Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Hledáme práci: Jaký plat zaměstnance odpovídá zisku OSVČ?

Finance.cz

Najít vhodnou práci není v současné době jednoduché. Při splnění zákonných podmínek lze stejnou práci vykonávat jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Kdy si lze volit mezi zaměstnaneckým poměrem a OSVČ? Která z variant a kdy se vyplatí? Podívejme se na tuto volbu z pohledu daní a sociální ochrany.

 
 

Abychom mohli danou práci vykonávat jako OSVČ a nikoliv jako zaměstnanec, tak musí být dodrženo několik pravidel. U výkonu takové práce nesmí být dána nadřazenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance. Nesmí se jednat o závislou práci, která je vykonávána podle pokynů zaměstnavatele a jménem zaměstnavatele. Pokud je však daná práce vykonávána na vlastní odpovědnost a vlastním jménem, lze takovou práci vykonávat i jako OSVČ, nejlépe současně pro více firem. Pokud však se vykonává klasická závislá práce na živnostenský list, hrozí vysoké pokuty a to jak pro zaměstnavatele, tak i vykonavatele této práce.

Proč být OSVČ?

Hlavním důvodem proč se vyplatí být OSVČ je, že při splnění zákonných podmínek zaplatí při stejném příjmu OSVČ na daních méně než zaměstnanec. Také objednatel práce ušetří, neboť nemusí hradit sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance, což představuje 34 % z hrubé mzdy. Stejná práce vykonaná zaměstnancem stojí 26 800 Kč (hrubá mzda 20 000 Kč + 6 800 Kč povinné odvody na pojistném), naproti tomu OSVČ se zaplatí 20 000 Kč na fakturu. V praxi je tento rozdíl nižší nebo vůbec žádný. OSVČ používá totiž své pomůcky, dopravní prostředky a další, což je potřeba zohlednit při fakturaci.

Jak se liší zdanění?

Sazba daně z příjmů fyzických osob je stejná (15 %) jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ. Přesto je však efektivní zdanění u obou skupin rozdílné. Více nám rozdílnou výši odvodů u zaměstnance a OSVČ ukáží praktické výpočty.

Praktický příklad

Výpočet čistého příjmu u zaměstnance a živnostníka provedeme pro tři výše hrubého příjmu 240 000 Kč, 360 000 Kč a 480 000 Kč, přičemž OSVČ uplatní výdaje 60% paušálem. Daňový základ OSVČ bude tedy 96 000 Kč (240 000 x 40 %), 144 000 Kč (360 000 Kč x 40 %) a 192 000 Kč (480 000 Kč x 40 %). V uvedeném příkladě počítáme se zjednodušením, že OSVČ nemá žádné náklady, (např. počítačový odborník). Hrubá mzda zaměstnance je tedy shodná s fakturovanou částkou.

Daň z příjmu fyzických osob:
U daně z příjmu budeme předpokládat, že oba pánové neuplatňují žádnou nezdanitelnou položku. Přestože je v Česku rovná 15% sazba daně z příjmu, tak efektivní zdanění je pro OSVČ i zaměstnance rozdílné. U zaměstnance je daňovým základem superhrubá mzda (tedy hrubá mzda + povinné odvody pojistného placené zaměstnavatelem), u OSVČ je to zisk. OSVČ navíc může uplatnit výdaje paušálem. Při stejném příjmu je tedy daňový základ velmi rozdílný, zvláště pokud skutečné výdaje OSVČ jsou nulové, tak jako v našem případě.

Sociální pojištění:
Zaměstnanec odvádí sociální pojištění ve výši 6,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 25 % z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí sociální pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % z dosaženého zisku. Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění za rok 2016 je částka 81 024 Kč. Na sociálním pojištění odvede v souhrnu zaměstnanec vždy výrazně více než OSVČ. Důvodem jsou odvody na sociálním pojištění placené zaměstnavatelem. Protože však porovnáváme čistý příjem, tak je tento odvod uveden v tabulce v závorkách. Nižší platby OSVČ se následně negativně projevují nejen na nižších důchodech, ale i jiných dávkách.

  • Praktický výpočet pro OSVČ : Při příjmu 480 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu je zisk 192 000 Kč. Vyměřovací základ je 96 000 (192 000 Kč x 50 %). Skutečný vyměřovací základ 96 000 Kč je vyšší než minimální vyměřovací základ 81 024 Kč, proto sociální pojištění za celý rok činí 28 032 Kč (96 000 Kč x 29,2 %). U obou nižších příjmů je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, proto je sociální pojištění 23 664 Kč (minimální měsíční záloha 1972 Kč x 12 měsíců).

Zdravotní pojištění:
Zaměstnanec odvádí zdravotní pojištění ve výši 4,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 9 % z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % z dosaženého zisku. Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za rok 2016 je částka 162 036 Kč. Rovněž na zdravotním pojištění odvede zaměstnanec vždy výrazně více než OSVČ. Důvodem jsou odvody na zdravotním pojištění placené zaměstnavatelem. Protože však porovnáváme čistý příjem, tak je tento odvod uveden v tabulce v závorkách.

  • Praktický výpočet pro OSVČ: Při příjmu 480 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu je zisk 192 000 Kč. Vyměřovací základ je 96 000 (192 000 Kč x 50%). Skutečný vyměřovací základ 96 000 Kč je nižší než minimální vyměřovací základ 162 036 Kč, proto zdravotní pojištění za celý rok činí 21 876 Kč (minimální záloha 1823 Kč x 12 měsíců). Stejná situace je i u obou nižších příjmů, kdy musí být rovněž zaplaceno 21 876 Kč.


Tabulka: Výpočet čistého příjmu u zaměstnance a OSVČ

Text Zaměstnanec 1
OSVČ 1 Zaměstnanec 2
OSVČ 2 Zaměstnanec 3
OSVČ 3
Roční příjem 240 000
240 000
360 000
360 000
480 000
480 000
Základ daně
321 600 96 000 482 400 144 000 643 200 192 000
Daň (15 %)
48 240 14 400 72 360 21 600 96 480 28 800
Sleva na dani
24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Daňová povinnost 23 400 0
47 520 0
71 640 3 960
Sociální pojištění 15 600
23 664 23 400
23 664 31 200 28 032
Zdravotní pojištění 10 800 21 876?
16 200 21 876?
21 600 21 876 
(SP+ZP placené zaměstnavatelem)
(81 600) -
(122 400) - (163 200) -
Čistý příjem
190 200 194 460
272 880 314 460 355 560 426 132

vlastní výpočty autora


Jak vidíme z tabulky, OSVČ mají nižší zdanění než zaměstnanci. Jestliže je hrubý příjem zaměstnance shodný s příjmem OSVČ (náklady jsou nulové), potom platí, že s rostoucím příjmem je rozdíl ve zdanění vyšší. Hlavním důvodem je možnost využití daňového paušálu, rozdílná efektivní sazba u daně z příjmu fyzických osob a rozdílný výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Zaměstnanci dostanou zase více

Daňová povinnost zaměstnanců je sice vyšší než u OSVČ, přesto v případě volby se mnoha občanům vyplatí být raději zaměstnancem než OSVČ a to platí především u nižších příjmů.

Zaměstnancí jsou zvyklí na mnohé jistoty, které OSVČ nemají:

  • V době nemoci jsou OSVČ první 3 týdny nemoci bez peněz, zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti.
  • OSVČ nemá nárok na ošetřovné, zaměstnanci ano.
  • Nemocenskou (od 22. dne nemoci) mají rovněž OSVČ rovněž výrazně nižší, než zaměstnanci, a to pouze za předpokladu, že si ji dobrovolně platí. Platba dobrovolného nemocenského pojištění není ve výpočtech zohledněna, protože dobrovolné nemocenské pojištění platí velmi málo OSVČ. Tak dlouhou nemocnost si nemůže většina OSVČ dovolit.
  • Pracovní ochrana zaměstnanců je vysoká (mají nárok na odstupné, proplacení dovolené, výpovědní lhůtu…), OSVČ žádnou takovou ochranu nemají.

Díky nižším odvodům na sociální pojištění (chybí odvody zaměstnavatele):

  • OSVČ mají nižší případnou podporu v nezaměstnanosti.
  • OSVČ mají vzhledem k nižším odvodům výrazně nižší důchody než zaměstnanci, o třetinu a více.

Při současném porovnávání daňového zatížení OSVČ a zaměstnanců je tedy nutné zohlednit i druhou stranu mince, kolik která skupina občanů dostane od státu v případě sociální události. Z výše uvedeného výčtu jsou v této situaci na tom OSVČ hůře než zaměstnanci. Proto je třeba zvážit i tato hlediska, než se rozhodneme místo zaměstnání pracovat jako OSVČ.

Čtěte také:
Jak na úřad práce
Chcete uspět u pracovního pohovoru?

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Jak se změní vaše čistá mzda, když ČSSD zavede progresivní zdanění?

23.02.2017  |  Petr Gola

Pokud nebudeme zohledňovat 7% solidární daň pro nadstandardní příjmy, tak je v Česku zavedena jednotná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Díky…

Změna zdravotní pojišťovny? Jak na vyplnění dvou přehledů za rok 2016

23.02.2017  |  Petr Gola

OSVČ musí doručit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Pokud došlo v průběhu roku 2016 ke změně zdravotní pojišťovny,…

Návrh ČSSD by více zdanil lékaře, kterým vláda přidala

22.02.2017  |  ČTK

Sociální demokracie by svým návrhem na zavedení vyšších daňových sazeb pro lidi s vyššími výdělky zřejmě více zdanila nemocniční lékaře, kterým v…

EET pokladnu za desetikoruny, nebo pokutu až půl milionu?

22.02.2017  |  Redakce

Již za týden bude spuštěna druhá etapa elektronické evidence tržeb (EET), do které by se mělo zapojit na 250 000 podnikatelů. Zatím si ale…

Jak ušetřit za energie bez velkých investic?

22.02.2017  |  Martin Ježek

Zima je letos tužší než v minulých letech a tak si mnozí opět všímají, odkud jim teplo z domů uniká a jak tomu zabránit. Představa šetření energiemi…

8 mýtů, které si možná myslíte o startupech

22.02.2017  |  Hana Bartušková

V dnešní době se startup spojuje většinou s podnikáním v technologicky náročném odvětví, jako je například IT. Ze své podstaty je startup …

Stavební spoření jde nahoru. Mohou spořitelny konkurovat hypotečním bankám?

21.02.2017  |  Luboš Svačina

Stavební spořitelny v lednu sešláply plyn až na podlahu. Celkový objem sjednaných úvěrů dostáhl 4,75 miliard korun, což je o 41 procent více než v…

ČSSD navrhuje zdanění zaměstnanců i firem podle výše příjmů

21.02.2017  |  ČTK

ČSSD navrhuje ve svém volebním programu zavést čtyři daňové sazby pro daň z příjmu fyzických osob. Sazba by rostla s výší výdělků. Do hrubého…

Úřady nebudou prověřovat korunové dluhopisy, píše Babiš Sobotkovi

21.02.2017  |  ČTK

Finanční úřady nebudou plošně provádět daňové kontroly kvůli nezdanění výnosů z korunových dluhopisů. V dopisu, na který dnes upozornil Deník a který…

Kde je ekonomická svoboda nejvyšší?

21.02.2017  |  Petr Gola

Svoboda podnikání je důležitým faktorem růstu životní úrovně občanů. Dle studie pro rok 2017 patří Česko mezi třicítku zemí s nejvyšším indexem…

Zájem o dotace na kotle a zateplení roste. S vyřízením pomůžou i dodavatelé energií

20.02.2017  |  Redakce

Zájem o dotační programy, které podporují zateplování, výměnu kotlů nebo instalaci obnovitelných zdrojů, narůstá. Lidé znají především program Nová…

Mzdy šoférů autobusů se liší, více pobírají řidiči MHD

20.02.2017  |  ČTK

Ve mzdách šoférů autobusů v tuzemsku existují velké rozdíly. Vyšší platy než šoféři linkových autobusů, kteří jsou se svým finančním ohodnocením…

Soud bude řešit vytunelování Metropolitního spořitelního družstva

20.02.2017  |  ČTK

Pražský městský soud dnes začne projednávat případ vytunelování zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva. Dvacítka obžalovaných údajně…

Kde ve světě je zdanění rodin nejnižší?

20.02.2017  |  Petr Gola

Souhrnné zdanění rodin s dětmi je v členských zemích OECD nižší než zdanění jednotlivce. V Česku může vždy jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění…

7 věcí, které dělají úspěšní studenti první týden v semestru

17.02.2017  |  Hana Bartušková

Než začne nový školní semestr, tak si ukliďte v tom starém a našlápněte první školní týden do úspěšného studia v letním semestru. Jak na to? Základem…

Německé mýtné je podle odborníků parlamentu proti pravidlům EU

17.02.2017  |  ČTK

V rozporu s pravidly Evropské unie je i nová podoba mýtného, které prosazuje německá vláda. Vyplývá to z právního posudku vědecké služby německého…

Co je to Carry Trade a oživí inflace zájem o tyto obchody?

17.02.2017  |  Michala Moravcová

Finanční krize, kterou spustil pád investiční banky Lehman Brothers se rozšířila jako smrtelná nákaza do celého světa. Primárně postihla kapitálové…

5 tipů na levné cestování

16.02.2017  |  Lucie Czillingová

Že k cestování potřebujete mít tučné konto v bance nemusí být nutně pravdou. Nabízíme několik užitečných rad, jak co nejvíce ušetřit i při zdánlivě…

Do roku 2020 vznikne v ČR 1200 stanic pro elektromobily

16.02.2017  |  ČTK

Do roku 2020 by mělo v Česku vzniknout celkem 1200 napájecích stanic pro elektromobily. Po setkání se zástupci automobilového průmyslu to dnes uvedl…

Na co dát pozor při výběru cestovky?

16.02.2017  |  Martin Ježek

Jarní prázdniny jsou v plném proudu a mnoho lidí vyráží na dovolenou. Také se blíží se hlavní sezóna dovolených a Češi již začali ve velkém s…

Věrnostní programy kreditních karet: který a pro koho? Srovnali jsme je!

15.02.2017  |  Hana Bartušková

Kreditní karty toho v dnešní době umí opravdu hodně. Peníze v pohotovosti, bezúročné období, třeba i bez poplatku. A taky nabízí nějaké ty výhody v…

Kdy nevyužijete slevu na děti v daňovém přiznání?

15.02.2017  |  Petr Gola

Při uplatnění daňového zvýhodnění na děti v daňovém přiznání za rok 2016 výrazně klesá daňová povinnost. V některých případech se daň z příjmu vůbec…

40hodinový pracovní týden: blíží se jeho konec?

14.02.2017  |  Hana Bartušková

Blíží se konec 40hodinového pracovního týdne, jak jsme na něj zvyklí? Budeme pracovat méně za více? 6hodinový pracovní den nebo jen 4 pracovní dny do…

Ceny bytů meziročně narostly o 10 %. Kde se zdražovalo nejvíce?

14.02.2017  |  Luboš Svačina

Ceny nemovitostí pokračují v růstu. Průměrná cena bytů vzrostla meziročně o 10 %. Největší růst aktuálně vykazuje Královehradecký kraj, kde ceny bytů…

Až 450 tisíc korun na dům, který je nízkoenergetický. Řeknete si o dotaci?

14.02.2017  |  Jana Poncarová

Nová zelená úsporám vešla do povědomí lidí jako dotačním program, který podporuje zateplování rodinných domů, výměnu oken nebo nových ekologických…

Co je to malá a velká korupce a jak je na tom s korupcí Česko?

13.02.2017  |  Martin Ježek

Ekonom Libor Žídek z Masarykovy univerzity v Brně pokračuje v úvahách nad korupcí u nás a ve světě. V druhém díle článku o korupci se zmiňuje o…

Předprodeje zájezdů jsou rekordní, hitem bude Řecko

13.02.2017  |  ČTK

Na dovolenou letos vyrazí víc Čechů než loni. Předprodeje zájezdů na léto ukazují, že Češi budou i letos preferovat evropské přímořské destinace…

Další vlna EET zatěžuje především malé samostatné prodejny

13.02.2017  |  ČTK

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) mezi maloobchodníky, kteří do ní budou muset být přihlášeni od 1. března, nevyvolává zdaleka tolik emocí…

Jak se vyhnout nezaplacení své faktury?

13.02.2017  |  Martin Ježek

I když je platební morálka lepší, stále můžeme narazit na vykuky, kterým např. odvedete sjednanou službu, a oni vám nezaplatí. Dá se tomu nějak…

Rok kohouta: čínský horoskop pro vaše finance v roce 2017

10.02.2017  |  Hana Bartušková

Koncem ledna se slaví čínský nový rok. A podle čínského horoskopu jsme vstoupili do roka kohouta. Jaký rok předvídá kohoutí horoskop, jak se nám bude…

Příjmové nůžky se ve světě rozevírají

10.02.2017  |  Petr Gola

Finanční rozdíly mezi lidmi ve vyspělých zemích světa se rok od roku zvyšují. Nejvíce stoupají mzdy a zisky lidem s nejvyššími příjmy. Příjmová…

Inflace vzrostla na 2,2 %. Přestane ČNB oslabovat korunu?

10.02.2017  |  ČTK

Lednová inflace překonala očekávání analytiků i odhady České národní banky, takže může znamenat rychlejší ukončení kurzového závazku centrální banky…

Jaký bude rok 2017 pro měny rozvíjejících se zemí?

10.02.2017  |  Michala Moravcová

Lednový cenový vzestup měn rozvíjejících se trhů by se mohl v průběhu letošního roku rychle zastavit. Nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického…

Kolik stojí korupce? Až 270 Kč měsíčně každého z nás

09.02.2017  |  Martin Ježek

Ekonoma Libora Žídka napadlo spočítat, kolik stojí korupce každého daňového poplatníka. Zjistil také, že ze státního rozpočtu se neztrácí zas tolik,…

Daňový poradce nebo účetní, jaký je rozdíl?

09.02.2017  |  Redakce

V Česku v současné době působí 4658 daňových poradců a 941 daňových společností. Komora certifikovaných účetních eviduje 1138 členů. Většina…

Má pracující důchodce nárok na nemocenskou?

09.02.2017  |  Petr Gola

Mnozí penzisté po dosažení řádného důchodového věku stále pracují. V řádném důchodovém věku je možné pracovat bez omezení a mít libovolně vysoký…

Úrokové sazby hypoték nezadržitelně rostou

08.02.2017  |  Luboš Svačina

Od loňského listopadu, kdy zdražování hypoték začalo, zvýšilo své sazby 13 bank z 15. Průměrná nabídková sazba hypoték během 2 měsíců vzrostla o 15…

Lednová nezaměstnanost v Česku vzrostla na 5,3 %

08.02.2017  |  ČTK

Nezaměstnanost v Česku v lednu vzrostla na 5,3 procenta z prosincových 5,2 procenta. Lidí bez práce přibylo zhruba o 8000 na 389.416 uchazečů. Je to…

Kdy máte nárok na náhradní volno?

08.02.2017  |  Martin Ježek

Občas se stane, že potřebujeme během pracovní doby z práce odejít k lékaři nebo vyřídit jiné důležité soukromé záležitosti. Víte, kdy si můžete vzít…

Zaměstnanecké výhody nové generace: 5 hodin denně a neomezená dovolená

07.02.2017  |  Hana Bartušková

Zní to trošku jako pohádka (pro zaměstnance) a trošku jako noční můra (pro zaměstnavatele). Ale nejspíš to funguje. Říkají ti, co to už vyzkoušeli.…

Nesedí vám vyúčtování elektřiny nebo plynu? Nedejte se a reklamujte ho

07.02.2017  |  Jana Poncarová

Verdikt od dodavatele energií přichází jednou za rok. Ještě než ze svého účtu odešlete nedoplatek, pořádně si vyúčtování projděte. A pokud čísla…

Kdy může živnostník uplatnit slevu na manželku a kdy nikoliv?

06.02.2017  |  Petr Gola

Daňová sleva na manželku (manžela) s rozhodnými příjmy do limitu může snížit daňovou povinnost za rok 2016 o 24 840 Kč. Za jakých podmínek mohou tuto…

Přechod k jinému mobilnímu operátorovi bude rychlejší

06.02.2017  |  ČTK

Novela zákona o elektronických komunikacích umožní spotřebitelům rychlejší přechod k jinému mobilnímu operátorovi. Přechod by nově se vším všudy…

Jaké výhody má investování a na co si dát pozor?

06.02.2017  |  Martin Ježek

Když se řekne investování, každý většinou pomyslí na to, co je mu blízkého: nemovitosti, bankovní vklady, akcie, dluhopisy, podílové fondy nebo třeba…

E-shopy budou evidovat tržby, až se dozvědí o přijaté platbě

03.02.2017  |  ČTK

Internetové obchody budou muset v elektronické evidenci tržeb (EET) evidovat přijaté tržby až v okamžiku, kdy se o platbě dozvědí. On-line obchodník…

Přinese vám MBA povýšení a lepší plat? Jak na výběr školy?

03.02.2017  |  Redakce

Institucí nabízejících i v tuzemských podmínkách zisk titulu MBA přibývá. V České republice jich je v současnosti několik desítek, oficiální…

Kdy se internet stává pastí pro děti a teenagery?

03.02.2017  |  Martin Ježek

Webový prohlížeč, e-mail, sociální sítě – málokdo se jim může vyhnout. Dnešní děti je berou jako samozřejmost a mnozí už se ve virtuálním světě…

Spotřební daň u vína, ano či ne?

03.02.2017  |  Petr Gola

Zatímco cigarety nebo pohonné hmoty jsou spotřební daní zatíženy ve všech členských zemích OECD, tak u vína je situace rozdílná. V některých zemích…

10 tipů k přehledu pro OSSZ za rok 2016

02.02.2017  |  Petr Gola

Pokud byla v roce 2016 alespoň v jednom měsíci vykonávána samostatná výdělečná činnost, potom je nutné doručit na místě příslušnou OSSZ (Okresní…

3x o protekcionismu Donalda Trumpa

02.02.2017  |  Hana Bartušková

S nástupem Donalda Trumpa přišla nová éra americké obchodní politiky. Konec vyjednávání o TPP, nejasná budoucnost TTIP, negativní postoj k čínsko…
Zobrazit související aktuality
Rejstříky - subjekty

    Rejstriky.finance.cz