Cesta na úřad práce může začít v datové schránce, umí i zkrátit lhůty

03.02.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pokud jste se rozhodli hledat novou práci s pomocí státu, nemusejí vaše první kroky vést k přepážce úřadu práce. S datovou schránkou se zaregistrujete i z domova a třeba v sobotu večer.

Pro začátek shrňme, že aktuálně lze na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí najít celou řadu formulářů zdaleka ne jen k nezaměstnanosti. Interaktivně vyplnit a rovnou odeslat můžete například žádosti o státní sociální podporu, dávky pomoci v hmotné nouzi nebo příspěvky na péči. Následující text se věnuje pouze situaci od vstupu do evidence uchazečů o práci až po výstup z ní.

Zdroj: Shutterstock

Pospěšte si, ať nepřijdete o podporu

Pokud chcete být mezi uchazeči o zaměstnání registrováni hned od prvního dne po skončení studia, předchozího pracovního poměru nebo podnikání, musíte se hlásit do tří pracovních dnů. Právě v tom vám může datová schránka pomoci a ušetřit stres s hledáním termínu pro návštěvu pobočky. Je to důležité stihnout, abyste si nemuseli sami doplácet zdravotní pojištění. A také abyste nepřišli o podporu za všechny dny „na pracáku“, pokud vám na ni úřad přizná nárok.

TIP: Jen o podporu žádat nemůžete, úřad vám především hledá práci

Co potřebujete mít v ruce

Prvním formulářem tedy musí být Žádost o zprostředkování zaměstnání. Pokud se už na stránce s výběrem formulářů přihlásíte buď identitou občana, nebo rovnou datovou schránkou, ušetříte si trochu práce s vyplňováním. Jméno, adresa a další osobní údaje se vyplní automaticky.

Navíc zjistíte, že není nutné vyplňovat například místo narození, což vám napoví bubliny u jednotlivých polí. Pokud si nejste jistí, na některých místech formuláře najdete také komunikačního asistenta s častými otázkami.

Zdroj: MPSV / úprava Finance.cz

Interaktivní formulář je výhodný také kvůli automatické kontrole polí. Takže by se vám nemělo stát, že podstatnou kolonku zapomenete vyplnit. Na závěr do něj vložíte také potřebné přílohy, které je třeba si předem připravit do počítače.

K žádosti se přikládá:

  • doklad o ukončení zaměstnání (zápočtový list), o ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo o ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání (např. maturitní vysvědčení, diplom atd.),
  • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o vyměřovacím základu (úřad si ho také může vyžádat u bývalého zaměstnavatele),
  • případně doklad o zdravotním omezení (lékařský posudek),
  • pokud vykonáváte pracovní činnost, která nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tzv. nekolidující zaměstnání (výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy), je povinností ohlásit a doložit Úřadu práce ČR výkon této činnosti a výši odměny.

Když máte vše vyplněno, nabízí vám formulář hned několik možností:

Zdroj: MPSV

Pokud zvolíte možnost Odeslat přes datovou schránku, bude veškerá další komunikace s úřadem práce probíhat právě tudy. 

Jak pro Finance.cz vysvětlila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková, prvotní registraci lze v zásadě vyřídit přes datovou schránku v případě, že je žádost správně a úplně vyplněná a nic nenasvědčuje tomu, že existuje překážka zařazení do evidence. Pokud je třeba něco doplnit, úřad k tomu uchazeče o práci vyzve. Je nutné mít na paměti, že vstup do evidence se řeší ve správním řízení, které je svázáno pravidly. 

"Klient žádá o zprostředkování zaměstnání, tedy o poskytnutí služeb, které mají vést k jeho návratu na trh práce. Tento proces vyžaduje jeho osobní účast zpravidla vždy. K úspěšnému naplnění žádosti je třeba absolvovat vstupní pohovor s poradkyní/poradcem, v rámci kterého klient upřesňuje svoje představy a možnosti a který je podkladem pro zprostředkování konkrétního zaměstnání a konkrétních kroků úřadu práce," konstatovala mluvčí s tím, že každý žadatel vyžaduje jiný přístup. 

Nezapomeňte zažádat i o podporu

Kvůli podpoře v nezaměstnanosti nezapomeňte vyplnit ještě druhý formulář – Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Je to trochu test pozornosti, v žádosti o výpočet podpory se vyplňují podobné údaje. Podpora se ovšem řeší v samostatném správním řízení. Potěšitelné je, že pokud přicházíte do evidence z normálně fungující firmy, pravděpodobně si s ní úřad sám vykomunikuje podklady o vaší dosavadní mzdě potřebné k výpočtu. Případně vás osloví s žádostí o doplnění. I žádost o přiznání podpory můžete odeslat datovou schránkou a pojistit si včasným přihlášením peníze na celou dobu nezaměstnanosti. 

V dalších dnech vás úřad vyzve k osobní schůzce se specialistou podpor v nezaměstnanosti. Seznámí vás s výpočtem vaší podpory. Pokud nesouhlasíte, můžete ho při jednání rozporovat, doplnit argumenty. Pokud souhlasíte, specialista vyhotoví rozhodnutí o přiznání (nebo nepřiznání) podpory.

TIP: Jak se zvýšila podpora v nezaměstnanosti pro dosud nepracující

V tu chvíli vám datová schránka může pomoci k rychlejší výplatě peněz. Proti rozhodnutí se totiž lze odvolat do 15 dnů po jeho oznámení. Pokud se zněním rozhodnutí souhlasíte, můžete se práva na odvolání vzdát vzápětí poté, co dorazilo do vaší schránky.  Podpora v nezaměstnanosti je pak splatná po nabytí právní moci, nejpozději v následujícím kalendářním měsíci (§ 53 zákona o zaměstnanosti). "Úřad práce ČR vyplácí podporu v nejbližším výplatním termínu od nabytí právní moci rozhodnutí. V rámci kalendářního měsíce hned několik výplatních termínů," doplnila Kateřina Beránková.

Pokud jste se proti rozhodnutí o (ne)přiznání podpory odvolali, musíte čekat na pravomocné rozhodnutí. Před ním není možné, aby úřad podporu vyplatil. 

Na schůzky musíte osobně, kvůli odhlášení z evidence ne

V ušetřeném čase můžete sami práci aktivně hledat, nebo si třeba zvyšovat kvalifikaci. Pokud nejste úspěšní, poradce pro zprostředkování zaměstnání vám naplánuje schůzky na úřadu, kde s vámi bude výběr nové pozice řešit. Na ně musíte chodit osobně a dávejte si pozor na domluvené termíny. Při jejich nedodržení bez vážného důvodu a řádné omluvy můžete být z evidence vyřazeni.

Pokud se rozhodnete evidenci mezi uchazeči o zaměstnání ukončit, opět přijde datová schránka ke slovu. Stačí přes ni odeslat vyplněnou Žádost o ukončení evidence, ve které je nutné specifikovat důvody:
- nástup do zaměstnání (od kdy, do které firmy, na kterou pozici),
- zahájení samostatné výdělečné činnosti (od kdy),
- na vlastní žádost,
- případně jiný důvod, který byste měli rozvést.

Pak už do datové schránky přijde jen Potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a o poskytování podpory v nezaměstnanosti. V ní je pro další účely mzdové účtárny, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení přesně vypočteno, které dny jste strávili v péči Úřadu práce a za které vám byla vyplácena podpora.

TIP: Další praktické rady a informace, včetně videí, podcastů či prokliků na konkrétní formuláře jsou k dispozici na webu Úřadu práce ČR.

 

Autor článku

Luboš Kratochvíl  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY