Paušální daň v roce 2022

13.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Uvažujete o tom, že se přihlásíte k paušální dani? A bude pro vás výhodná? Pojďte se podívat, kolik činí, zda pro vás bude to pravé ořechové, ale i na to, do kdy se k ní přihlásit.

Režim paušální daně je novou formou zdanění výdělku z podnikání, ke kterému se šlo prvně přihlásit teprve v lednu 2021. V roce 2022 tu však pro některé podnikatele bude i nadále. Nevyplatí se právě vám?

Princip paušální daně

Princip paušálního zdanění tkví v tom, že jedna měsíční platba zahrnuje částku na sociální a zdravotní pojištění, ale i na daň z příjmů fyzických osob, díky čemuž již nebudete muset podávat daňové přiznání finančnímu úřadu anebo přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně anebo okresní správě sociálního pojištění. Pojištění i daně totiž budete mít vyřešené, což je výhoda zejména z hlediska byrokracie, administrativy a ušetření času, který byste jinak strávili při vyřizování s úřady.

Paušální daň může být dále výhodná tehdy, jestliže využíváte nízké paušální výdaje a na dani z příjmů odvedete více než 100 Kč měsíčně. V neposlední řadě se pak vyplatí i bezdětným osobám.

Nevýhodou paušální daně je totiž kromě vyšších částek za sociální a zdravotní pojištění i to, že v paušálním režimu nelze uplatnit daňové slevy a daňové zvýhodnění, na kterém závisí čerpání daňového bonusu. OSVČ, které chtějí být dobrovolnými účastníky na nemocenském pojištění, si mohou platit nemocenské pojištění navíc, protože nemocenské pojištění není součásti jednotné částky paušální daně.

Čtěte také: Jak se přihlásit k paušální dani

Paušální daň 2022 - výše, přihlášení, výhody, termíny

Zdroj: Depositphotos

 

Kdo se nemůže přihlásit do režimu paušální daně?

Do paušálního režimu se nemohou přihlásit ty osoby samostatně výdělečně činné, které mají obrat vyšší než 1 000 000 Kč za 12 kalendářních měsíců.

Dále jej nemohou uplatnit ani právnické osoby a OSVČ registrované k platbě DPH.

Kolik činí paušální daň?

Za celý letošní rok činila paušální daň 5 469 Kč. V roce 2022 se pak zvýší o 526 Kč, čili na 5 994 Kč měsíčně.

Důležité je zmínit, že do částky je zahrnuta daň z příjmů fyzických osob ve výši 100 Kč, minimální odvod na zdravotní pojištění, který příští rok bude 2 627 Kč a minimální odvod na sociální pojištění zvýšený o 15 %, čili 3 267 Kč.

Zvýšení odvodu na sociální pojištění je pak výhodný zejména z hlediska nároku na vyšší důchod, neboť živnostníci platící minimální zálohy hradí pouze nezbytné minimum.

Čtěte také: Jaké jsou minimální zálohy pro OSVČ?

Jak se přihlásit k paušální dani?

Pokud máte i po našem výčtu zájem vstoupit do režimu paušálního zdanění, počítejte s tím, že tento krok budete muset předem nahlásit finanční správě. Takto učinit lze pouze prostřednictvím tiskopisu Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který lze zanést na finanční úřad osobně/vhodit je do sběrného boxu, popř. jej zaslat poštou anebo prostřednictvím datové schránky anebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Přihlášení lze vyřešit i přes webovou aplikaci finanční správy. Ani v jednom případě pak není nutné kontaktovat zdravotní pojišťovnu anebo okresní správu sociální zabezpečení - instituce si mezi sebou předají informaci samy.

Do kdy se přihlásit do paušálního režimu?

Lhůta, do které je možné se přihlásit k paušální dani, je časově omezená. Abyste mohli začít odvádět tuto daň v roce 2022, musíte podat oznámení nejpozději do 10. ledna 2022.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ