Až přes 50 000 Kč s dávkou mimořádné okamžité pomoci. Za jakou cenu ale?

27.11.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Váš dům zničila povodeň? Nemáte, kde bydlet? Nenajdete peníze na jídlo a ani na léky? Nedosáhnete na běžné sociální dávky? Dostali jste se do hmotné nouze a  čeká vás nezbytný jednorázový výdaj? Pak si zkuste zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou hmotné nouze. Je důležité vědět, že jde o dávku jednorázovou a její uznání i výše se odvíjí na základě toho, v jaké životní situaci se nacházíme. Dobré je navíc zmínit, že zde téměř neexistuje žádná hranice, od které na ni máme automatický nárok. O tom, kolik dostaneme a jestli vlastně vůbec něco dostaneme, pak rozhodují úředníci.

V článku najdete:


Mimořádná okamžitá pomoc je sociální dávka, která:

 • je jednorázová,
 • odvíjí se od životní situace,
 • není automatická,
 • je určená pro občany v hmotné nouzi,
 • je určená pro řešení rozdílných obtížných životních situací,
 • dá vám až 15násobek životního minima = 51 150 Kč
 • a žádáte na úřadu práce v místě trvalého bydliště.

Co je hmotná nouze?

Běžně je definována jako stav, během kterého na základě nedostatečných příjmů nedochází k uspokojení základních životních potřeb. Postihnout pak může osobu anebo celou rodinu. Mezi dávky hmotné nouze pak můžeme řadit příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, o kterou lze zažádat i v případě, kdy nesplňujete nárok na předešlé dvě dávky.

Pro koho je dávka určena?

Situace, ve kterých bychom měli mít právo dávku využít, jsou upraveny zákonem o pomoci v hmotné nouzi 111/2016 Sb. Zažádat si tedy můžete v případě, pokud:

 • Vám hrozí vážná újma na zdraví kvůli nedostatku financí.
 • Vás postihla živelná pohroma a způsobila (nejen) majetkovou újmu (povodeň, požár, havárie apod.) – v této situaci lze vyplatit maximální výši dávky.
 • Přišli jste o dům nebo byt a ocitli se na ulici – MOP vám může uhradit ubytovnu, stravování anebo např. vyřízení dokladů.
 • Potřebujete finančně zajistit nezaopatřené dítě do 26 let, zaplatit mu vzdělání, kroužky, lyžařský výcvik, školní pomůcky aj.
 • Hrozí vám vyloučení ze společnosti – opouštíte vězení, protidrogovou léčebnu, dětský domov apod.
 • Nemáte na základní potraviny nebo hygienické potřeby, léky, případně nutné oblečení.
 • Potřebujete pořídit určitý předmět anebo vybavení domácnosti, např. pračku, sporák nebo ledničku.
 • Mimořádná okamžitá pomoc slouží jako sociální dávka pro nezbytný jednorázový výdaj, který naruší rozpočet sociálně slabších skupin.
 • Na dávku můžou dosáhnout například matky samoživitelky a další lidi v nouzi.

Mimořádná okamžitá pomoc

Kolik vám vyplatí?

Výše konkrétní částky je závislá na nenadálé situaci, která se vám přihodila, a pak samozřejmě také na existenčním a životním minimu. To pro jedince v roce 2017 tvoří 3410 Kč.

Nejvyšší jednorázový příspěvek MOP pak obdržíte v případě, kdy došlo k živelné pohromě. Vyplacen může být až patnáctinásobek životního minima, tj. 51 150 Kč. Jestliže by naopak bylo potřeba opravit rozbité spotřebiče anebo pořídit nové, v průběhu jednoho kalendářního roku může žadatel obdržet až 34 100 Kč (desetinásobek minima), což je stejná částka, jako když žádáte o finance na vzdělání a kroužky pro děti. O mimořádnou okamžitou pomoc tak můžou zažádat rodiny v nouzi a použít tuto dávku jako příspěvek na novou pračku.

Méně peněz naopak dostanete v případě, kdy třeba opouštíte dětský domov. Jako start do nového života jednorázově získáte až 1000 Kč. Pokud navíc nemáte nárok na ostatní dávky hmotné nouze, ale hrozí vám vážná újma na zdraví, obdržíte částku do výše existenčního minima. To v roce 2017 činí 2200 Kč. Pokud by se pak mělo jednat o nezaopatřené dítě do 26 let, tak do výše životního minima.

V případě nutnosti uhradit jízdné, ubytovnu, stravování a třeba i doklady, bude dávka vysoká pouze tak, aby pokryla pouze vzniklé náklady, a nic víc.

Kde zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

Zažádat musíte na Úřadu práce v místě trvalého bydliště. K tomu pak budete potřebovat především vyplněný formulář se žádostí. Formulář najdete přímo na krajské pobočce ÚP anebo si jej můžete předem stáhnout z portálu MPSV. Bude v něm třeba uvést, jaká nenadálá situace vás postihla, dále také o jakou částku žádáte a k úhradě čeho má sloužit. Potřebovat navíc budete i občanský průkaz.

Na vyplacení byste navíc neměli čekat až do dalšího měsíce, jak je tomu u zbylých dávek hmotné nouze. Mimořádná okamžitá pomoc by vám měla být poskytnuta neprodleně a ve výjimečných případech dokonce i zpětně.

Pokud by žádost byla zamítnuta, měl by být udán jasný důvod, proč k něčemu takovému došlo, stejně jako pokud by se mělo jednat o vyplacení nižší částky, než o kterou jste si žádali. Do roka se pak můžete vůči rozhodnutí úředníků odvolat.


Mohlo by vás zajímat:

Jak vyřídit občanský průkaz

Kdo má nárok na doplatek na bydlení?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY