Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Hledáme práci: Jaký plat zaměstnance odpovídá zisku OSVČ?

Finance.cz

Najít vhodnou práci není v současné době jednoduché. Při splnění zákonných podmínek lze stejnou práci vykonávat jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Kdy si lze volit mezi zaměstnaneckým poměrem a OSVČ? Která z variant a kdy se vyplatí? Podívejme se na tuto volbu z pohledu daní a sociální ochrany.

 
 

Abychom mohli danou práci vykonávat jako OSVČ a nikoliv jako zaměstnanec, tak musí být dodrženo několik pravidel. U výkonu takové práce nesmí být dána nadřazenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance. Nesmí se jednat o závislou práci, která je vykonávána podle pokynů zaměstnavatele a jménem zaměstnavatele. Pokud je však daná práce vykonávána na vlastní odpovědnost a vlastním jménem, lze takovou práci vykonávat i jako OSVČ, nejlépe současně pro více firem. Pokud však se vykonává klasická závislá práce na živnostenský list, hrozí vysoké pokuty a to jak pro zaměstnavatele, tak i vykonavatele této práce.

Proč být OSVČ?

Hlavním důvodem proč se vyplatí být OSVČ je, že při splnění zákonných podmínek zaplatí při stejném příjmu OSVČ na daních méně než zaměstnanec. Také objednatel práce ušetří, neboť nemusí hradit sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance, což představuje 34 % z hrubé mzdy. Stejná práce vykonaná zaměstnancem stojí 26 800 Kč (hrubá mzda 20 000 Kč + 6 800 Kč povinné odvody na pojistném), naproti tomu OSVČ se zaplatí 20 000 Kč na fakturu. V praxi je tento rozdíl nižší nebo vůbec žádný. OSVČ používá totiž své pomůcky, dopravní prostředky a další, což je potřeba zohlednit při fakturaci.

Jak se liší zdanění?

Sazba daně z příjmů fyzických osob je stejná (15 %) jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ. Přesto je však efektivní zdanění u obou skupin rozdílné. Více nám rozdílnou výši odvodů u zaměstnance a OSVČ ukáží praktické výpočty.

Praktický příklad

Výpočet čistého příjmu u zaměstnance a živnostníka provedeme pro tři výše hrubého příjmu 240 000 Kč, 360 000 Kč a 480 000 Kč, přičemž OSVČ uplatní výdaje 60% paušálem. Daňový základ OSVČ bude tedy 96 000 Kč (240 000 x 40 %), 144 000 Kč (360 000 Kč x 40 %) a 192 000 Kč (480 000 Kč x 40 %). V uvedeném příkladě počítáme se zjednodušením, že OSVČ nemá žádné náklady, (např. počítačový odborník). Hrubá mzda zaměstnance je tedy shodná s fakturovanou částkou.

Daň z příjmu fyzických osob:
U daně z příjmu budeme předpokládat, že oba pánové neuplatňují žádnou nezdanitelnou položku. Přestože je v Česku rovná 15% sazba daně z příjmu, tak efektivní zdanění je pro OSVČ i zaměstnance rozdílné. U zaměstnance je daňovým základem superhrubá mzda (tedy hrubá mzda + povinné odvody pojistného placené zaměstnavatelem), u OSVČ je to zisk. OSVČ navíc může uplatnit výdaje paušálem. Při stejném příjmu je tedy daňový základ velmi rozdílný, zvláště pokud skutečné výdaje OSVČ jsou nulové, tak jako v našem případě.

Sociální pojištění:
Zaměstnanec odvádí sociální pojištění ve výši 6,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 25 % z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí sociální pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % z dosaženého zisku. Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění za rok 2016 je částka 81 024 Kč. Na sociálním pojištění odvede v souhrnu zaměstnanec vždy výrazně více než OSVČ. Důvodem jsou odvody na sociálním pojištění placené zaměstnavatelem. Protože však porovnáváme čistý příjem, tak je tento odvod uveden v tabulce v závorkách. Nižší platby OSVČ se následně negativně projevují nejen na nižších důchodech, ale i jiných dávkách.

  • Praktický výpočet pro OSVČ : Při příjmu 480 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu je zisk 192 000 Kč. Vyměřovací základ je 96 000 (192 000 Kč x 50 %). Skutečný vyměřovací základ 96 000 Kč je vyšší než minimální vyměřovací základ 81 024 Kč, proto sociální pojištění za celý rok činí 28 032 Kč (96 000 Kč x 29,2 %). U obou nižších příjmů je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, proto je sociální pojištění 23 664 Kč (minimální měsíční záloha 1972 Kč x 12 měsíců).

Zdravotní pojištění:
Zaměstnanec odvádí zdravotní pojištění ve výši 4,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 9 % z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % z dosaženého zisku. Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za rok 2016 je částka 162 036 Kč. Rovněž na zdravotním pojištění odvede zaměstnanec vždy výrazně více než OSVČ. Důvodem jsou odvody na zdravotním pojištění placené zaměstnavatelem. Protože však porovnáváme čistý příjem, tak je tento odvod uveden v tabulce v závorkách.

  • Praktický výpočet pro OSVČ: Při příjmu 480 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu je zisk 192 000 Kč. Vyměřovací základ je 96 000 (192 000 Kč x 50%). Skutečný vyměřovací základ 96 000 Kč je nižší než minimální vyměřovací základ 162 036 Kč, proto zdravotní pojištění za celý rok činí 21 876 Kč (minimální záloha 1823 Kč x 12 měsíců). Stejná situace je i u obou nižších příjmů, kdy musí být rovněž zaplaceno 21 876 Kč.


Tabulka: Výpočet čistého příjmu u zaměstnance a OSVČ

Text Zaměstnanec 1
OSVČ 1 Zaměstnanec 2
OSVČ 2 Zaměstnanec 3
OSVČ 3
Roční příjem 240 000
240 000
360 000
360 000
480 000
480 000
Základ daně
321 600 96 000 482 400 144 000 643 200 192 000
Daň (15 %)
48 240 14 400 72 360 21 600 96 480 28 800
Sleva na dani
24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Daňová povinnost 23 400 0
47 520 0
71 640 3 960
Sociální pojištění 15 600
23 664 23 400
23 664 31 200 28 032
Zdravotní pojištění 10 800 21 876?
16 200 21 876?
21 600 21 876 
(SP+ZP placené zaměstnavatelem)
(81 600) -
(122 400) - (163 200) -
Čistý příjem
190 200 194 460
272 880 314 460 355 560 426 132

vlastní výpočty autora


Jak vidíme z tabulky, OSVČ mají nižší zdanění než zaměstnanci. Jestliže je hrubý příjem zaměstnance shodný s příjmem OSVČ (náklady jsou nulové), potom platí, že s rostoucím příjmem je rozdíl ve zdanění vyšší. Hlavním důvodem je možnost využití daňového paušálu, rozdílná efektivní sazba u daně z příjmu fyzických osob a rozdílný výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Zaměstnanci dostanou zase více

Daňová povinnost zaměstnanců je sice vyšší než u OSVČ, přesto v případě volby se mnoha občanům vyplatí být raději zaměstnancem než OSVČ a to platí především u nižších příjmů.

Zaměstnancí jsou zvyklí na mnohé jistoty, které OSVČ nemají:

  • V době nemoci jsou OSVČ první 3 týdny nemoci bez peněz, zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti.
  • OSVČ nemá nárok na ošetřovné, zaměstnanci ano.
  • Nemocenskou (od 22. dne nemoci) mají rovněž OSVČ rovněž výrazně nižší, než zaměstnanci, a to pouze za předpokladu, že si ji dobrovolně platí. Platba dobrovolného nemocenského pojištění není ve výpočtech zohledněna, protože dobrovolné nemocenské pojištění platí velmi málo OSVČ. Tak dlouhou nemocnost si nemůže většina OSVČ dovolit.
  • Pracovní ochrana zaměstnanců je vysoká (mají nárok na odstupné, proplacení dovolené, výpovědní lhůtu…), OSVČ žádnou takovou ochranu nemají.

Díky nižším odvodům na sociální pojištění (chybí odvody zaměstnavatele):

  • OSVČ mají nižší případnou podporu v nezaměstnanosti.
  • OSVČ mají vzhledem k nižším odvodům výrazně nižší důchody než zaměstnanci, o třetinu a více.

Při současném porovnávání daňového zatížení OSVČ a zaměstnanců je tedy nutné zohlednit i druhou stranu mince, kolik která skupina občanů dostane od státu v případě sociální události. Z výše uvedeného výčtu jsou v této situaci na tom OSVČ hůře než zaměstnanci. Proto je třeba zvážit i tato hlediska, než se rozhodneme místo zaměstnání pracovat jako OSVČ.

Čtěte také:
Jak na úřad práce
Chcete uspět u pracovního pohovoru?

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Jak vyplnit přehledy za rok 2016 v příkladech

24.03.2017  |  Petr Gola

Osoby samostatně výdělečně činné musí mimo daňové přiznání vyplnit přehledy o příjmech a výdajích. Jeden přehled je nutné odevzdat na místně…

Všechno má svou cenu - věci, služby i peníze

23.03.2017  |  Martin Ježek

Vše má svou hodnotu, i když mnohdy zcela malou a zanedbatelnou. Co jí vlastně určuje, od čeho se odvíjí a na čem je závislá? Faktorů je víc.

Kdo bude platit zálohy po odevzdání daňového přiznání za rok 2016?

23.03.2017  |  Petr Gola

V praktických příkladech si vysvětlíme, kdo bude muset platit po odevzdání přiznání k dani z příjmu fyzických osob čtvrtletní zálohy na dani z příjmu…

Vylepšený překladač ušetří statisíce

22.03.2017  |  Martin Ježek

Pokud umíte cizí jazyk dobře, netrápí vás to. Pokud ho však používáte občas a nejste si ve výrazech a vyznění jistí, pak asi taky občas používáte…

Průměrná sazba hypoték stoupla i v únoru, na 1,87 %

22.03.2017  |  ČTK

Průměrná úroková sazba hypoték v únoru stoupla na 1,87 procenta z lednových 1,82 procenta. V listopadu a prosinci byla na minimu 1,77 procenta.…

Jaký jste investor podle své krevní skupiny?

22.03.2017  |  Hana Bartušková

Věděli jste, že krevní skupiny jsou různě geograficky rozšířené a že s každou krevní skupinou jsou spojené jiné charakterové vlastnosti? Pokud znáte…

Stavební spořitelny půjčují víc. V čem je jejich výhoda?

21.03.2017  |  Luboš Svačina

Stavební spořitelnám se daří. V lednu i v únoru překonaly loňské výsledky. Co je příčinou a jaké jsou výhody a nevýhody stavebního spoření?

Co dělat, když máte chybu v daňovém přiznání?

21.03.2017  |  Hana Bartušková

Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání a jak je napravit? Přece odevzdáním opravného, nebo dodatečného daňového přiznání. Přečtěte si, jaký…

Co vám dodavatelé neřeknou při sjednávání smlouvy?

21.03.2017  |  Jana Poncarová

Smluvní pokuty a sankce, komplikace s vypovězením smlouvy, nekonečné telefonáty, které nikam nevedou. I tak může vypadat vztah mezi odběratelem a…

Jak na výpočet daní u spolupracující osoby?

20.03.2017  |  Petr Gola

Někteří živnostníci rozdělují příjmy a výdaje mezi spolupracující osoby. I spolupracující osoby však musí podat za rok 2016 daňové přiznání a…

7 praktických tipů, jak ušetřit stovky korun za elektřinu

20.03.2017  |  Jana Poncarová

Do zásuvek zapojujeme pořád víc spotřebičů. Zatímco dřív si domácnost vystačila s ledničkou, pračkou a sporákem, dnes přibývají rychlovarné konvice,…

Cena energií pro domácnosti letos výrazně neporoste

20.03.2017  |  ČTK

Cena energií pro domácnosti během letošního roku navzdory meziročnímu růstu velkoobchodních cen výrazně neporoste, spíš budou stagnovat. Lidé ale…

ČNB může intervence ukončit dříve než v polovině roku, uvedl Zeman

20.03.2017  |  ČTK

Česká národní banka (ČNB) by mohla ukončit intervence proti posilování koruny dříve než v půlce letošního roku, o které zatím hovoří členové bankovní…

Pozor na firmy, které neoprávněně přijímají vklady od veřejnosti

17.03.2017  |  ČTK

Česká národní banka dnes znovu upozornila na aktivity novozélandské společnosti Savings Fund Limited a zároveň na aktivity společnosti Salia Group.…

Důsledek prvenství v pití piva? Také rakovina

17.03.2017  |  Martin Ježek

Z nedávno publikované studie o vlivu stravy na zdraví expertů Masarykovy univerzity v Brně, mimo jiné vyplývá, že červené víno v malém množství sice…

13 let v Evropské unii: Česko vs. Slovensko

17.03.2017  |  Hana Bartušková

Česká republika i Slovensko jsou už spolu v Evropské unii skoro 13 let. Nešťastnou třináctku šťastně v EU oslavíme společně už v květnu. Tak si to…

Daně manželů: Je sleva na manželku výhodnější než společné zdanění?

16.03.2017  |  Petr Gola

V daňovém přiznání za rok 2016 může jeden z manželů uplatit daňovou slevu ve výši 24 840 Kč na druhého z manželů, pokud ten nemá roční vlastní příjem…

Jste nemocní a máte padáka? (3)

16.03.2017  |  Martin Ježek

Ve třetím pokračování o nelehké situaci, kdy jste nemocní a dostali jste vyhazov, se zaměříme na několik dobrých rad a taky vás budeme odrazovat od…

V kotlíkových dotacích bude 3,4 mld., výše podpory až 127.500 Kč

16.03.2017  |  ČTK

Lidé budou moci v takzvaných kotlíkových dotacích získat znovu až 127.500 korun na kotel na biomasu, podpora může činit až 80 procent ceny kotle.…

Jak uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání?

15.03.2017  |  Petr Gola

Mnozí studenti si během studia přivydělávají, ať už prací na zkrácený úvazek nebo brigádami pro více zaměstnavatelů nebo výkonem samostatné výdělečné…

Prodej ojetin letos vzroste. Přes 40 % má stočený tachometr

15.03.2017  |  ČTK

V Česku se letos prodá přes 700.000 ojetých aut, což je mírně více, než v minulém roce. S trhem může zahýbat ukončení intervencí České národní banky…

Když máte nečekané výdaje: kde a jak si půjčit?

15.03.2017  |  Hana Bartušková

Nečekané výdaje můžou být různé. Rozbité auto, nedoplatek za elektřinu nebo neplánovaný výlet. Proto je vhodné mít naspořenou nějakou tu rezervu,…

Jak a proč se stát digitálním nomádem?

15.03.2017  |  Lucie Czillingová

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak skloubit práci a cestování, pokud zrovna nejste pilotem či letuškou? Právě takovou možnost se nabízí, když se…

6 snadných kroků, jak podat své první daňové přiznání

14.03.2017  |  Hana Bartušková

Podáváte daňové přiznání poprvé a trošku se toho bojíte? Je tam spousta kolonek, spousta čísel, nevíte, kam s vyplněnými formuláři jít a opravdu…

Asociace: Zájezdy kvůli novému zákonu skokově zdraží

14.03.2017  |  ČTK

Vznik takzvaného garančního fondu, který má chránit spotřebitele v případě krachu cestovní kanceláře, povede ke skokovému nárůstu cen zájezdů. Tvrdí…

Jste nemocní a máte padáka? (2)

14.03.2017  |  Martin Ježek

Stát se to může. Onemocníte a ještě jste dostali padáka. Co udělat? Záleží přesně na tom, kdy vaše pracovní neschopnost začala. Dnes nabízíme…

Daňová zátěž OSVČ je za rok 2016 citelně nižší než před 10 lety

13.03.2017  |  Petr Gola

V roce 2007 platilo v Česku progresivní zdanění a při výpočtu daně z příjmu fyzických osob musel být dodržen minimální daňový základ. OSVČ platí za…

Vláda podpořila výměnu informací o internetových útocích u bank

13.03.2017  |  ČTK

Banky a Česká národní banka by měly sdílet informace o internetových útocích a incidentech a o přijatých opatřeních, jak takovým útokům zabránit.…

Elektřina na burzách zdražuje. Vyplatí se fixace?

13.03.2017  |  Jana Poncarová

Cena silové elektřiny na energetických burzách po letech poklesu opět mírně roste. Oproti loňskému roku zdražila v průměru o 11,8 procent. Jak se…

Vsadíte si na prezidenta? Šance Zemana podle bookmakerů vzrostly

10.03.2017  |  ČTK

Šance prezidenta Miloše Zemana na to, že v lednových volbách svůj post obhájí, podle bookmakerů sázkových kanceláří za poslední měsíc vzrostly.…

Jak na daňové odpočty? PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

10.03.2017  |  Petr Gola

Díky daňovým odpočtům je možné zaplatit na dani z příjmu za rok 2016 až o desetitisíce méně. Jaké daňové odpočty a za jakých podmínek je možné…

Hypotéky zdražují, úroky vkladů jsou stále nízké. Hrozí nám záporné sazby?

10.03.2017  |  Redakce

Úrokové sazby v posledních letech stabilně klesaly. Klientům bank přinesl takový vývoj extrémně levné hypotéky i velmi příznivé sazby…

Zdanění u dohody o provedení práce v praktických příkladech

09.03.2017  |  Petr Gola

Pro přivýdělek během zaměstnání, podnikání, studia nebo v důchodu je velmi oblíbená práce na dohodu o provedení práce. Celkové zdanění se u dohody o…

Zájem o české zboží v zahraničí zůstává silný

09.03.2017  |  ČTK

Zájem o české zboží v zahraničí zůstává silný. Obchod s cizinou ale nebude letos tak silným tahounem tuzemské ekonomiky jako v minulých letech,…

Jste nemocní a máte padáka? (1)

09.03.2017  |  Martin Ježek

Nikomu to nepřejeme, ale stát se to může. Jste nemocní a ještě jste dostali padáka. Co udělat? Záleží přesně na tom, kdy vaše pracovní neschopnost…

Technologie budoucnosti už v roce 2017

08.03.2017  |  Hana Bartušková

Technologie v dnešní době umí věci, které jsme si před pár lety ani nedokázali představit. Stejně jako jsme před pár lety drželi v ruce svůj první…

Jak uplatnit výdajový paušál v daňovém přiznání za rok 2016?

08.03.2017  |  Petr Gola

Mnohé osoby samostatně výdělečně činné uplatňují v daňovém přiznání výdaje paušálem. Při nízkých skutečných výdajích přináší výdajový paušál daňovou…

Srovnání: Češi utratí za zemní plyn víc než Poláci nebo Němci

08.03.2017  |  Jana Poncarová

Plyn, který odebírají české domácnosti, nepatří zrovna mezi nejlevnější ve střední Evropě. Ve srovnání s polskými, slovenskými nebo německými…

Řada firem se připravila na dobu po konci devizových intervencí

07.03.2017  |  ČTK

Řada podniků se už připravila na dobu po ukončení devizových intervencí České národní banky. Exportéři se zajistili na několik měsíců až let dopředu.…

Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev II.

07.03.2017  |  Petr Gola

V daňovém přiznání lze uplatnit 8 daňových slev. V úvodním článku jsme se v praktických příkladech zaměřili na první čtyři daňové slevy. Nyní se…

Česko je stále více rájem akčních slev

07.03.2017  |  ČTK

Česko je stále více rájem akčních slev. Ve slevových akcích se loni prodalo již 57 procent hlavních potravin, což je nárůst o jeden procentní bod…

ČNB tahá za brzdu. Omezením hypoték zchladí realitní trh

07.03.2017  |  Euro.cz

Od začátku dubna začnou platit doporučení České národní banky, která opět zpřísňují poskytování hypotečních úvěrů. Pro řadu žadatelů se půjčka na…

Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev I.

06.03.2017  |  Petr Gola

Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob za rok 2016 snižují daňové slevy. Jaké daňové slevy je možné v daňovém přiznání uplatnit a v jaké výši?…

Na trhu stále působí nelegální cestovní kanceláře

06.03.2017  |  ČTK

Na tuzemském trhu stále působí nelegální cestovní kanceláře, které nemají pojištění proti úpadku. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur na…

Euro oslavilo 15. narozeniny: jaké vysvědčení si odnáší ze základní školy?

03.03.2017  |  Hana Bartušková

Euro oslavilo patnácté narozeniny a dostalo svou první občanku. Jak si vedlo celých patnáct let a kolik let má ještě před sebou?

Voda v roce 2017 zdražila. Stát rozdá dotace na dešťovku

03.03.2017  |  Jana Poncarová

Většina domácností zaplatí letos za kubík vody zase o několik haléřů nebo korun víc než loni. V některých městech a obcích cena vody naopak mírně…

ČOI dala loni zprostředkovatelům půjček pokuty za 5,5 milionu Kč

03.03.2017  |  ČTK

Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila loni zprostředkovatelům a poskytovatelům spotřebitelských úvěrů 47 pokut ve výši 5,5 milionu korun. Porušení…

Zeman: EET je nástroj boje s daňovými úniky, s hodnocením počkám

02.03.2017  |  ČTK

Elektronickou evidenci tržeb (EET) považuje prezident Miloš Zeman za nástroj pro boj proti daňovým únikům a podvodům. S hodnocením EET je ale podle…

Kdo má vyšší důchod než mzdu?

02.03.2017  |  Petr Gola

Výpočet starobního důchodu v Česku je výhodný pro lidi s podprůměrnými příjmy. Kdo pracoval po celý produktivní život, ten může být státní důchod…

Kupujete byt? Rozhodněte se správně II.

02.03.2017  |  Martin Ježek

Rozhodujete se mezi družstevním bytem, osobním vlastnictvím nebo pronájmem? Ve druhé části článku se zaměříme na výhody a nevýhody jednotlivých…
Zobrazit související aktuality