Dostane ji předdůchodce i předčasný důchodce? Devět nepravd o nemocenské

02.10.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V případě pracovní neschopnosti mají zaměstnanci nárok na nemocenskou, jejíž výše závisí na dosahovaném předchozím příjmu a vyplácí ji místně příslušná OSSZ. Podívejme se na vybrané omyly ohledně nároku na nemocenskou.

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne, takže většina zaměstnanců nemocenskou dlouhodobě vůbec nečerpá. Co o nároku na nemocenskou neplatí?

Zdroj: Depositphotos

OSVČ dostávají nemocenskou od prvního dne

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na nemocenskou pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. OSVČ, které si dobrovolné nemocenské pojištění platí, dostanou nemocenskou na účet rovněž až od 15. kalendářního dne. První dva týdny jsou OSVČ bez finančních prostředků.

Nemocenská náleží i půl roku po skončení zaměstnání

Základní podmínkou nároku na nemocenskou je výkon zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, tj. že je z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění. Nemocenskou lze dostávat i při nástupu na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Pro nemocenskou tedy v žádném případě neplatí 180denní ochranná lhůta jako pro mateřskou.

 

Brigádníci mají nárok vždy na nemocenskou

Během letních prázdnin jsou velmi oblíbené brigády na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, kdy se z hrubé odměny neplatí sociální a zdravotní pojištění. Brigádníci s hrubou odměnou do limitu pro neplacení pojistného nemají nárok na nemocenskou.

Předčasní důchodci mohou dostávat nemocenskou na účet

Do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci pobírající předčasný důchod na účet příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. To znamená, že předčasní důchodci nemají na nemocenskou nárok.

Tip: Kalkulačka nemocenské pro rok 2023

Předdůchodce nemůže čerpat nemocenskou

Během čerpání předdůchodu z doplňkového penzijní spoření není nijak omezena vlastní výdělečná činnost předdůchodce. Předdůchodci, kteří mají příjem zakládající účast na nemocenském pojištění – tj. pracují, mají nárok na případnou nemocenskou jako ostatní zaměstnanci.

Zkrácený úvazek nezakládá účast na nemocenské

Ze zkráceného úvazku se vždy platí sociální pojištění. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek tedy mají nárok na nemocenskou jako zaměstnanci pracující na plný úvazek. Měsíční částku nemocenské však mají nižší, neboť jejich mzda je nižší, než kdyby pracovali na plný úvazek.

Čtěte také: Jak probíhá kontrola na nemocenské

Lze pobírat současně podporu v nezaměstnanosti a nemocenskou

Souběh příjmů formou podpory v nezaměstnanosti a nemocenské není legislativou umožněn. V případě evidence na Úřadu práce se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje během čerpání nemocenské. Výplata podpory v nezaměstnanosti se začne vyplácet až po skončení nároku na nemocenskou.

Nemocenská snižuje důchod

Z obdržené nemocenské se neplatí sociální pojištění, to však neznamená, že období čerpání nemocenské má negativní vliv na výpočet státního důchodu. Období čerpání nemocenské patří mezi vyloučené doby pojištění a při výpočtu státního důchodu se toto období vyloučí. To zjednodušeně znamená, že období nemoci nesnižuje průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky, ze které se počítá státní důchod.

Nemocenská se vyplácí jenom ze zaměstnání s vyšším příjmem

Zaměstnanci, kteří pracují současně na dva zkrácené úvazky pro dva různé zaměstnavatele, mají nárok na nemocenskou, ve které jsou zohledněny příjmy od obou zaměstnání. To znamená, že pro výpočet denního vyměřovacího základu, ze kterého se nemocenská vypočítá, se započítají příjmy od obou zaměstnavatelů.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY