Jak to bude s prolomením bankovního tajemství u žadatelů o sociální dávky?

30.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V médiích se poslední dobou diskutuje o prolomení bankovního tajemství u žadatelů o sociální dávky. Co na to říkají úřady a jak to ve skutečnosti bude?

V médiích se objevila řada zpráv, které se týkají údajného prolomení bankovního tajemství v souvislosti s vyřizováním sociálních dávek v návaznosti na novou legislativu. Kvůli tomu se pak objevuje řada domněnek, nejasností a teorií o tom, jak to aktuálně je, a především jak to bude. Celou situaci se na svém webu pokouší vyjasnit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Nahlížení do účtů žadatelů o dávky

V rámci novely je navržena úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi, Lex Ukrajina (z. č. 66/2022 Sb.) a zákona o bankách. Dávky hmotné nouze u nás poskytuje Úřad práce ČR. Podle chystané změny zákona by pak měli mít pracovníci ÚP možnost operativně prověřit žadatelem tvrzené skutečnosti o jeho majetkových poměrech, které jsou podstatné pro přiznání dávky.

Díky této pravomoci by tak mělo být zajištěno nejen to, že dávka nebude přiznána neprávem a podvodníkům, ale i zrychlování vyřizování.

Marián Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, návrh okomentoval takto: „Tento postup jsme navrhli hlavně proto, abychom výrazně zjednodušili a urychlili proces kontroly výplaty dávek. Navržená úprava umožňuje na dálku ověřit žadatelem tvrzené skutečnosti o jeho majetkových poměrech, tedy existenci účtů a finančních prostředků na nich. Navíc vždy postupujeme se souhlasem klienta.“

Čtete také: Na jakém úřadu práce se registrovat jako uchazeč o zaměstnání anebo kvůli žádosti o podporu?

Nahlížení do účtů žadatelů o dávky a bankovní tajemství

Zdroj: Shutterstock

 

Co když klient souhlas nedá?

V prohlášení ministra je podstatná právě věta, ve které hovoří o souhlasu. Podle jeho slov je dále podmínkou pro přiznání dávky právě souhlas žadatele, že úřad bude moci ověřit potřebné skutečnosti, a to např. nahlédnutím do účtu. Z toho by se pak tedy dalo usoudit, že člověk, který odmítne poskytnout ÚP informace, dávku zkrátka nedostane bez ohledu na to, zda na ni skutečně nárok má, či nikoliv.

Důležité je však vědět, že žadatel již nyní musí prokázat, že je v hmotné nouzi, a mimo jiné doložit výpis z účtu. Jedná se o základní podmínku poskytnutí této formy pomoci. Navrhovaná předloha podle MPSV tedy pouze vychází ze základního principu pomoci v hmotné nouzi, který je v příslušném předpisu již zakotven.

Navíc je třeba zmínit, že v minulosti Nejvyšší správní soud rozhodl, že Úřad práce je oprávněn vyžadovat výpisy z účtů vedených u bank, aniž by to bylo v rozporu se zákonem.

Čtěte také: Kdy můžete odmítnout zaměstnání, které vám vybral Úřad práce?

Jaké informace budou muset žadatelé o dávku sdělovat Úřadu práce?

Poskytovanými informacemi podle návrhu budou pouze údaje o číslech účtů, o jejich stavu a změnách. Banky by tak měly Úřadu práce pouze odpovědět na konkrétní dotaz.

„Úřad rozhodně nebude mít možnost nahlížet do povahy platebních transakcí a třeba sledovat, co si žadatel zakoupil. I tyto informace se ve veřejném prostoru objevily a nezakládají se na pravdě,“ uzavírá Marián Jurečka.

Od kdy bude novela zákona platná?

Předpokládaná účinnost novely je plánována na 1. července 2024, a to i s ohledem na čas potřebný k zajištění technického řešení.

Jakých dávek se bude úprava zákona týkat?

Půjde pouze o humanitární dávky a dávky pomoci v hmotné nouzi. Mezi ty patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Úřad práce pak ještě pro občany zajišťuje dávky státní sociální podpory, jako jsou rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Těch se novela týkat nebude.

Čtěte také: Cesta na úřad práce může začít v datové schránce, umí i zkrátit lhůty

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY