OSVČ a odvod zdravotního pojištění za rok 2022 v příkladech

24.11.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být zdravotní pojištění vždy placeno. Výpočet se však liší v závislosti na dosaženém zisku. Jak je to s platbou zdravotního pojištění při vedlejší činnosti? Jak vysoké je zdravotní pojištění za rok 2022? Podívejme se na praktické výpočty.

Platbu zdravotního pojištění je nutno zařadit mezi povinné daňové platby, a to i při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Roční zdravotní pojištění se vypočte dle dosaženého zisku, přičemž se od vypočteného pojistného odečtou zálohy zaplacené během roku. Pokud jsou zaplacené zálohy nižší, je nutné uhradit nedoplatek do 8 dní od odevzdání přehledu. Případný přeplatek je možno použít na úhradu dalších měsíčních záloh.

Žádné starosti s platbou zdravotního pojištění nemají OSVČ, které vstoupily do daňového paušálu a jednou daňovou platbou zahrnující daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění mají splněny všechny daňové povinnosti. V roce 2022 činí měsíční paušální daň 5994 Kč, z toho zdravotní pojištění činí 2627 Kč, a odpovídá tak minimální záloze.

Podívejme se v praktických příkladech na výpočet zdravotního pojištění za rok 2022.

Zdroj: Depositphotos

Příklad 1: Nízký zisk a minimální pojistné

Pan Robert bude mít hrubý zisk za rok 2022 ve výši 355 000 Kč, po celý rok vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Během celého roku platil minimální měsíční zálohu ve výši 2627 Kč. Skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) ve výši 177 500 Kč (355 000 Kč × 50 %) je nižší než minimální roční vyměřovací základ ve výši 233 466 Kč.

Roční zdravotní pojištění se vypočte z minimálního vyměřovacího základu a činí 31 518 Kč (233 466 Kč × 13,5 %). V plné výši má pan Robert roční zdravotní pojištění zaplaceno měsíčními zálohami.

Příklad 2: Zahájení podnikání během roku

Živnostnice Ivana zahájila hlavní samostatnou výdělečnou činnost od května. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ 19 455,50 Kč, za 8 měsíců činí tedy 155 644 Kč. Skutečný vyměřovací základ paní Ivany je však 282 000 Kč. Zdravotní pojištění se vypočte ze skutečného vyměřovacího základu a činí 38 070 Kč (282 000 Kč × 13,5 %).

Paní Ivaně vznikne nedoplatek na zdravotním pojištění, neboť platila zálohy v minimální výši. Při překročení minimálního vyměřovacího základu se roční zdravotní pojištění vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu bez jakýchkoliv jeho dalších úprav. Z důvodu výkonu samostatné výdělečné činnosti „jen“ po dobu osm měsíců se tedy skutečný vyměřovací základ 282 000 Kč nijak nesnižuje.

 

Příklad 3: Nadstandardní zisk

Podnikatelka Nikola dosáhne za rok 2022 hrubého zisku ve výši 4 426 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je tedy 2 213 000 Kč, tj. polovina hrubého zisku. Pro výpočet zdravotního pojištění není zaveden žádný strop nebo limit, jako je tomu při výpočtu sociálního pojištění. Paní Nikole se tedy zdravotní pojištění vypočte z částky 2 213 000 Kč, při jednotné sazbě zdravotního pojištění 13,5 % činí roční zdravotní pojištění 298 755 Kč.

Příklad 4: Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Zaměstnankyně Adéla si přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Za rok 2022 dosáhne hrubého zisku 174 000 Kč. Zdravotní pojištění se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Současně však není zaveden žádný limit, do jehož dosažení by se zdravotní pojištění neplatilo, jako je tomu u sociálního pojištění. Rovněž sazba zdravotního pojištění je shodná pro výkon hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Na zdravotním pojištění tedy zaplatí paní Adéla 11 745 Kč (174 000 Kč × 50 % × 13,5 %).

Do přehledu pro výpočet zdravotního pojištění bude paní Adéla uvádět pouze hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti, příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) nemají žádný vliv na výpočet zdravotního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti. Přestože tedy paní Adéla odvádí z hrubé mzdy v zaměstnání vysoké zdravotní pojištění, nijak si nesníží odvod na zdravotním pojištění ze své vedlejší samostatné výdělečné činnosti.


Čtěte také:

Nemocenská a OSVČ: Je lepší komerční, či státní pojištění?

U paušální daně OSVČ budou tři pásma. Výběr samotného pásma však nebude na OSVČ

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ