Bohatí příští rok na dani z příjmů zaplatí razantně více

28.11.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění pro lidi s vysokými příjmy se příští rok zvýší kvůli snížení limitu pro uplatnění 23% sazby daně. Jak by vypadalo daňové zatížení lidí s vysokými příjmy, jestliže by nebyl přijat konsolidační balíček? Podívejme se na praktické příklady.

V Česku jsou zavedena dvě daňová pásma. V roce 2023 podléhá zdanitelný roční příjem do 1 935 552 Kč hrubého 15% sazbě daně z příjmů, zdanitelný příjem nad tuto hranici již 23% sazbě daně z příjmů. Tento limit je odvozen od 48násobku průměrné mzdy, nicméně konsolidační balíček ho snižuje na 36násobek průměrné mzdy. Pro rok 2024 se tato hranice tedy sníží na 1 582 812 Kč ročně (131 901 Kč měsíčně). Jaký to bude mít dopad na lidi s vysokým příjmem?

Zdroj: Depositphotos

Vyšší sazbě daně podléhají všechny zdanitelné příjmy

Od roku 2021 nahradila vyšší 23% sazba daně z příjmů dřívější 7% solidární daň. Zatímco však solidární dani podléhaly pouze rozhodné aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, 23% sazbě daně z příjmů podléhají všechny zdanitelné příjmy, tedy i pasivní příjmy podle § 8, § 9 a § 10 zákona o daních z příjmů

Praktický příklad vyššího zdanění ve výši 23 % v roce 2023 a 2024

Podnikatelka Libuše bude mít za rok 2023 i za rok 2024 daňový základ (příjem ponížený o související výdaje) ve výši 2 300 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmů bude uplatňovat pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Na základní daňovou slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci bez ohledu na další okolnosti. I při vysokých příjmech se tedy uplatňuje sleva na poplatníka v plném rozsahu a nedochází k žádnému jejímu krácení. 

Text

Rok 2023

Rok 2024

Daňový základ

2 300 000 Kč

2 300 000 Kč

Daň v prvním daňovém pásmu

290 332,80 Kč (1 935 552 × 15 %)

237 421,80 Kč (1 582 812 × 15 %)

Daň ve druhém daňovém pásmu

83 823,04 Kč (364 448 × 23 %)

164 953,24 Kč (717 188 × 23 %)

Roční daň z příjmů celkem

374 156 Kč (290 332,80 + 83 823,04)

402 375,04 Kč (237 412,80 + 164 953,24)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

Celková daňová povinnost

343 315 Kč (374 156 − 30 840)

371 536 Kč (402 376 − 30 840)

Efektivní sazba daně z příjmů

14,93 % (343 315 : 2 300 000)

16,15 % (297 316 : 2 300 000)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Kvůli snížení limitu, od kterého se zvyšuje sazba daně z 15 na 23 %, zaplatí paní Libuše na dani z příjmů fyzických osob o 28 221 Kč (371 536 Kč - 343 315 Kč) více. Jak by vypadala daň z příjmu paní Libuše, jestliže by nebyl snížen limit pro uplatnění vyšší sazby daně z příjmů fyzických osob? 

Jaký by byl výpočet vyššího zdanění, jestliže by v rámci konsolidačního balíčku nebyl snížen limit?

Jestliže by nebyl snížen limit z 48násobku na 36násobek průměrné mzdy v rámci konsolidačního balíčku, tak by pro rok 2024 činil limit pro uplatnění 15% sazby daně z příjmů 2 110 416 Kč.

Podívejme, jak by se promítlo v příkladu paní podnikatelky Libuše, která má za roky 2023 i 2024 daňový základ (příjem ponížený o související výdaje) ve výši 2 300 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmů opět bude uplatňovat pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Na základní daňovou slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci bez ohledu na další okolnosti. I při vysokých příjmech se tedy uplatňuje sleva na poplatníka v plném rozsahu a nedochází k žádnému jejímu krácení. 

Text

Rok 2024 se schváleným nižším limitem

Rok 2024 s vyšším limitem

Daňový základ

2 300 000 Kč

2 300 000 Kč

Daň v prvním daňovém pásmu

237 421,80 Kč (1 582 812 × 15 %)

316 562,40 Kč (2 110 416× 15 %)

Daň ve druhém daňovém pásmu

164 953,24 Kč (717 188 × 23 %)

43 604,32 Kč (189 584 × 23 %)

Roční daň z příjmů celkem

402 375,04 Kč (237 412,80 + 164 953,24)

360 166,72 Kč (316 562,40 + 43 604,32)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

Celková daňová povinnost

371 536 Kč (402 376 − 30 840)

329 327 Kč (360 167 − 30 840)

Efektivní sazba daně z příjmů

16,15 % (297 316 : 2 300 000)

14,32 % (297 316 : 2 300 000)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Paní Libuše kvůli změně limitu pro uplatnění 23% zdanění zaplatí na dani z příjmů fyzických osob o 42 209 Kč více (371 536 Kč − 329 327 Kč). Důvodem je právě snížení hranice pro druhé daňové pásmo z 48 na 36násobku průměrné mzdy. 

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na sociální pojištění v naší mzdové kalkulačce

Vysoké příjmy během roku a daňová vratka

Někteří zaměstnanci s vysokými příjmy obdrží po provedeném ročním zúčtování daně z příjmů daňovou vratku. Týká se to zaměstnanců, kteří měli v některém měsíci hrubou mzdu částečně podléhající i 23% sazbě daně z příjmů, přičemž jejich celkový roční daňový základ bude v celém rozsahu podléhat pouze 15% sazbě daně z příjmů. Během roku 2023 podléhá vyšší 23% sazbě daně z příjmů hrubá měsíční mzda nad 161 296 Kč (1 935 552 Kč : 12 měsíců). Během roku 2024 bude podléhat 23% sazbě daně z příjmů hrubá měsíční mzda nad 131 901 Kč. 

Praktický příklad – vysoké příjmy a daňová vratka

Manažerka Zuzana bude mít za celý kalendářní rok 2023 hrubou mzdu ve výši 1 900 000 Kč. Žádné jiné zdanitelné příjmy paní Zuzana nemá. Celý daňový základ za rok 2023 bude tedy podléhat 15% sazbě daně z příjmů. Vzhledem k tomu, že ve dvou letních měsících měla paní Zuzana hrubou mzdu 200 000 Kč, a v těchto měsících tedy část její hrubé mzdy podléhala i 23% sazbě daně z příjmů, po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2023 obdrží paní Zuzana daňovou vratku. Zaplacené zálohy během roku 2023 budou vyšší než vypočtená roční daňová povinnost za rok 2023.

V roce 2024 se toto změní, protože její daňový základ 1 900 000 přesahuje limit ve výši 1 582 812 Kč. Paní Zuzana tedy odvede na daních o 25 376 Kč více.

Tip: Rodičovský příspěvek se od 1. ledna 2024 zvýší o 50 tisíc, pro koho ne?

 

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ