Příklady, o kolik zaplatí OSVČ více na daních za rok 2024

15.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost zaplatí příští rok na přímých daní více než v letošním roce. Nárůst bude individuální v závislosti na konkrétní situaci. Podívejme se na praktické příklady.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno sociální a zdravotní pojištění, a to i při účasti v paušálním daňovém režimu, kdy je platba povinného pojistného zohledněna v měsíční paušální dani.

Samotné sazby daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění budou v roce 2024 stejně vysoké jako v roce 2023, přesto budou muset všechny OSVČ sáhnout při placení daní hlouběji do kapsy, jak si vypočteme v praktických příkladech.

Zdroj: Shutterstock

OSVČ platící minimální zálohy

Pan Jakub vede daňovou evidenci a roční hrubý zisk za rok 2022 měl pouze 180 000 Kč. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění platil po celý rok 2023 v minimální výši, tj. 2722 Kč na zdravotní pojištění a 2944 Kč na sociální pojištění, celkem 5666 Kč. I v roce 2024 bude vzhledem k nízkému zisku platit pan Jakub minimální měsíční zálohy, na zdravotní pojištění 2968 Kč a na sociální pojištění 3852 Kč, celkem 6820 Kč. V roce 2024 zaplatí pan Jakub měsíčně na povinných zálohách o 1154 Kč více než v roce 2023.

Čtěte také: Jak se mají OSVČ změnit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2024?

Platba paušální daně

Živnostník Jaroslav vstoupil v roce 2023 do paušálního daňového režimu, přičemž splňoval podmínky pro první pásmo, neboť měl hodnocený příjem 900 000 Kč. V roce 2023 platil měsíční paušální daň ve výši 6208 Kč. V měsíční platbě paušální daně je daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

I v roce 2024 bude pan Jaroslav splňovat podmínky pro účast v prvním pásmu, bude však již platit 7498 Kč. Měsíčně si pohorší o 1290 Kč, za celý rok o 15 480 Kč. Měsíční paušální daň v druhém pásmu se zvyšuje z 16 000 Kč na 16 745 Kč a ve třetím pásmu z 26 000 Kč na 27 139 Kč.

 

Vyšší platba na sociální pojištění u skutečného vyměřovacího základu

Podnikatelka Simona bude mít za rok 2023 hrubý zisk 600 000 Kč, sociální i zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, tedy 300 000 Kč. Roční zdravotní pojištění činí 40 500 Kč (300 000 Kč × 13,5 %) a roční sociální pojištění činí 87 600 Kč (300 000 Kč × 29,2 %). Za rok 2024 bude zdravotní pojištění při stejném hrubém zisku stejně vysoké, tj. 40 500 Kč, ale sociální pojištění bude činit 96 360 Kč, neboť vyměřovacím základem pro rok 2024 bude 55 % skutečného daňového základu. Za rok 2024 zaplatí paní Simona na povinném pojistném o 8760 Kč více než za rok 2023.

Tip: Přehled změn v sociálním pojištění OSVČ v roce 2024

Nemožnost uplatnění daňové slevy na manželku a školkovného

Podnikatel Roman uplatní v daňovém přiznání za rok 2023 slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, neboť manželka je v domácnosti a nemá vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč. Současně uplatní pan Roman školkovné na mladší dceru ve výši 17 300 Kč. Za rok 2024 již školkovné nebude možné uplatnit a slevu na manželku půjde uplatnit pouze v případě, že pečuje o dítě mladší 3 let, což manželka pana Romana nebude splňovat. Z důvodu nemožnosti uplatnit slevu na manželku a školkovné zaplatí pan Roman na dani z příjmů fyzických osob o 42 140 Kč více. Současně zaplatí pan Roman více na sociální pojištění z důvodu uvedeného ve třetím příkladu.

Nadstandardní zisk

Podnikatelka Monika bude mít za rok 2023 daňový základ (hrubý zisk) ve výši 2 100 000 Kč. Do daňového základu ve výši 1 935 552 Kč se odvádí 15% daň z příjmů, z částky nad tento limit je již sazba daně z příjmů 23 %. Paní Monika má nárok pouze na základní slevu na poplatníka, roční daň z příjmů bude tedy 297 317 Kč.

Za rok 2024 bude mít paní Monika rovněž hrubý zisk 2 100 000 Kč, ale vyšší 23% sazbě daně z příjmů bude podléhat daňový základ nad 1 582 812 Kč, takže roční daň z příjmů bude činit 325 536 Kč. Na dani z příjmů fyzických osob zaplatí paní Monika více o 28 219 Kč. Více zaplatí i na sociální pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ