Při jakých událostech vám pomůže sjednané pojištění internetových rizik?

17.01.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Ke vzniku pojištění internetových rizik přispělo zvyšující se nebezpečí pohybu lidí v online prostředí. I když se pojištění internetových rizik do České republiky dostalo teprve nedávno, předpokládá se, že s roustoucím zájmem o využívání internetových služeb, bude jeho popularita stoupat.

Na jaké události se pojištění internetových rizik vztahuje?

Pojištění internetových rizik nás má chránit před nástrahami internetu. Tento druh pojištění se poprvé dostal do České republiky v roce 2013, kdy jej začala nabízet pojišťovna AIG, ovšem pouze firmám. Pro fyzické osoby se stalo dostupné až v roce 2015, kdy s ním přišla na trh ČSOB pojišťovna. Dalším průkopníkem v poskytování podobného pojištění se stala Kooperativa, která nabízí pojištění kybernetických rizik pro malé a střední podnikatele.

Pojištění internetových rizik se sjednává zejména pro případ ochrany prosazování zájmů pojištěnce i náhrad finančních ztrát, které vznikly poškozenému. Na jaké události se pojištění vztahuje?

Nákup v e-shopu

Objednávání zboží z internetových obchodů se stává čím dál oblíbenější formou nákupu. Ovšem ne vždy se jedná o bezproblémovou službu. Pojištění internetových rizik se v této kategorii zaměřuje na problémy s nedodáním zboží, dodání poškozeného zboží a neúplného dodání zboží. Prostřednictvím pojištění poskytuje poškozeným právní ochranu a náhradu vzniklých škod. Každá pojišťovna má pak ve smlouvě uvedené zboží, na které se plnění nevztahuje, jedná se například o:

  • živé organismy (zvířata a rostliny),
  • cenné papíry, vstupenky, poukazy,
  • zboží s krátkou trvanlivostí,
  • zboží, které je v rozporu s dobrými mravy,
  • digitální data.

TIP: Z nevyplacených životních pojistek mají pojišťovny žně. Co dělat, aby si nenechaly vaše peníze

Zdroj: Depositphotos

Zneužití identity na internetu

Pojištění internetových rizik zde zprostředkovává právní ochranu a peněžní plnění na situace, u kterých došlo u pojištěného k poškození jeho osobních údajů třetí osobou. Konkrétně v nedovoleném nakládání s identifikačními a autorizačními údaji pojištěnce.

Za identifikační údaje se myslí taková data, která jsou uvedena v dokladech pojištěného. Řadíme sem číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, číslo řidičského průkazu, adresu a telefonní číslo. Do autorizačních údajů naopak řadíme data, která jsou využívána v souvislosti s využíváním služeb na internetu. Jedná se o přihlašovací jména a hesla, IP adresy, e-mail a čísla bankovních karet.

Zneužití platební karty

Čím dál více obchodů a služeb nabízí možnost platby online, tímto krokem ulehčují zákazníkovi celý proces nákupu. Ovšem i toto zefektivnění objednávkového procesu nese svá rizika. Mnozí lidé si data o kartách ukládají, aby údaje nemuseli při dalším nákupu přepisovat znovu. Problém může nastat například při odcizení elektronického zařízení, kde třetí osoba může předvyplněných údajů zneužít.

Náhrada škody se zde uplatňuje také u případů, kdy třetí osoba zneužije platební kartu pro výběr hotovosti z bankomatu. Dalším případem, pro který je pojištěnec chráněn, je provedení platby prostřednictvím třetí osoby bez souhlasu majitele platební karty.

Za platební karty jsou v tomto případě také považovány veškeré elektronické prostředky, kterými lze platba provést.

TIP: Kalkulačka životního pojištění

Poškození jména na internetu

S poškozením pověsti se setkáváme čím dál častěji zejména na sociálních sítích. Patří sem taková jednání, která mají jedince poškodit sdělením nepravdivého údaje, jenž může vyvolat změnu pohledu v nahlížení společnosti na poškozeného či ovlivnit rodinné vztahy.

  • pomluva,
  • urážka,
  • nezákonné vyzrazení informací o soukromém životě .

TIP: Co a k čemu je vinkulace pojistky?

Příklad: Výše náhrad pojistných událostí u pojišťovny ČSOB

Pojistná událost Výše finančních náhrad
Nákup online 150 000 Kč
Zneužití platební karty 100 000 Kč
Zneužití identity na internetu 100 000 Kč
Poškození jména 50 000 Kč
Právní ochrana  150 000 Kč
Cena pojistného: 720 Kč/rok
 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ