Jak řešit dluhy u zdravotní pojišťovny?

20.09.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Samoplátci zdravotního pojištění mohou mít v praxi problémy s placením zdravotního pojištění. Jak v takových případech postupovat? Na co si dát pozor? 

Zdravotní pojištění je povinnou daní, neboť každý občan s trvalým pobytem v ČR musí být pojištěn u některé ze zdravotních pojišťoven působících na trhu. K placení zdravotního pojištění je proto nutné takto přistupovat. Pojistné nelze ukončit či změnit parametry jako je tomu u různých komerčních finančních produktů. 

Jak řešit dluhy u zdravotní pojišťovny?

Zdroj: Shutterstock

Změna zdravotní pojišťovny není řešením

Samoplátci zdravotního pojištění ve finančních problémech by měly vždy pamatovat na to, že z dlužného pojistného běží automaticky zákonné penále 0,05 % denně a všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky velmi pečlivě hlídají. Případnou změnou zdravotní pojišťovny nelze na zdravotním pojištění ušetřit a nelze se vyhnout placení vykonatelných nedoplatků.

Dodejme, že minimální výše zálohy zdravotního pojištění pro OBZP činí 13,5 % z 15 200 Kč, tedy 2 052 Kč.

Minimální zálohy na zdravotním pojištění OSVČ 2021 je 2 393 Kč.

Na promlčení nelze spoléhat

Špatný přístup je hraní „mrtvého brouka“ a neřešení neplacení zdravotního pojištění. Mimo dlužné pojistné je následně vypočteno vysoké penále, které rovněž zdravotní pojišťovny exekučně vymáhají. Vzhledem k propracovaným vnitřním systémům jednotlivých zdravotních pojišťoven je možnost promlčení dluhu mizivá. Vždyť zákonná promlčecí lhůta pro vyměření pojistného a penále je desetiletá. 

Včasná a aktivní komunikace je důležitá

Při dočasných finančních problémech je potřeba se zdravotní pojišťovnou co nejdříve komunikovat. Trvalé finanční problémy jsou důvodem pro co nejrychlejší ukončení samostatné výdělečné činnosti. Aktivním přístupem lze předejít exekuci, řešením může být např. úhrada vykonatelných nedoplatků ve splátkách.

Úhrada dluhu ve splátkách

Nárok na uzavření dohody o splátkách není automatický. Zdravotní pojišťovny přistupují k dlužníkům individuálně, přičemž samozřejmě zohledňují jejich platební minulost a další rozhodné skutečnosti. Aktivní přístup dlužníka však výrazně zlepšuje jeho pozici pro uzavření příslušné dohody o úhradě dluhu ve splátkách.

Tip: Jak a kde zjistím, že mám dluhy na zdravotním pojištění?

OBZP nebyly platby v roce 2020 prominuty

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) musí své zdravotní pojišťovně každý měsíc posílat měsíční platbu pojistného, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Jednou z vládních podpor během epidemie koronaviru bylo prominutí placení záloh OSVČ na zdravotním pojištění v minimální výši 2 352 Kč za měsíce březen až srpen. Za září musely již OSVČ do 8. října standardně poslat na účet své zdravotní pojišťovny zálohu za září. OBZP musely platit měsíční zdravotní pojištění i za měsíce březen až srpen, žádné prominutí se na ně nevztahovalo.

Tip: Prominuté zálohy v roce 2020

Snížení či prominutí dlužného penále

Kromě období březen až srpen 2020, za které bylo OSVČ prominuto zdravotní pojištění v minimální výši legislativou automaticky, nemůže žádná zdravotní pojišťovna prominout zdravotní pojištění svým samoplátcům. Vyměřené penále však může být prominuto či sníženo, pokud je příslušná odůvodněná žádost podána včas a veškeré dlužné pojistné je uhrazeno. Opět tedy platí, že zodpovědní živnostníci, kteří se mimořádně dostali do finančně nepříznivé situace, kteří si doplatí veškeré dlužné pojistné a podají v zákonné lhůtě příslušnou žádost o prominutí penále, mají dobrou výchozí pozici alespoň pro snížení vyčísleného penále.

Ukončení ztrátové činnosti

Nepopulární rozhodnutí může minimalizovat negativní finanční dopady pro budoucnost, což je i případ ukončení neprosperující samostatné výdělečné činnosti. Pokud OSVČ není schopna platit zákonné zdravotní pojištění, potom je vhodné takovou samostatnou výdělečnou činnost ukončit a najít si zaměstnání. Ukončením samostatné výdělečné činnosti dluhy samozřejmě nezmizí a je nutné je následně doplatit, ale jsou citelně nižší, než když se neprosperující samostatná výdělečná činnost provozuje další dobu.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ