Kalkulačka náhrady mzdy za dovolenou v roce 2024

Zaměstnanci za čerpání dovolené náleží náhrada mzdy nebo platu za dovolenou.  Při stanovení náhrady mzdy se vychází průměrného výdělku, který se vypočítá z hrubé mzdy nebo platu děleného počtem odpracovaných dní za rozhodné období.
Rozhodným obdobím pro stanovení náhrady mzdy nebo platu za dovolenou je kalendářní čtvrtletí (leden až březen, duben až červen, červenec až září, říjen až prosinec) předcházející kalendářnímu čtvrtletí, v němž je dovolená čerpaná. Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou např. v únoru, je rozhodným obdobím poslední kalendářní čtvrtletí roku (tedy říjen až prosinec).
Průměrný výdělek se stanovuje vždy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu kalendářního roku.  Při stanovení průměrného výdělku se vydělí hrubá mzda za příslušné kalendářní čtvrtletí počtem odpracovaných hodin, přičemž se  bere pouze mzda a odpracované hodiny, ne náhrady mzdy.  Při stanovení průměrného výdělku se tedy nezapočítávaní např. cestovní náhrady či náhrady mzdy (dovolená, nemoc, překážka v práci) a ani hodiny, za které tyto náhrady náleží.
Jiná situace je ale u odměn a prémií, které do výpočtu vstupují. Měsíční  odměny se do výpočtu zahrnují celé. Pokud se jedná o mimořádnou prémii vztahující se k delšímu časovému období (pololetní, roční, třináctý plat), potom se do výpočtu zahrne pouze poměrná část vztahující se k danému čtvrtletí, a zbytek se rozpočte do dalších období.

TIP: Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou po čtvrtletí (rozhodném období), ve kterém dostal nějakou odměnu, náhrada mzdy za dovolenou bude vyšší než běžná mzda.
 

Kalkulačka náhrady mzdy za dovolenou vám vypočte náhradu, kterou obdržíte za dny čerpání dovolené. Vyberte měsíc, kdy čerpáte dovolenou a nejlépe z výplatních pásek doplňte výši hrubé mzdy a počet dní v příslušných měsících. Uveďte počet dní plánované dovolené a také případnou poměrnou část mimořádné odměny. 


hod
uveďte poměrnou část
Do průměrného výdělku se započítávají i mimořádné prémie a odměny. Vztahuje-li se tato odměna na delší časové období (čtvrtletní odměna, roční odměna, třináctý plat), do výpočtu průměrného výdělku vstupuje pouze poměrná část vztahující se k příslušnému kalendářnímu čtvrtletí, ze kterého se vychází při výpočtu náhrady mzdy za dovolenou.


Změnili jste zaměstnání a nevíte kolik dní dovolené můžete čerpat? S odpovědí vám pomůže naše Kalkulačka nároku na dovolenou.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 29 krát


Související články: