K čemu slouží dohoda o hmotné odpovědnosti?

25.03.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Dostala se vám do rukou dohoda o hmotné odpovědnosti a vy váháte, zdali ji máte podepsat? Co byste o ní rozhodně měli vědět a jaké opatření musí učinit druhá strana, aby po vás mohla požadovat podpis?

Celým názvem dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené prostředky je smlouva, kterou pracovník uzavírá se zaměstnavatelem. Jejím podpisem na sebe bere odpovědnost za svěřené věci, materiál nebo zboží. Případnou škodu musí zaměstnavateli finančně vynahradit.

Dohoda musí mít vždy písemnou podobu, jinak je neplatná, a lze ji uzavřít jen s osobou, která je starší 18 let. Ještě před popisem však musí zaměstnavatel udělat invertizaci, na kterou odkazuje § 254 Zákoníku práce kvůli zjištění stavu majetku. Invertizace musí být provedena i po skončení smlouvy, aby mohlo dojít k porovnání a zjištění případných škod.

Dohoda o hmotné odpovědnosti - náhrada škody, odstoupení

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Tento pojem je také uveden v Zákoníku práce (§ 250) a zároveň bývá běžnou součástí pracovních smluv. Zaměstnanec je zaměstnavateli povinen zaplatit způsobenou škodu. Částka, kterou musí pracovník šéfovi uhradit, se odvíjí podle toho, k jakému problému došlo:

Škoda způsobená z nedbalosti

Náhrada může být maximálně ve výši 4,5násobku průměrné měsíční mzdy.

Škoda způsobená úmyslně nebo pod vlivem

Náhrada nemá strop, bude ve výši skutečné škody a zaměstnavatel si může účtovat ještě finanční náhradu za ušlý zisk.

Více škod způsobených zaměstnavateli

Pro každou škodu z nedbalosti platí limit 4,5násobku průměrně měsíční mzdy zvlášť. U všech úmyslných pak platí náhrada skutečné škody, popř. i náhrada za ušlý zisk.

Škoda způsobená více zaměstnanci

Každý zaměstnanec bude hradit poměrnou část škody podle míry zavinění, výše je závislá na tom, zdali se jednalo o škodu z nedbalosti nebo úmyslnou či pod vlivem.

Pokud ke škodě zatím ještě nedošlo, ale vy jakožto zaměstnanec víte, že k ní může dojít, jste povinni tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli nebo zabránit škodě. Jinak vám může zaměstnavatel udělit pokutu až ve výši trojnásobku průměrné mzdy.

Maximální náhrada škody u dohody o hmotné odpovědnosti

Stejně jako u odpovědnosti zaměstnance za škodu jsou zde předmětem svěřené hodnoty (peníze, ceniny, zboží, materiál, majetek, pomůcky). Při podepsání dohody o hmotné odpovědnosti však odpadá maximální limit náhrady. To znamená, že pokud by vznikl schodek (škoda), zaměstnavatel jako náhradu může požadovat mnohem víc než 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku. Zde totiž neexistuje strop. Týká se vás tedy zvýšená odpovědnost.

U odpovědnosti zaměstnance za škodu musí zaměstnavatel nejprve dokázat, že jste škodu zavinili vy. Schodek u dohody ale nijak dokládat nemusí. Je to tedy zaměstnanec, který se bude muset obhájit a prokázat, že schodek nezpůsobil.

Při způsobení schodku vám navíc nemusí hrozit jen vysoká finanční náhrada, ale i výpověď anebo okamžité ukončení pracovního poměru.

Hmotná odpovědnost u více zaměstnanců

Pokud škodu způsobilo více zaměstnanců, odpovědní jsou všichni. Jestliže jste však na vedoucí pozici, váš podíl na náhradě u zaměstnavatele bude o to vyšší. Jestliže škodu způsobili pouze podřízení bez vašeho zavinění, náhrada se bude požadovat po nich, nikoliv i po vás.

 

Může zaměstnavatel nutit zaměstnance k podpisu?

S dohodou by měly souhlasit obě smluvní strany. Zaměstnavatel tedy pracovníka k podpisu nutit nemůže. Na druhou stranu by ale měla být dohoda podepisována společně s pracovní smlouvou. Pokud by daná osoba s podpisem dohody o hmotné odpovědnosti nesouhlasila, nemusí být do zaměstnání přijata anebo jí nemusí být pracovní smlouva prodloužena.

Od podepsané dohody lze odstoupit při skončení pracovního poměru, anebo pokud je zaměstnanec přeřazen na jinou pracovní pozici nebo na jiné pracoviště. Dále také když zaměstnavatel neodstraní závady, které zaměstnanci brání v tom, aby mohl věci, které mu byly svěřeny a na které se váže hmotná odpovědnost, plně využívat.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel