou dovolené u nás a ve světě?

06.03.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Máme oproti zbytku Evropy dlouhou nebo krátkou dovolenou? Kde je nejdelší a kde není vůbec žádná? A podaří se prosadit zákon, který by prodloužil dovolenou v soukromém sektoru?

Nárok na dovolenou vzniká zaměstnancům pracujícím na hlavní pracovní úvazek, poměrná část i těm na zkráceném úvazku. Nemají ji brigádníci, kteří pracují na DPP a DPČ (pokud se nedohodnou se zaměstnavatelem) a osoby výdělečně činné.

Délka dovolené v Česku

Ze zákona je minimální délka dovolené u nás stanovena takto:

  • Státní sektor – 25 dní
  • Soukromý sektor – 20 dní

Speciální skupinou jsou pedagogové a akademičtí pracovníci vysokých škol, kteří mají u hlavního pracovního poměru nárok na 8 týdnu dovolené za jeden kalendářní rok. Existuje navíc ještě tzv. dodatková dovolená, která naleží osobám, které vykonávají práci pod zemí.

Firmy pracovníkům samozřejmě mohou nabídnout delší dovolenou, a to nejčastěji v podobě zaměstnaneckých benefitů. Za čerpané dny dovolené zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Kdy lze začít čerpat dovolenou?

Vybrat si dovolenou můžete ze zákona až po 60 dnech nepřetržitého pracovního provozu. Nárok tedy nemají osoby ve zkušební době. Zde ale hodně závisí na domluvě se zaměstnavatelem. Pokud víte, že například ve druhém měsíci budete potřebovat 2 dny volna kvůli plánu, který nechcete anebo nemůžete zrušit, zkuste se zaměstnavatele zeptat, zdali by vás na ty dva dny „neuvolnil“. Je šance, že vám vyhoví.

Pokud pak přece jen dovolenou čerpáte, zkušební doba se prodlouží o počet dní, během kterých bylo vybráno volno.

Nevyčerpanou dovolenou za 1 kalendářní rok lze za určitých podmínek převést do roku dalšího, jinak propadne. Nechat si proplatit zbytek nečerpané dovolené mohou jen ty osoby, které ukončují pracovní poměr.

Délka placené dovolené v ČR, v Evropě a Americe - počet dní

Zdroj: Pixabay

Bude mít soukromý sektor delší dovolenou?

Na konci roku 2018 se v poslanecké sněmovně prodiskutovával návrh KSČM, který by soukromému sektoru prodloužil dovolenou o 5 dní s platností od roku 2020.

Někteří tvrdí, že kvůli přijetí by zaměstnavatelé neměli jak motivovat zájemce o práci, neboť by zmizel jeden ze zaměstnaneckých benefitů, a navíc by se jim i zvýšily náklady (až o 35 miliard ročně). Ti, kteří návrh podporují, naopak poukazují na nerovnost zaměstnanců v soukromém sektoru vůči státnímu a také na potřebu delšího volna. Rozhodnuto prozatím nebylo nijak.

 

Délka dovolené v sousedních státech ČR

Německo

Čerpání dovolené je zde umožněno až po 6 měsících od nástupu do zaměstnání. Pracovníci většinou mají až 30 dnů volna. Číslo se může ještě zvýšit v případě zdravotně postižených osob.

Polsko

V Polsku záleží na délce praxe. Zaměstnanci s praxí kratší 10 let mají klasické 4 týdny dovolené, ti zkušenější až o 6 dnů více.

Rakousko

I zde hrají zkušenosti na pozici roli. 25 dní dovolené mají pracovníci s praxí kratší než 25 let, zbylí 30 dní.

Slovensko

Délka se odvíjí podle věku pracovníka. Do 33 let máte 4 týdny volna, nad tento věk o týden více.

Kde mají v Evropě nejdelší a nejkratší dovolenou?

Nejdelší dovolenou v Evropě mají v Estonsku a Litvě, a to ze zákona 28 dnů. V Litvě pak mají ještě až na 35 dní dovolené nárok ti zaměstnanci, kteří jsou mladší 18 let, mají dítě mladší 14 let, zdravotně postižené dítě mladší 18 let anebo jsou sami zdravotně postiženi. Až 58 dnů volna náleží těm osobám, které pracují pod nervovým nebo intelektuálním stresem.

Nejkratší stanovená minimální dovolená je 20 dní při 5 pracovních dnech. Kromě soukromého sektoru v České republice sem patří ještě Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemsko, Rumunsko a Slovinsko. Ve většině zemí pak mají někteří zaměstnanci za splnění určitých podmínek anebo formou benefitů nárok ještě na pár dnů dovolené navíc.

Nejnižší počet dnů dovolené na světě

Zde jednoznačně vede USA, kde je zákonem stanovený počet dnů dovolené rovný 0. Ve Spojených státech navíc není ani nijak vymezená maximální délka pracovní doby, zákonně tedy můžete pracovat i 24 hodin. Dále zde také neexistuje peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, matka může být s dítětem doma 12 týdnů bez náhrady mzdy.

Zdroj: MPSV

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DANĚ