Nová občanka rychle a bez problémů

27.09.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Kam jít požádat o vydání nového občanského průkazu a kolik to stojí? Co všechno si s sebou musíte vzít a na co se připravit? Jak dlouho bude trvat vydání průkazu? V článku vám poradíme, jak vyřídit občanku hladce a bez zbytečných problémů.

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Dnes se již standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a čipem. Jejich platnost je u občanů mladších 15 let pětiletá, pokud jste starší 15 let, vydává se občanka na 10 let, a u občanů starších 70 let se občanka vydává na 35 let. Vydávají se pouze doklady s kontaktním elektronickým čipem, sám uživatel se poté rozhoduje, zda čip aktivuje při převzetí, později, nebo nikdy. Do čipu lze nahrát elektronický podpis a slouží jako přístup k různým službám veřejné správy.

Občan má možnost zažádat o doklad ve zrychlené lhůtě, 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní den, za tuto možnosti si ovšem připlatí. Více informací k občankám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kde požádat o občanku?

Zažádat o vydání občanského průkazu lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22, nebo ve zkrácené lhůtě na Ministerstvu vnitra. Od 1. ledna 2016 totiž došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana. Občanku si následně vyzvednete u obecního úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než který uvedete v žádosti. Při převzetí občanského průkazu si navíc zvolíte bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Občanka se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Jak vyřídit občanský průkaz

Zdroj: Shutterstock

Jaké doklady je třeba předložit?

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že se již nepodává vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Není také nutné pořizovat si průkazové fotky. Během žádosti si vás přímo na úřadu vyfotí úředník. K vydání prvního občanského průkazu  se předkládá rodný list, popř. doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Pokud vyřizujete novou občanku před koncem platnosti té stávající, předkládá se dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom).

Doporučuje se požádat o průkaz 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady. Tím se dostáváme k další situaci, kdy žádáte o nový průkaz z důvodu ztráty. V případě, že nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz, musíte prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu.

 

Kdy můžete žádat o novou občanku?

Při změně údajů, při ztrátě, odcizení či poškození občanského průkazu.

V případě vypršení platnosti „starého“ občanského průkazu můžete žádat nejdříve půl roku před vypršením platnosti.

Kolik stojí nová občanka?

Správní poplatek za vydání průkazu se neplatí při prvním vydání nebo u vydání z důvodu uplynutí doby platnosti staré občanky. Neplatí se rovněž v případě, že je průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů.

Ale připravte si 200 Kč při vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu.

Jaké jsou poplatky za vydání občanského průkazu pro osoby starší 15 let?

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250 Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500 Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500 Kč

 Poplatek při přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky je 200 Kč.  

Jaké jsou poplatky za vydání občanského průkazu pro osoby mladší 15 let?

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250 Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 300 Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 200 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 100 Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 300 Kč

 Poplatek při přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky je 100 Kč.  


Čtěte také:

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 421 krát

Články ze sekce: Spotřebitel