Jak je to s odškodněním žáků a studentů, když se zraní při vyučování? Co je povinností školy?

18.03.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


A co děti v mateřských školkách? Mají též nárok na peníze, když se ve školce zraní? A jak je to s úrazy, k nimž dojde ve škole až po vyučování nebo o pauze mezi školními hodinami?

Děti nechodí do školy pracovat, ostatně dětská práce je až na výjimky zakázána, ale vzdělávat se. Proto asi mnohé překvapí, že pro ně platí, pokud je o odpovědnost za škodu, která se jim přihodí ve škole, pravidla podobná jako pro zaměstnance, kterým vznikne škoda při plnění pracovních úkolů. Žákům a studentům škol – základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, konzervatoří, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, vyšších odborných škol a vysokých škol odpovídá za škodu vzniklou při vyučování resp. studiu nebo v přímé souvislosti s ním škola za škodu stejně jako zaměstnavatel zaměstnancům, tedy podle zákoníku práce.

Čtěte také: Znovu bylo zvýšeno odškodnění pro rodinu zaměstnance,jenž zemřel v důsledku pracovního úrazu. Platí to i pro druha a družku?

V článku se dozvíte: 

Na mateřské školy a základní školy včetně uměleckých je větší přísnost

Tuto zásadu určuje zákoník práce. Ale není to stejné v případě všech škol. Středoškoláci a vysokoškoláci nejsou chráněni tak jako děti v mateřských a základních školách. Odpovědnost ve vztahu k dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol je přísnější. Je tzv. objektivní, nezáleží tedy na tom, zda škola něco zavinila, ale jen na tom, že došlo k úrazu dítěte nebo žáka. A automaticky přichází odpovědnost školy.

Kdežto odpovědnost ostatních škol – např. středních a vysokých je dána za podmínky, že škoda vznikla porušením právních povinností. Došlo tedy k nějaké chybě na straně školy a jejích pracovníků a pedagogů, nebyly třeba řádně dodržovány bezpečnostní předpisy atp.

Čtěte také: Kdy nevzniká nárok na odškodnění za pracovní úraz?

Některé školy už nemusejí mít dvojí pojištění

To, že i mateřské školy odpovídají dětem za újmu na zdraví podobně jako zaměstnavatelé zaměstnancům, je ovšem stále relativní novinka od 1. června 2020. Dříve mateřské školy odpovídaly podle občanského zákoníku. To přinášelo v praxi problémy. Mnohdy totiž nějaká instituce, obvykle zřízená obcí, provozuje jak mateřskou, tak základní školu. Proto musela mít škola, popř. její zřizovatel - obec pro jednu instituci, sídlící i v jedné budově, dvě pojistné smlouvy. Teď už postačí jen jedna smlouva. Takové sjednocení odpovědnostního i pojistného režimu je výhodné i pro děti v mateřských školách a jejich rodiče. Ostatně právě kvůli tomu došlo ke změně.

Došlo ke zvýšení ochrany zájmů dětí ve školkách. Zákoník práce totiž zajišťuje vyšší míru ochrany či spíše větší jistotu odškodnění a jeho snadnější realizaci. Poškozený se pak snadněji a rychleji dočká odškodnění. I když i tady může dojít k soudnímu sporu, který výplatu odškodnění oddálí. Jednak může dojít ke sporu o to, zda škola vůbec odpovídá, a pak ke sporu o výši odškodnění.

Čtěte také: Pracovní úraz během home office: Je nárok na odškodnění?

Úrazy žáků a studentů ve škole a odškodnění

Zdroj: Shutterstock

 

Výsledky sporů mezi poškozenými a školami či zaměstnavateli mnohdy upřesní pravidla zákona

Dochází ke sporům mezi poškozenými zaměstnanci a odpovědnými zaměstnavateli. Podobně může dojít i ke sporu dítěte zastoupeného rodiči na straně jedné a školou na straně druhé. Určitou výhodou odpovědnosti podle občanského zákoníku snad bylo to, že bylo možno vysoudit vyšší odškodnění. Klíčové je ovšem to vysoudit. Lepší je asi získat řádné, byť třeba případně poněkud nižší, odškodnění co nejdříve, než se léta soudit.

Avšak v posledních letech se postupy a řešení škodných událostí podle zákoníku práce a občanského zákoníku přiblížily, ba sjednotily, aby odškodnění zaměstnanců, popř. žáků a studentů, nebylo výrazně nižší, než odškodnění, které získali poškození třeba v důsledku autohavárie, trestného činu apod., kdy se postupuje podle občanského zákoníku. V křiklavých případech vážného poškození zdraví, jak říkají právníci - v odůvodněných případech, za které odpovídají zaměstnavatelé nebo školy, si mohou poškození i tak vysoudit mimořádné vyšší odškodnění. Nicméně v obvyklých případech úrazů bez vážných následků a vůbec celkově je asi skutečně pro poškozené lepší, aby jejich nároky byly odvozeny od pravidel zákoníku práce.

Čtěte také: Lze požadovat odškodné při havárii vozidel MHD?

O odškodnění újmy na zdraví jde především, ale školy odpovídají třeba i za škodu na věcech

Za škodu, která vznikla dětem, žákům a studentům při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba (organizace) vykonávající činnost dané školy. Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. V úvahu přichází především odpovědnost za škodu na zdraví při úrazech.

Pokud se v zákoníku práce hovoří o pracovním úrazu, myslí se tím i úraz, který se přihodil dětem ve školských zařízeních nebo při jimi organizovaných aktivitách souvisejících s výchovou a vzděláváním. Školy odpovídají i tehdy, když dítě, žáka nebo studenta zraní jeho spolužák, třeba starší nebo tělesně vyspělejší. Škodu vzniklou úrazem způsobeným při vyučování musí škola nahradit, i když k úrazu došlo nejen během vyučovacích hodin, nýbrž i o přestávkách nebo v pauze na oběd před odpoledním vyučováním, a to v budově školy či v jejím areálu, třeba na hřišti. Děti, žáci a studenti mají nárok zejména na bolestné a na odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Čtěte také: Bez důkazů ani koruna. Po pádu na neodklizeném chodníku si sežeňte svědky

Zdravotně postižené dítě ztrácí více šancí než starší člověk

Zpravidla je tomu tak, že čím je člověk mladší, tím se mu při stejném charakteru újmy na zdraví přiznává vyšší náhrada za ztrátu společenského uplatnění. Dítě toho má v životě před sebou více, než starší člověk, přichází o více možností uplatnění a seberealizace.

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU