Prodej podniku a vliv na zaměstnance: kdy máte právo na odstupné?

08.04.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Mění-li se zaměstnavatel v souvislosti s tzv. přechodem práv a povinností, třeba při prodeji firmy, když provoz převezme někdo jiný, mění se i pravidla skončení pracovního poměru. Zaměstnanec může rychle odejít. Jeho výpovědní doba může být mnohem kratší než 2 měsíce. O nároku na odstupné může rozhodnout i on sám a ne zaměstnavatel.

Výpovědní doba z pracovního poměru není stanovena zákoníkem práce pevně a jednotně pro všechny případy. Činí nejméně, avšak zásadně 2 měsíce. Znamená to, že ji lze písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem změnit, ale jen ve smyslu jejího prodloužení. Smlouvou mezi nimi ji nelze zkrátit. Zaměstnavatel si může chtít podržet nějakého významného odborníka v oboru, a tak mu navrhne a posléze s ním dohodne výpovědní dobu delší než 2 měsíce. Pro valnou většinu zaměstnanců však platí právě zákonná výpovědní doba v délce 2 měsíců. A její běh se počítá až od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Proto u výpovědi podané 23. 3. 2022, začíná výpovědní doba běžet 1. 4. 2022.

Kratší výpovědní doba při transformaci zaměstnavatele

Přímo zákoník práce však počítá i s výpovědní dobou kratší než 2 měsíce. Jde o situace, kdy dochází k tzv. přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Znamená to, že jak práva a povinnosti zaměstnanců k zaměstnavateli, tak i naopak práva a povinnosti zaměstnavatele k zaměstnancům, přechází na nového zaměstnavatele. Dochází k tomu např. při prodeji nebo pronájmu podniku, při transformaci firmy apod. Podstatou takových změn je to, že zaměstnanec přechází od dosavadního zaměstnavatele k novému - přejímajícímu zaměstnavateli.

Čtěte také: Jak lze vypovědět dohodu o provedení práce

Délka výpovědní doby se odvíjí od toho, zda byl zaměstnanec včas informován nebo ne

O takové změně musí být zaměstnanec dopředu včas informován. Zaměstnanec se pak může rozhodnout, že zůstává a vyzkouší nové pracovní podmínky, nebo že chce skončit, protože se mu změny, transformace předem nelíbí. Jeho pracovní poměr pak může z jeho vlastní vůle skončit velice rychle.

Jenže se může stát, že zaměstnanec včas o změnách dosavadním zaměstnavatelem informován není. A právě proto od toho, zda byl nebo nebyl informován zaměstnanec včas, a to aspoň 30 dnů před uskutečněním změn, se odvíjí různá délka výpovědní doby. Samozřejmě jen pro zaměstnance.

Čtěte také: Co je dobré vědět o rozvázání pracovního poměru dohodou?

Výpovědní doba při transformaci zaměstnavatele

Zdroj: Shutterstock

 

Zaměstnanec byl informován včas

Pokud zaměstnanec zareaguje na včasnou informaci o změnách negativně do 15 dnů, co se o transformaci dozvěděl, a stihne doručit zaměstnavateli výpověď tak, že je to aspoň 30 dnů před realizací změn, pak jeho pracovní poměr skončí přesně dnem před realizací změn.

Příklad: O změně byl zaměstnanec informován 10. 3. 2022 s tím, že změna se uskuteční od 1. 5. 2022, výpověď podal 23. 3. 2022. Pracovní poměr mu skončí 30. 4. 2022.

Čtěte také: Jak dát správně výpověď?

Zaměstnanec nebyl informován včas

Pokud zaměstnanec nedostal včasnou informaci o změně, aspoň 30 dnů předem, ale přesto stihl dát výpověď do uskutečnění změn, končí pracovní poměr dnem před realizací změn.

Příklad: Zaměstnanec byl informován 25. 3. 2022 s tím, že změna nastává již 1. 4. 2022, ale stihl dát výpověď 28. 3. 2022. Pracovní poměr skončil 31. 3. 2022.

Pokud zaměstnanec nedostal včasnou informaci a výpověď podal až po uskutečnění změn, nejpozději však do 2 měsíců, činí výpovědní doba jen 15 dnů. Výpovědní doba začíná již dnem, kdy byla výpověď doručena zaměstnavateli.

Příklad: Změny nastaly k 1. 4. 2022, zaměstnanec se o nich dozvěděl teprve 28. 3. 2022. Výpověď proto podal až po účinnosti změn 4. 4. 2022. Jeho pracovní poměr skončí uplynutím patnáctidenní výpovědní doby 18. 4. 2022.

K uplatnění kratších výpovědních dob je třeba, aby ve výpovědi bylo uvedeno, že výpověď je dávána práva v souvislosti s transformací podniku, jak říká zákon: "z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů". Jinak by mohl zaměstnavatel trvat na dodržení běžné dvouměsíční výpovědní doby.

Čtěte také: Kdy potřebujete souhlas zaměstnavatele při další práci či podnikání?

Za zhoršené pracovní podmínky lze získat odstupné, i když sám zaměstnanec dá výpověď

Zaměstnanec má také možnost vyzkoušet nové pracovní podmínky. Pokud není spokojen s novými poměry a podá výpověď do 2 měsíců od uskutečnění změn (nebo uzavře dohodu o skončení pracovního poměru) - může se u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem k novému zaměstnavateli. Jestliže mu soud dá za pravdu a vyhoví jeho žalobě, vznikne mu nárok na odstupné. A to i když sám dal výpověď.

Čtěte také: Kdy vás můžou vyhodit z práce i v ochranné doběPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU