Paušální daň od 1. ledna 2022: výše, výhody a slabiny

03.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Loni byla byla zavedena paušální daň - tedy jednotný odvod pro OSVČ, které dále nemusí podávat daňové přiznání. Od 1. ledna 2022 její výše vzroste na 5 994 Kč. Které OSVČ mohou paušální daň uplatňovat? Jak se k ní přihlásit?

Od 1. ledna 2022 se zvýší paušální daň na 5 994 Kč měsíčně. Jaké jsou její výhody a nevýhody? Kdo a jak se může k platbě paušální daně přihlásit?

Paušální daň ve výši 5 994 Kč - moc, nebo málo?

Paušální daň pro živnostníky

Zdroj: Shutterstock

Co je to paušální daň?

Paušální daň je odvod státu, který v sobě zahrnuje platbu daně z příjmu, a také odvody sociálního a zdravotního pojištění od OSVČ.

Živnostníci nemusí dále posílat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a ČSSZ.

Paušální daň je zcela dobrovolná a záleží na preferencích OSVČ.

Nevýhoda paušální daně je ta, že živnostníci, kteří uplatňovali daňového zvýhodnění na děti tím ztratí nárok na uplatňování daňového bonusu.

Jak je paušální daň vysoká?

Pro rok 2022 činí paušální daň 5 994 Kč měsíčně.

 V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč.

Paušální daň je tvořena odvody ve výši minimálního odvodu na zdravotní pojištění (2 627 Kč), minimálního odvodu na důchodovém pojištění navýšeného o 15 % (3 267 Kč), a také daní z příjmu fyzických osob ve výši 100 Kč.

Příští rok se tato hodnota bude měnit, právě na základě výše minimálních odvodů zdravotního a důchodového pojištění, dá se tedy počítat se zvýšením ve výši desítek až stovek korun.

Jak výhodná je paušální daň?

Minimální odvody zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ činí v roce 2022:

  • Sociální pojištění - 2 841 Kč
  • Zdravotní pojištění - 2 627 Kč

V součtu tedy 5 468 Kč, což o 526 Kč měsíčně méně (ročně o 6 312 Kč) než činí hodnota paušální dani.

Záleží ovšem na výši vaší daně z příjmu či daňovému bonusu.

Pro koho je paušální daň výhodná? A pro koho není?

Pro živnostníky, kteří uplatňují daňového zvýhodnění na děti (a jejich manžel/ka si jej uplatnit nemůže) či slevu na manžela/manželku nebude nejspíše paušální daň výhodná, protože sleva na manžela/manželku činí 24 840 Kč ročně a na daňovém bonusu mohou získat i desítky tisíc korun.

Nicméně pro ty, kteří daňový bonus neuplatňují a chtějí si ušetřit papírování a běhání po úřadech, se bude jednat o užitečnou věc, navíc kvůli vyššímu odvodu na důchodové pojištění (o 15 %) budou mít nárok na vyšší důchod, protože většina OSVČ si v současné době platí pouze nezbytné minimum.

Dále bude odvádění daní formou paušální daně výhodné pro ty živnostníky, kteří mají nízké výdajové paušály a odvádí na dani z příjmů více než 100 Kč měsíčně.

Pro ty OSVČ, kteří neuplatňují daňové zvýhodnění na děti a daňové přiznání jim zpracovává externí společnost, tak je paušální daň velmi zajímavým řešením.

Jak se přihlásit k paušální dani

Paušální daň mohou odvádět ty OSVČ, jejichž roční příjem je nižší než 1 000 000 Kč.

OSVČ registrované k platbě DPH se však nemohou k paušální dani přihlásit.

Ministerstvo financí očekávalo, že by se do paušální daně mohlo zapojit až 120 000 OSVČ, ale realita byla odlišná a zatím se k paušální dani přihlásilo přes 70 tisíc podnikatelů. Nárok na paušální daň by mělo mít přes 350 tisíc OSVČ, ale mnohé odradí právě ztráta možnosti daňových výhod.

Jak začít platit paušální daň?

OSVČ, jenž chce začít platit paušální daň, tak se musí registrovat pomocí oznámení o vstupu do paušálního režimu oznámit finanční správě, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.

Pro rok 2022 můžete do režimu paušální daně vstoupit až do 10. ledna 2022.

Nicméně OSVČ, které měly činnost přerušenou či si ji teprve zakládají mohou do režimu paušální daně vstoupit. Lhůta pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu je pro tyto živnostníky do dne zahájení této činnosti.

Následně bude moci své odvody řešit pomocí paušální daně.

Jestliže se poplatník bude chtít vrátit ke klasickým odvodům, tak opět bude muset upozornit na tuto skutečnost finanční správu. Nicméně změny se budou provádět vždy k 1. lednu. 

Jaký má paušální daň dopad na státní rozpočet?

Paušální daň bude mít dle výpočtů ministerstva financí kladný dopad na veřejné rozpočty, a to ve výši 280 milionů Kč. Dopad na sociální pojistné je také kladný, a to ve výši 530 milionů Kč.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 67 krát

Články ze sekce: DANĚ