Zásluhovost u nemocenské je vyšší než u invalidního důchodu

19.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet nemocenské i invalidního důchodu je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy. U nemocenské je však tento rozdíl značně nižší. Ve výpočtové formuli nemocenské je mnohem více zastoupen prvek zásluhovosti než u invalidního důchodu. Podívejme se na praktické výpočty.

Měsíční částka nemocenské závisí na průměrném předchozím příjmu, zpravidla za 12 kalendářních měsíců. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, v prvních dvou týdnech totiž náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel.

Zdroj: Depositphotos

Výpočet nemocenské v roce 2024

Z rozhodného příjmu se vypočítá neredukovaný denní vyměřovací základ, který se následně redukuje, při výpočtu nemocenské v roce 2024 se do první redukční hranice (do 1466 Kč) započítává z 90 %, ve druhé redukční hranici (od 1466 Kč do 2199 Kč) se započítává z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 2199 Kč do 4397 Kč) se započítává z 30 %.

Denní nemocenská v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou následně činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech potom 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a v následujících dnech již 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Výpočet dlouhodobé nemocenské je tedy zvýhodněn.

Tip: Kalkulačka nemocenské pro rok 2024

Výpočet invalidního důchodu v roce 2024

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na přiznaném stupni invalidity (v Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně), získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a výši průměrné mzdy za odpracované roky v současné hodnotě před vznikem invalidity (tzv. osobním vyměřovacím základu). Měsíční invalidní důchod se následně skládá ze základní výměry důchodu, která činí ve všech případech 4400 Kč, a procentní výměry důchodu, která závisí právě na průběhu pojištění a stupni invalidity.

Spočítejte si invalidní důchod v naší kalkulačce

 

Porovnání náhradového poměru

V následující tabulce máme pro názornost vypočtenu nemocenskou za 30 kalendářních dní a měsíční invalidní důchod prvního stupně v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu. Při výpočtu invalidního důchodu prvního stupně počítáme s dobou pojištění v rozsahu 46 let (včetně dopojištěné doby pojištění). Všechny výpočty jsou provedeny podle legislativy roku 2024.

Průměrná mzda

Nemocenská

(za 30 dní)

Náhradový

poměr

Invalidní důchod

I. stupně

Náhradový

poměr

20 000 Kč

11 170 Kč

55,9 %

8889 Kč

44,4 %

25 000 Kč

13 950 Kč

55,8 %

9188 Kč

36,8 %

30 000 Kč

16 746 Kč

55,8 %

9487 Kč

31,6 %

35 000 Kč

19 528 Kč

55,8 %

9786 Kč

28,0 %

40 000 Kč

22 324 Kč

55,8 %

10 085 Kč

25,2 %

45 000 Kč

25 030 Kč

55,6 %

10 384 Kč

23,1 %

50 000 Kč

26 900 Kč

53,8 %

10 683 Kč

21,4 %

60 000 Kč

30 608 Kč

51,0 %

11 281 Kč

18,8 %

80 000 Kč

35 602 Kč

44,5 %

12 477 Kč

15,6 %

100 000 Kč

39 310 Kč

39,3 %

13 673 Kč

13,7 %

125 000 Kč

43 960 Kč

35,2 %

15 168 Kč

12,1 %

150 000 Kč

45 590 Kč

30,4 %

16 663 Kč

11,1 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Invalidní důchod prvního stupně za nemocenskou zaostává

Z výše uvedené tabulky názorně vidíme, že výpočet nemocenské je výrazně výhodnější než výpočet invalidního důchodu prvního stupně. Měsíční nemocenská je značně vyšší u všech mezd, než je částka invalidního důchodu prvního stupně. Čím vyšší průměrná mzda, tím vyšší rozdíl mezi případnou měsíční nemocenskou a měsíčním invalidním důchodem prvního stupně.

 

Náhradový poměr je u nemocenské vyšší u všech příjmů, např. u hrubé mzdy ve výši 40 000 Kč činí náhradový poměr u nemocenské 55,8 %, zatímco u invalidního důchodu prvního stupně pouze 25,2 %. Náhradový poměr přitom u nemocenské klesá zejména až do hrubé mzdy ve výši 60 000 Kč mnohem pozvolněji, než je tomu u invalidního důchodu prvního stupně.

Princip zásluhovosti hraje při výpočtu nemocenské mnohem vyšší roli, než je tomu u výpočtu invalidního důchodu prvního stupně, např. občan s průměrnou mzdou 80 000 Kč má měsíční nemocenskou 35 602 Kč, což je 44,5 % předchozího příjmu, zatímco občan s průměrnou mzdou 80 000 Kč má při získání doby pojištění v rozsahu 46 let invalidní důchod prvního stupně pouze 12 477 Kč, tedy ve výši 15,6 % předchozího příjmu.

Čtěte také: Devět nepravd o nemocenské

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY