Jak postupovat, když se vám stane úraz na zledovatělém chodníku? Zodpovídáte za bezpečnost chodníku před vaším domem?

08.12.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Mrazivé teploty se již ozvaly a s nimi také nechtěné pády a zlomeniny. Máte jako vlastníci nemovitosti povinnost uklízet přilehlý chodník k vaší nemovitosti? Kdo bude nést za případný úraz odpovědnost? A jak postupovat, když se vám stane úraz?

Úraz způsobený uklouznutím na chodníku či komunikaci může potkat kde koho a jde o velice častou záležitost, kterou musí pojišťovny v zimních měsících řešit.

Uklouznutí na ledě a odškodnění

Zdroj: Depositphotos

Za veřejné chodníky odpovídá jejich vlastník, tím je zpravidla obec

Ještě do roku 2008 měl odpovědnost za případné úrazy osob na chodníku vlastník přilehlé nemovitosti. To se ale změnilo v roce 2009, kdy nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích a odpovědnost za bezpečnou schůdnost chodníků převzali jejich vlastníci, zejména tedy obce.

Chodník ovšem může mít na starost i správce komunikace, tehdy zodpovídá za bezpečnost chodníku právě on a je třeba se domáhat odškodnění u něj.

„Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit,“ stojí v zákoně o pozemních komunikacích.

Současně mají obce také právo označit úseky, které se v zimě neudržují. Jestliže si osoba přihodí úraz právě na tomto úseku, nebude mít na odškodnění nárok.

Za neudržované oblasti mohou obce označit ale jen takové komunikace/chodníky, které nejsou občany tolik využívané.

Obce mívají často sjednané pojištění odpovědnosti

Obce pro případné úrazy mívají zpravidla sjednané pojištění odpovědnosti, není to však jejich povinností.

Pokud takové pojištění sjednané nemají a uznají svoji vinu (či o vině rozhodne soud), vyplácí se oprávněné odškodnění z veřejného rozpočtu obce.

Tip: Máte nárok na odškodnění při úrazech v MHD?

Jak postupovat, pokud jste uklouzli na zledovatělém povrchu?

Do finanční náhrady za vzniklý úraz se zahrnuje bolestné, kompenzace za ztížené společenské uplatnění a náklady související s léčbou úrazu.

K tomu, abyste se svého odškodnění domohli, budete muset zajistit následující data a dokumenty:

1) Zajištění fotografií a svědků

Po uklouznutí vás nejspíše nenapadne zajistit si důkazy, ale pro případ, že budete požadovat odškodnění, pomohou zajištěné důkazy z místa nehody k rozhodnutí o tom, zda na něj budete mít nárok.

Místo činu co nejrychleji vyfotografujte, než na něm zaniknou vaše stopy. Již hned po pádu si zajistěte kontakty na přítomné svědky, abyste měli důkaz, že místo nebylo řádně zabezpečeno proti uklouznutí.

2) Přesný popis události

Pro nárok na finanční kompenzaci budete muset uvést následující podrobnosti do žádosti o odškodnění:

  • Popis vzniku pojistné události,
  • datum události a přesný čas,
  • určení místa, kde k události došlo,
  • graficky znázornit místo události (přiložit mapu),
  • jména svědků a kontakty na ně.

3) Zajištění zdravotních dokumentů

Od lékaře si ponechejte všechny lékařské zprávy.

Lékař vám také musí vydat na vaši žádost lékařský posudek, pro stanovení výše odškodného za bolest a případně také za ztížení společenského uplatnění.

Nezapomínejte si také nechávat doklady k nákladům vynaloženým v souvislosti se zraněním (jízdenky, účtenky, recepty…), které budete přikládat k žádosti.

4) Podání žádosti na příslušný úřad

Neexistuje právní úprava, která by stanovovala, jak má vypadat vzor o náhradu škody. Jestliže má daná obec zajištěné pojištění odpovědnosti, většinou lze najít formulář žádosti na webových stránkách obce například pod názvem „Žádost o náhradu škody z pojištění odpovědnosti“.

Po vyplnění žádosti ji zašlete poštou nebo osobně předejte na příslušný majetkový odbor daného úřadu.

K žádosti také nezapomeňte přidat potřebné důkazní dokumenty. V případě, že vám bude nějaký chybět, vyzve vás pracovník úřadu k jeho doplnění.

Pojišťovna má pak ze zákona povinnost vyřídit žádost do 3 měsíců od podání žádosti a dodání všech dokumentů.

Za podání žádosti se nic neplatí.

Poškozený se může obrátit také na soud

Pokud obec nebude chtít odpovědnost za úraz přijmout, může se poškozený obrátit také na soud. Musí ale myslet na to, že v případě neúspěchu si náklady na soudní řízení bude muset zaplatit sám. Ty se mohou vyšplhat i na vyšší částku, než by bylo samotné odškodnění.

Při jakých okolnostech může být obec zproštěna viny

Vlastník chodníku (obec) se může proti odškodnému odvolat dle zákona o pozemních komunikacích ve dvou případech.

Tehdy, když neměl možnost nedostatek odstranit, ale upozornil na možné nebezpečí úrazu.

Dále se může obec zprostit odpovědnosti za odškodnění, když ten, kdo na chodníku uklouzl, mohl předem s ohledem na situaci předpokládat, že může dojít k nějakému nebezpečí.

Tip: Jak je to s odškodněním žáků a studentů, když se zraní při vyučování? Co je povinností školy?

V případě soudního řízení záleží na individuálním posouzení případu

To, že by měl poškozený dle zákona situaci předpokládat, ještě neznamená, že soud rozhodne ve prospěch obce. Vždy záleží, jak konkrétní situaci vyhodnotí soud.

Například v situaci, kdy za pád osoby mohla zmrzlá plocha, která nebyla pod čerstvě napadeným sněhem pro chodce viditelná, může soud dát poškozené osobě za pravdu.

Nejde ale dle právníků zaručit, že v takovém případě bude mít poškozená osoba na odškodnění nárok automaticky. Vždy se přihlíží k dané události individuálně.

V úvahu bude brát soud také to, zda měla poškozená osoba vhodnou obuv k danému počasí, zda požila alkohol před začátkem cesty, rychlost chůze, zvolenou trasu apod.

Pokud ale osoba uklouzne na sousedově zahradě, nenese odpovědnost obec, ale majitel dané nemovitosti. To se týká i ostatních úrazů, které se stanou mimo veřejný majetek obce. Například když na kolemjdoucího spadne taška ze střechy soukromého domu.

Vlastníky nemovitostí ochrání před zaplacením odškodného pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Vlastník domu by měl počítat s tím, že jeho nemovitost může někomu způsobit škodu. V zimě jde nejčastěji to, že se kus sněhu sesune ze střechy a způsobí kolemjdoucímu úraz. Sníh se také může sesunout na zaparkované auto a poškodit jej.

Pokud nechce majitel nemovitosti platit škodu z vlastní peněženky, měl by si sjednat pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, ze kterého se případná škoda poškozené osobě zaplatí.

Pro zajištění odškodnění si zřiďte vlastní úrazové pojištění

Pojištění odpovědnosti nemusí mít obce ani kraje sjednané. Proto je lepší, aby se každý občan zabezpečil vlastním úrazovým pojištěním, ze kterého mu bude v případě úrazu vyplaceno plnění na základě zhodnocení úrazu lékařem.

Pojištěnec tak může současně získat plnění od pojišťovny, kde má sjednané úrazové pojištění, a finanční odškodnění od své obce, bude-li žádost oprávněná.


Čtěte také:

Co všechno může být pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a zaslouží zaměstnanec odškodnění?

Jaká pojištění sjednat, když pronajímáte byt

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ