Do kdy letos musíte odevzdat přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu?

19.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Mnohé z těch, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, nemine také nutnost podat přehledy zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Do kdy je musíte odevzdat?

Nejpozdější termín podání přehledů o výši daňového základu je závislý především na termínu podání daňového přiznání. Pojďme se tedy společně podívat, do kdy oba formuláře řádně odevzdat, kdy se vám vrátí přeplatky anebo zda vzniká u OSVČ povinnost podat přehledy výhradně přes datovou schránku.

Dozvíte se:

Kdo (ne)musí podat přehledy?

Přehled zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení musejí podat všechny osoby, které mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, a to i v případě, že u nich nevznikla povinnost podat daňové přiznání kvůli nízkým příjmům z podnikání. To ale neplatí až na výjimky pro osoby, které jsou plátci paušální daně.

Je dobré vědět, že přehledy nemusí odevzdat ti poplatníci, kteří podali přiznání, avšak mají pouze příjmy ze závislé činnosti anebo osoby s příjmy z pronájmu za předpokladu, že se nejedná o podnikání.

Čtěte také: Kdy musí OSVČ v paušálním režimu podat přehled OSSZ?

Do kdy podat přehledy za rok 2022

Zdroj: Shutterstock

 

Do kdy podat přehledy?

Lhůta pro podání přehledu je závislá na tom, jakým způsobem odevzdáváte daňové přiznání. Ze zákona pak platí, že přehledy musí být oběma institucím odevzdány nejpozději do jednoho měsíce od termínu daňového přiznání.

Jestliže tedy daňové přiznání finančnímu úřadu odevzdáváte v listinné podobě, ať už osobně na přepážce, do boxu, anebo jej zasíláte poštou, přehledy o výši daňového základu musí být odevzdány nejpozději do úterý 2. května 2023, protože přiznání je třeba odevzdat do pondělí 3. dubna 2023.

Osoby, které chtějí podat přiznání elektronicky, anebo musí, mají stejně jako loni prodlouženou lhůtu. Daně musí vyřešit a odevzdat do úterý 2. května 2023, a přehledy tedy bude nutné podat do čtvrtka 1. června 2023.

Pokud vám přiznání k dani z příjmů fyzických osob vypracovává daňový poradce anebo u něj vznikla povinnost mít audit, k odevzdání musí dojít nejpozději do pondělí 3. července 2023. Přehledy musí být podány do středy 2. srpna 2023.

Čtěte také: Jak vyplnit v přehledech OSVČ zálohy, pokud jste přešli na paušální daň?

Do kdy uhradit nedoplatek na pojistném?

Pokud vám na základě podaných přehledů o výši daňového základu vznikl nedoplatek na pojistném, musíte jej uhradit nejpozději do 8 dnů od podání. Peníze můžete složit buď osobně na pokladně, anebo bankovním převodem na příslušný účet. Jestliže dluh nevyrovnáte, začnou na něm za každý kalendářní den skákat penále.

Jestliže vám ale naopak vznikl přeplatek, musí vám jej zdravotní pojišťovna a okresní správa sociálního zabezpečení vrátit do jednoho měsíce od podání přehledu o výši daňového základu.

TIP: Přehledy OSVČ všech zdravotních pojišťoven na jednom místě

Musím podat přehledy přes datovou schránku?

Vlastnící datových schránek mají povinnost podat daňové přiznání pouze touto cestou. Jinak jim hrozí pokuta. Okruh těchto osob se navíc v letošním roce výrazně rozšíří, neboť má do konce března dojít k automatickému zřízení datových schránek pro všechny podnikající fyzické osoby, které ji doposud nemají. Od aktivace pak bude nutné komunikovat s finančním úřadem především touto cestou, a to především v oblasti elektronických podání.

Nicméně tato povinnost se týká jen finančního úřadu. Orgány veřejné moci s vámi musí komunikovat výhradně skrz datovou schránku, lze si však vybrat, jakým způsobem budete komunikovat vy s nimi. Pokud tedy budete mít aktivovanou datovou schránku, přehledy o výši daňového základu budete moci odevzdat i jinou elektronickou cestou anebo v listinné podobě.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ