Dovoz některých suvenýrů ze zahraničí vás může přijít až na 1,5 milionu korun

02.07.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


S dovolenými nastává také období suvenýrů, které si lidé vozí ze zahraničí na památku nebo jako dárek pro své nejbližší. Avšak některé zboží může podléhat daním nebo je jeho převoz do ČR úplně zakázán, pokud jde například o zboží vyrobené z chráněných rostlin nebo zvířat.

Předtím, než se lidé rozhodnou z dané destinace převézt nějaký předmět do ČR, by si měli zjistit, zda je takové jednání v souladu s právními předpisy dané země a předpisy ČR. Konkrétně by se měli obracet na příslušný zastupitelský úřad daného státu.

Zdroj: Depositphotos

Převoz zboží v rámci EU

Pokud cestující přijíždějí ze státu, který je členem Evropské unie, neměli by se bát nečekaných poplatků, jako je clo nebo DPH za dané zboží. Výjimku můžou tvořit alkohol nebo tabákové výrobky, na které se může vztahovat spotřební daň, záleží však na množství a druhu zboží. Důležitým faktorem je také to, že je zboží zakoupeno pro osobní spotřebu.

Každá země EU může mít nastavené své vlastní množstevní limity pro alkohol a tabákové výrobky. Avšak nemohou být nižší než ty uvedené v tabulce. ČR uplatňuje právě tyto limity stanovené EU. Do výše stanovených limitů je zboží od daně osvobozeno.

Druh zboží Množství

cigarety

800 ks

doutníčky (doutníky vážící max. 3 g/kus)

400 ks

doutníky

200 ks

tabák

1 kg

destiláty (například whisky nebo gin)

10 litrů

alkoholizované víno (např. sherry nebo portské)

20 litrů

víno

90 litrů (z toho pouze 60 litrů může být šumivé)

pivo

110 litrů

Zdroj: europa.eu

Pro vývoz i dovoz hotovosti v současné době v rámci EU není stanoven žádný maximální limit finančních prostředků. Avšak je projednávána novela zákona, která by i lidem cestujícím v rámci EU nařizovala nahlašovat na výzvu Celní správy částky dosahující nebo překračující hodnotu 15 000 eur (370 000 Kč).

Tip: Chce vás zaměstnavatel odvolat z dovolené? Můžete nereagovat

Převoz zboží ze států, které nejsou členy EU

V případě dovozu zboží do ČR ze zemí, které nejsou členy EU, platí přísnější pravidla. Zboží pro osobní potřebu rovněž nepodléhá clu nebo DPH, avšak maximální hodnota zboží nesmí přesáhnout zákonnou hranici.

Pro cestující, kteří pro dovoz zboží využívají leteckou dopravu, platí, že zboží je osvobozeno od daně do částky 430 EUR (cca 11 000 Kč) na osobu. Pro osoby mladší 15 let je od daně osvobozeno zboží maximálně do částky 200 EUR (cca 5000 Kč) na osobu. Do těchto částek se nezapočítává například alkohol, tabákové výrobky nebo léčiva, které má cestující pro svoji vlastní potřebu.

 

V současné době platí, že lidé musejí hlásit převoz hotovosti, která dosahuje částky 10 000 eur (250 000 korun) nebo tuto hodnotu přesahuje, do států mimo EU.

Dále platí limity na množství určitého zboží, které může do ČR cestující přivážet prostřednictvím letecké dopravy. Na níže uvedené zboží s vyčísleným množstvím se nevztahuje povinnost cla, DPH a spotřební daně.

Druh zboží

Množství

 alkohol (platí pro nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 22 %)

 1 litr

alkohol (platí pro nápoje s obsahem alkoholu nižším než 22 %)

2 litry

cigarety

 200 ks

doutníčky do 3 gramů

100 ks

doutníky

50 ks

tabák ke kouření

250 g

zahřívané tabákové výrobky

100 g

Zdroj: Celní správa

Dovoz suvenýrů pocházejících z chráněných rostlin a zvířat

Dovoz některých suvenýrů, které pocházejí z ohrožených druhů rostlin nebo zvířat, může být daným státem přísně zakázán. Cestující, který by takový suvenýr vezl z dovolené, si může způsobit nemalé problémy při hraniční kontrole, a to ve formě nemalých pokut. Dokonce může být také zadržen.

„V mnoha zemích je porušení CITES přísně postihováno, často hrozí i několik let vězení. V České republice vám nezákonně dovezené exempláře budou po příletu zabaveny a může vám být uložena pokuta ve výši od několika tisíc až do 1,5 milionu korun podle závažnosti činu. V některých úmyslných případech může být nelegální dovoz posuzován i jako trestný čin,“ popisuje Petr Bejček, ředitel České inspekce životního prostředí.

Dokument – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) upravuje vývoz a dovoz 40 tisíc chráněných zvířat a rostlin, podle kterého by se měli turisté řídit.

Z některých zemí se nemohou dovážet například výrobky z krokodýlí a hadí kůže, korálů, peří, slonoviny, kožešiny a také třeba masti i s minimálním obsahem chráněných zvířat a rostlin.

Pro to, aby cestující mohli chráněné zboží uvedené v CITES dovézt z nečlenského státu EU do ČR, potřebují speciální povolení, a to od země, ze které se zboží vyváží, a ČR, kam se zboží dováží. U nás toto povolení vydává Ministerstvo životního prostředí. Také tam by se měli turisté informovat o podmínkách dovozu a vývozu chráněných zvířat, rostlin, ale také výrobků z nich.

Přemístění zboží v rámci EU není považováno za dovoz a vývoz, z toho důvodu nejsou povolení třeba. Avšak na některé druhy se vztahuje zákaz komerčního využívání (dle Nařízení komise (ES) č. 1497/2003 – jedná se o druhy z přílohy A). Pro některé druhy z přílohy A, které pocházejí z volné přírody a měly stanovené místo určení při dovozu do EU, je třeba povolení k přemístění u Ministerstva životního prostředí.

U všech druhů uvedených v CITES jsou cestující povinni doložit jejich legální původ. „Tato povinnost platí pro každého, kdo exemplář drží, nabízí k prodeji, zpracovává, přepravuje,“ uvádí Česká inspekce životního prostředí.

Vyzkoušejte: Kalkulačka nároku na dovolenou 2024


Čtěte také:

Ceny potravin v Chorvatsku 2024: Drahotu v obchodech nepocítíte

Zájezd a rekreace jako zaměstnanecký benefit podle podmínek v roce 2024

Mohou nezletilí pracující ručit za peněžní hotovost, kterou jim zaměstnavatel svěří?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel