Jaká pojištění sjednat, když pronajímáte byt

28.01.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Jste majitelem nemovitosti a plánujete do svého bytu nastěhovat nájemníky? Svěření vaší nemovitosti do rukou cizích osob je vždy tak trochu risk, jelikož mohou nastat situace, kdy dojde k poškození bytu. V těchto případech je nutné myslet dopředu a zajistit si adekvátní pojištění pronajímané nemovitosti.

Pro případ, že se chystáte svůj byt pronajímat poprvé a nevíte si rady, která pojištění je vhodné uzavřít, připravili jsme pro vás souhrn dostupných variant pojištění, jenž jdou sjednat u většiny českých pojišťoven. Pokud je pro vás ochrana bytu prioritou, připravte se na to, že pojistných smluv budete uzavírat hned několik.

Pojištění nemovitosti

Zdroj: Depositphotos

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je nejzákladnějším typem, které lze uzavřít. Pojištění se v tomto případě týká pouze pevných částí nemovitosti (zdi, podlahy, střechy, okna, dveře…). Sjednává se na takové události, při kterých může být objekt poškozen přírodními vlivy, jako jsou požáry, vichřice, povodně, zemětřesení, pád stromu, tíha sněhu, kouř, rázové vlny a vodovodní nehody. Pojištění nemovitosti zařizuje majitel nemovitosti. 

Jak se stanovuje výše pojistného plnění?

Výše pojistného plnění stanovuje vaše pojišťovna na základě několika následujících hledisek.

 • Jaký objekt je předmětem pojištění (rodinný dům, byt, garáž…).
 • Výši částky pojistného, kterou bude pojistník odvádět..
 • Na odborném posouzení znalce.
 • Velikosti objektu a ceně za 1 m².
 • Podle toho, zda je pojištění sjednáno na novou či časovou hodnotu.

Nová hodnota = pojištění, které se sjednává na úroveň hodnoty pořizovací ceny. Výše plnění bude pokrývat hodnotu, kterou poškozená věc měla na začátku jejího pořízení.

Časová hodnota = Výše plnění nabývá takové hodnoty, jakou měla poškozená věc v době, kdy se událost stala.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na veškeré vybavení, které není v bytě pevně ukotveno (nábytek, oblečení, elektronika..). Kryje náhradu škod způsobených živelnými událostmi a vandalismem, stejně jako u pojištění nemovitosti.

Výše pojistného plnění se stanovuje podle následujících kritérií.

 • Dle výše hodnoty celkového vybavení bytu.
 • Na základě velikosti bytu.
 • Podle toho, zda je pojištění sjednáno na novou či časovou hodnotu.

TIP: Při jakých událostech vám pomůže sjednané pojištění internetových rizik?

Kdo zařizuje pojištění domácnosti v pronajímaném bytě?

Pojištění domácnosti může zřídit jak majitel nemovitosti, tak nájemce. Záleží na tom, zda je vybavení bytu majitele nebo nájemníka. Pokud je vybavení majitele, zařizuje pojištění on. V případě, že jsou movité věci nájemníka, záleží na něm, zda si pojistku sjedná.

Často se setkáme s případy, kdy je v bytě umístěno původní vybavení od majitele, ale také věci, které si přinesl nový nájemce. Kdo v tomto případě sjednává pojištění? Je zbytečné, aby pojištění domácnosti zařizoval majitel i nájemník. Záleží tedy na domluvě obou zúčastněných

V případě, že budete jako pronajímatel požadovat, aby pojištění domácnosti zřídil nájemník, nezapomeňte toto stanovisko uvést do nájemní smlouvy. Dále také do smlouvy poznamenejte, jaký nábytek nájemníkovi přenecháváte k užívání. Pojištění sjednané nájemníkem se bude vztahovat na majetek majitele i nájemníka.

Pojištění odpovědnosti

Jako pronajímatel můžete požadovat po nájemníkovi pojištění odpovědnosti. Toto pojištění slouží k náhradě škod, které pojistník způsobí třetím stranám. Nevztahuje se tedy na případy, kdy zapříčiníte škodu na svém majetku či na majetku rodiny. Pojištění se nájemníkovi hodí i na jiné události v běžném životě, jaké to jsou?

 • V okamžiku, kdy vytopíte byt sousedovi pod sebou.
 • Když v obchodě omylem rozbijete zboží.
 • Váš rodinný příslušník způsobí škodu na majetku třetím stranám.

POZOR: Pojištění se nevztahuje na situace, kdy nájemník způsobí škodu na vybavení v pronajímaném bytě. Pokud chce mít nájemník hrazené škody, které způsobí na majetku pronajímatele, musí si sjednat pojištění odpovědnosti na věcech pronajatých.

Majitel nemovitosti by měl zvážit sjednání pojištění z vlastnictví nemovitosti, které slouží k náhradě škod způsobených vlastněním bytu. Jedná se o případy, kdy vaše nemovitost způsobí škodu třetím stranám.

Jaké události sem můžeme zařadit?

 • Z vašeho bytu se rozšíří požár do sousedova bytu.
 • Chodec před vaším bytem uklouzne na zledovatělém chodníku.
 • Hasiči při hašení vašeho bytu poničí zároveň byt souseda.

TIP: Jak to bude s regulovanou složkou ceny elektřiny a plynu v roce 2022

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ