Bohatí zaplatí příští rok na dani z příjmů méně

01.11.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění pro lidi s vysokými příjmy příští rok poklesne, při stejném zdanitelném příjmu zaplatí méně téměř o 5500 Kč. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

V Česku jsou zavedena dvě daňová pásma. V roce 2022 podléhá zdanitelný roční příjem do 1 867 728 Kč 15% sazbě daně z příjmů a zdanitelný příjem nad tuto hranici již 23% sazbě daně z příjmů. Pro rok 2023 se limit pro 15% sazbu daně z příjmů zvyšuje do 1 935 552 Kč. To znamená, že lidé s vysokými příjmy zaplatí při stejném příjmu na dani z příjmů méně, neboť nižší sazbě daně bude podléhat vyšší část jejich zdanitelného příjmu.

Zdroj: Depositphotos

 

Vyšší sazbě daně podléhají všechny zdanitelné příjmy

Od roku 2021 nahradila vyšší 23% sazba daně z příjmů dřívější 7% solidární daň. Zatímco však solidární dani podléhaly pouze rozhodné aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, 23% sazbě daně z příjmů podléhají všechny zdanitelné příjmy, tedy i pasivní příjmy dle § 8, § 9 a § 10 zákona o dani z příjmů. 

Praktický příklad vyššího zdanění ve výši 23 % v roce 2022 a 2023

Podnikatelka Libuše bude za rok 2022 i za rok 2023 mít daňový základ (příjem ponížený o související výdaje) ve výši 2 100 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmů bude uplatňovat pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Na základní daňovou slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci bez ohledu na další okolnosti. I při vysokých příjmech se tedy uplatňuje sleva na poplatníka v plném rozsahu a nedochází k žádnému jejímu krácení. 

Text

Rok 2022

Rok 2023

Daňový základ

2 100 000 Kč

2 100 000 Kč

Daň v prvním daňovém pásmu

280 159,20 Kč (1 867 728 × 15 %)

290 332,80 Kč (1 935 552 × 15 %)

Daň ve druhém daňovém pásmu

53 422,56 Kč (232 272 × 23 %)

37 823,04 Kč (164 448 × 23 %)

Roční daň z příjmů celkem

333 582 Kč (280 159,20 + 53 422,56)

328 156 Kč (290 332,80 + 37 823,04)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

Celková daňová povinnost

302 742 Kč (333 582 − 30 840)

297 316 Kč (328 156 − 30 840)

Efektivní sazba daně z příjmů

14,42 % (302 742 : 2 100 000)

14,16 % (297 316 : 2 100 000)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Přestože bude mít paní Libuše za rok 2023 stejný hrubý zisk jako za rok 2022, zaplatí na dani z příjmů fyzických osob o 5426 Kč (302 742 Kč − 297 316 Kč) méně. Důvodem je zvýšení hranice pro druhé daňové pásmo. 

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na sociální pojištění v naší mzdové kalkulačce

Vysoké příjmy během roku a daňová vratka

Někteří zaměstnanci s vysokými příjmy obdrží po provedeném ročním zúčtování daně z příjmů daňovou vratku. Týká se to zaměstnanců, kteří měli v některém měsíci hrubou mzdu částečně podléhající i 23% sazbě daně z příjmů, přičemž jejich celkový roční daňový základ bude v celém rozsahu podléhat pouze 15% sazbě daně z příjmů. Během roku 2022 podléhá vyšší 23% sazbě daně z příjmů hrubá měsíční mzda nad 155 644 Kč (1 867 728 Kč : 12 měsíců). Během roku 2023 bude podléhat 23% sazbě daně z příjmů hrubá měsíční mzda nad 161 296 Kč

Praktický příklad – vysoké příjmy a daňová vratka

Manažerka Zuzana bude mít za celý kalendářní rok 2022 hrubou mzdu ve výši 1 750 000 Kč. Žádné jiné zdanitelné příjmy paní Zuzana nemá. Celý daňový základ za rok 2022 bude tedy podléhat 15% sazbě daně z příjmů. Vzhledem k tomu, že ve dvou letních měsících měla paní Zuzana hrubou mzdu 200 000 Kč, a v těchto měsících tedy část její hrubé mzdy podléhala i 23% sazbě daně z příjmů, po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2022 obdrží paní Zuzana daňovou vratku. Zaplacené zálohy během roku 2022 budou vyšší než vypočtená roční daňová povinnost za rok 2022.

Tip: Máte jít do důchodu v roce 2023, či 2024? Běžte do starobního důchodu raději letos! Důchod můžete mít vyšší o tisíce

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát