Kdy nevzniká nárok na odškodnění za pracovní úraz?

21.09.2020 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Pokud se vám během výkonu práce stane úraz, máte právo na odškodnění. Každý případ je však posuzován individuálně, a proto může jasně vyjít najevo, že kvůli příčinám úrazu nárok na odškodnění nemáte. V jakých situacích tedy nic nedostanete?

Každý zaměstnavatel je pro případy pracovních úrazů zaměstnanců ze zákona pojištěn, takže odškodnění nejde z jeho kapsy. Když se sečtou všechny položky od bolestného přes cestovné, ušlý zisk až po kompenzaci ztížení společenského uplatnění, může jít až o statisíce. Za určitých okolností však nedostanete ani korunu, což vyplývá z tiskové zprávy společnosti Vindicia.

Úraz na pracovišti a hrubé porušení pracovních povinností

Zaměstnanec musí dodržovat bezpečnost na pracovišti. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vytvořit bezpečné pracovní podmínky, a to např. tím, že mu poskytne ochranné pracovní pomůcky. Ty je zaměstnanec povinen při práci využívat.

„Především v technických provozech jsou velmi přísné požadavky na bezpečnost. Zahrnují nošení ochranných pomůcek, ale i přesné postupy. Pokud je zaměstnanec nedodrží a něco se mu stane, bere se ohled na to, že hrubě porušil své povinnosti a musí za to nést odpovědnost,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia. Jako příklad hrubého porušení uvádí obráběče, který si k práci nevzal povinné rukavice či lakýrníka, který se vyhýbá použití respirátoru.

Není smlouva, není ani úraz

Aby mohl být pracovní úraz uznán, je nutné, aby měl zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřenou náležitou pracovní smlouvu. Pokud smlouva není a daná osoba pracuje na černo, podle Tomáše Becka bude na takového pracovníka pojišťovna nahlížet, jako by vlastně vůbec nepracoval.

Osoby samostatně výdělečně činné, ač svou živnost nekonají na černo, nárok na odškodnění za pracovní úraz nemají, pokud nejsou připojištěné.

Kdy není nárok na odškodnění za pracovní úraz

Zdroj: Shutterstock

Alkohol a drogy a úraz na pracovišti

Pokud se vám přihodil pracovní úraz, když jste byli pod vlivem alkoholu anebo omamných látek, nárok na odškodnění nemáte. Jako zaměstnanec navíc neporušíte jen pracovní předpisy, ale i pracovní právo, za úraz si tedy odpovídáte sami. Alkohol a drogy na pracovišti jsou navíc i důvodem k okamžité výpovědi.

Pracovní úraz způsobený úmyslně a odškodnění

Najdou se bohužel i takoví zaměstnanci, kteří si za vidinou zisku z odškodnění neváhají úmyslně ublížit. Jestliže se však prokáže, že k pracovnímu úrazu došlo schválně, nárok na odškodnění podle Tomáše Becka zaniká. Zaměstnanec navíc ještě může být obviněn z pokusu o pojistný podvod.

Odstrašujícím případem může být jednání mladého muže, který se zranil při odpoledním sportování – druhý den v zaměstnání předstíral, že při výkonu práce spadl ze schodů. Zranění si vyžádalo operaci a vypadalo to na vysoké odškodnění – ve výsledku však muž místo toho dostal výpověď a byl stíhán pro pojistný podvod.

 

Pracovní úraz vzniklý po pracovní době

Dokončujete práci po pracovní době? Kdyby se vám stal úraz, odškodění vám přiznat nemusí. „Svou roli hraje i pracovní doba. Pokud se v práci zdržíte a úraz se vám stane v podstatě už mimo hodiny, kdy máte být v zaměstnání, budete mít s odškodněním problémy. V podstatě se vám úraz stal jako soukromé osobě, nikoliv jako zaměstnanci,“ popisuje Beck.

U práce přesčas pak záleží na konkrétní situaci. Pokud takto pracujete na příkaz nebo s vědomím nadřízeného, bude se jednat o pracovní úraz. Jestliže jste na pracovišti po pracovní době bez jeho vědomí, záleží na posouzení bezpečnostního technika, nadřízeného a vedení firmy, jak se k případu postaví.

Úraz na pracovišti, když nejde o vaši náplň práce

„Manipulace s náčiním, nebo vykonávání práce, která není náplní práce daného zaměstnance, ke které není proškolen nebo není tato práce nařízena zaměstnavatelem, se pracovníkovi může vymstít. Pokud se v takové situaci zraní, odškodné s vysokou pravděpodobností nedostane. Sám totiž nese zodpovědnost za to, že se dobrovolně, bez donucení a na vlastní riziko pustil do práce, ke které nemá kompetenci,“ říká Beck.

Zdroj: Vindicia


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ