Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Hledáme práci: Jaký plat zaměstnance odpovídá zisku OSVČ?

Finance.cz

Najít vhodnou práci není v současné době jednoduché. Při splnění zákonných podmínek lze stejnou práci vykonávat jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Kdy si lze volit mezi zaměstnaneckým poměrem a OSVČ? Která z variant a kdy se vyplatí? Podívejme se na tuto volbu z pohledu daní a sociální ochrany.

 
 

Abychom mohli danou práci vykonávat jako OSVČ a nikoliv jako zaměstnanec, tak musí být dodrženo několik pravidel. U výkonu takové práce nesmí být dána nadřazenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance. Nesmí se jednat o závislou práci, která je vykonávána podle pokynů zaměstnavatele a jménem zaměstnavatele. Pokud je však daná práce vykonávána na vlastní odpovědnost a vlastním jménem, lze takovou práci vykonávat i jako OSVČ, nejlépe současně pro více firem. Pokud však se vykonává klasická závislá práce na živnostenský list, hrozí vysoké pokuty a to jak pro zaměstnavatele, tak i vykonavatele této práce.

Proč být OSVČ?

Hlavním důvodem proč se vyplatí být OSVČ je, že při splnění zákonných podmínek zaplatí při stejném příjmu OSVČ na daních méně než zaměstnanec. Také objednatel práce ušetří, neboť nemusí hradit sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance, což představuje 34 % z hrubé mzdy. Stejná práce vykonaná zaměstnancem stojí 26 800 Kč (hrubá mzda 20 000 Kč + 6 800 Kč povinné odvody na pojistném), naproti tomu OSVČ se zaplatí 20 000 Kč na fakturu. V praxi je tento rozdíl nižší nebo vůbec žádný. OSVČ používá totiž své pomůcky, dopravní prostředky a další, což je potřeba zohlednit při fakturaci.

Jak se liší zdanění?

Sazba daně z příjmů fyzických osob je stejná (15 %) jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ. Přesto je však efektivní zdanění u obou skupin rozdílné. Více nám rozdílnou výši odvodů u zaměstnance a OSVČ ukáží praktické výpočty.

Praktický příklad

Výpočet čistého příjmu u zaměstnance a živnostníka provedeme pro tři výše hrubého příjmu 240 000 Kč, 360 000 Kč a 480 000 Kč, přičemž OSVČ uplatní výdaje 60% paušálem. Daňový základ OSVČ bude tedy 96 000 Kč (240 000 x 40 %), 144 000 Kč (360 000 Kč x 40 %) a 192 000 Kč (480 000 Kč x 40 %). V uvedeném příkladě počítáme se zjednodušením, že OSVČ nemá žádné náklady, (např. počítačový odborník). Hrubá mzda zaměstnance je tedy shodná s fakturovanou částkou.

Daň z příjmu fyzických osob:
U daně z příjmu budeme předpokládat, že oba pánové neuplatňují žádnou nezdanitelnou položku. Přestože je v Česku rovná 15% sazba daně z příjmu, tak efektivní zdanění je pro OSVČ i zaměstnance rozdílné. U zaměstnance je daňovým základem superhrubá mzda (tedy hrubá mzda + povinné odvody pojistného placené zaměstnavatelem), u OSVČ je to zisk. OSVČ navíc může uplatnit výdaje paušálem. Při stejném příjmu je tedy daňový základ velmi rozdílný, zvláště pokud skutečné výdaje OSVČ jsou nulové, tak jako v našem případě.

Sociální pojištění:
Zaměstnanec odvádí sociální pojištění ve výši 6,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 25 % z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí sociální pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % z dosaženého zisku. Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění za rok 2016 je částka 81 024 Kč. Na sociálním pojištění odvede v souhrnu zaměstnanec vždy výrazně více než OSVČ. Důvodem jsou odvody na sociálním pojištění placené zaměstnavatelem. Protože však porovnáváme čistý příjem, tak je tento odvod uveden v tabulce v závorkách. Nižší platby OSVČ se následně negativně projevují nejen na nižších důchodech, ale i jiných dávkách.

  • Praktický výpočet pro OSVČ : Při příjmu 480 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu je zisk 192 000 Kč. Vyměřovací základ je 96 000 (192 000 Kč x 50 %). Skutečný vyměřovací základ 96 000 Kč je vyšší než minimální vyměřovací základ 81 024 Kč, proto sociální pojištění za celý rok činí 28 032 Kč (96 000 Kč x 29,2 %). U obou nižších příjmů je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, proto je sociální pojištění 23 664 Kč (minimální měsíční záloha 1972 Kč x 12 měsíců).

Zdravotní pojištění:
Zaměstnanec odvádí zdravotní pojištění ve výši 4,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 9 % z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % z dosaženého zisku. Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za rok 2016 je částka 162 036 Kč. Rovněž na zdravotním pojištění odvede zaměstnanec vždy výrazně více než OSVČ. Důvodem jsou odvody na zdravotním pojištění placené zaměstnavatelem. Protože však porovnáváme čistý příjem, tak je tento odvod uveden v tabulce v závorkách.

  • Praktický výpočet pro OSVČ: Při příjmu 480 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu je zisk 192 000 Kč. Vyměřovací základ je 96 000 (192 000 Kč x 50%). Skutečný vyměřovací základ 96 000 Kč je nižší než minimální vyměřovací základ 162 036 Kč, proto zdravotní pojištění za celý rok činí 21 876 Kč (minimální záloha 1823 Kč x 12 měsíců). Stejná situace je i u obou nižších příjmů, kdy musí být rovněž zaplaceno 21 876 Kč.


Tabulka: Výpočet čistého příjmu u zaměstnance a OSVČ

Text Zaměstnanec 1
OSVČ 1 Zaměstnanec 2
OSVČ 2 Zaměstnanec 3
OSVČ 3
Roční příjem 240 000
240 000
360 000
360 000
480 000
480 000
Základ daně
321 600 96 000 482 400 144 000 643 200 192 000
Daň (15 %)
48 240 14 400 72 360 21 600 96 480 28 800
Sleva na dani
24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840
Daňová povinnost 23 400 0
47 520 0
71 640 3 960
Sociální pojištění 15 600
23 664 23 400
23 664 31 200 28 032
Zdravotní pojištění 10 800 21 876?
16 200 21 876?
21 600 21 876 
(SP+ZP placené zaměstnavatelem)
(81 600) -
(122 400) - (163 200) -
Čistý příjem
190 200 194 460
272 880 314 460 355 560 426 132

vlastní výpočty autora


Jak vidíme z tabulky, OSVČ mají nižší zdanění než zaměstnanci. Jestliže je hrubý příjem zaměstnance shodný s příjmem OSVČ (náklady jsou nulové), potom platí, že s rostoucím příjmem je rozdíl ve zdanění vyšší. Hlavním důvodem je možnost využití daňového paušálu, rozdílná efektivní sazba u daně z příjmu fyzických osob a rozdílný výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Zaměstnanci dostanou zase více

Daňová povinnost zaměstnanců je sice vyšší než u OSVČ, přesto v případě volby se mnoha občanům vyplatí být raději zaměstnancem než OSVČ a to platí především u nižších příjmů.

Zaměstnancí jsou zvyklí na mnohé jistoty, které OSVČ nemají:

  • V době nemoci jsou OSVČ první 3 týdny nemoci bez peněz, zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy od 4. dne pracovní neschopnosti.
  • OSVČ nemá nárok na ošetřovné, zaměstnanci ano.
  • Nemocenskou (od 22. dne nemoci) mají rovněž OSVČ rovněž výrazně nižší, než zaměstnanci, a to pouze za předpokladu, že si ji dobrovolně platí. Platba dobrovolného nemocenského pojištění není ve výpočtech zohledněna, protože dobrovolné nemocenské pojištění platí velmi málo OSVČ. Tak dlouhou nemocnost si nemůže většina OSVČ dovolit.
  • Pracovní ochrana zaměstnanců je vysoká (mají nárok na odstupné, proplacení dovolené, výpovědní lhůtu…), OSVČ žádnou takovou ochranu nemají.

Díky nižším odvodům na sociální pojištění (chybí odvody zaměstnavatele):

  • OSVČ mají nižší případnou podporu v nezaměstnanosti.
  • OSVČ mají vzhledem k nižším odvodům výrazně nižší důchody než zaměstnanci, o třetinu a více.

Při současném porovnávání daňového zatížení OSVČ a zaměstnanců je tedy nutné zohlednit i druhou stranu mince, kolik která skupina občanů dostane od státu v případě sociální události. Z výše uvedeného výčtu jsou v této situaci na tom OSVČ hůře než zaměstnanci. Proto je třeba zvážit i tato hlediska, než se rozhodneme místo zaměstnání pracovat jako OSVČ.

Čtěte také:
Jak na úřad práce
Chcete uspět u pracovního pohovoru?

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

5 tipů, jak na předání rodinného podniku

24.04.2017  |  Redakce

Předat otěže rodinné firmy svému nástupci je pravděpodobně nejtěžší obchodní transakcí v životě podnikatele. Svědčí o tom fakt, že přestože jsou…

Prokrastinujete? Zdaleka nejste sami

21.04.2017  |  Martin Ježek

Prokrastinace je tendence odkládat povinnosti na pozdější dobu, má mnoho příčin a širokou paletu podob. Trpí jí většina lidí. Pokud ji umíte…

Jiná cena na regálu a u pokladny: Nejvyšší pokutu od ČOI loni dostal Penny Market

21.04.2017  |  ČTK

Česká obchodní inspekce (ČOI) uložila loni obchodníkům za nedostatky během výprodejů a slevových akcí pokuty za 16,5 milionu korun. Je to o více než…

6 věcí, které je dobré vědět o přijímačkách na VŠ a Scio testech

21.04.2017  |  Hana Bartušková

Pokud se letos hlásíte na vysokou školu jako čerstvý maturant, tak dobrou zprávou pro vás je, že jako maturant máte vyšší pravděpodobnost při…

Zrušení superhrubé mzdy: O kolik vám vzroste příjem?

20.04.2017  |  Petr Gola

Program ODS počítá s daňovými změnami, které by měly zvýšit čistou mzdu všem zaměstnancům. Jedná se o zrušení institutu superhrubé mzdy. Porovnejme…

Kotlíkové dotace rozdají dalších 3,4 miliard korun a změní podmínky

20.04.2017  |  Jana Poncarová

Stát pokračuje v rozdávání dotací na úsporné a ekologické kotle. Ve druhé vlně kotlíkových dotací bude připraveno 3,4 miliardy korun a vyměněno by…

V Česku je 8. nejvyšší zdanění práce

19.04.2017  |  Petr Gola

Rozdíl mezi čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet od zaměstnavatele, a mzdovými náklady zaměstnavatele jsou daně ze mzdy. U…

Průměrná sazba hypoték dále roste, v březnu byla na 1,95 %

19.04.2017  |  ČTK

Průměrná úroková sazba hypoték v březnu stoupla na 1,95 procenta z únorových 1,87 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Loni v listopadu…

Jak fungují kvantové peníze?

19.04.2017  |  Martin Ježek

Jak dokonale zabezpečit virtuální finanční transakce? Dá se to udělat pomocí takzvaných virtuálních bankovek, které nelze padělat.

178 tisíc korun: Nejvyšší průměrná mzda je ve Švýcarsku

18.04.2017  |  Petr Gola

V deseti členských zemích OECD byla průměrná měsíční mzda v roce 2016 vyšší než 100 tisíc korun. S velkým náskokem je hrubá mzda nejvyšší ve…

13 faktů, které vám řeknou vše o intervencích ČNB

18.04.2017  |  Hana Bartušková

V dubnu Česká národní banka ukončila po téměř 4 letech intervenční režim české koruny. Pojďme si shrnout vše, co bychom si měli o intervencích za…

Myslí to Francie a Itálie s euro exitem vážně?

18.04.2017  |  Michala Moravcová

Marine Le Penová a Beppe Grillo, představitelé francouzské a italské krajní pravice, stavějí svoji politickou kariéru na odporu proti Evropské unii a…

Jak a kdy zaplatit daň z nemovitosti v roce 2017?

13.04.2017  |  Hana Bartušková

Jedinou daní, která se platí předem, je daň z nemovitosti. Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je tradičně posledního ledna, ale…

Které příjmy ze zaměstnání vám nezvýší důchod?

13.04.2017  |  Petr Gola

Měsíční částka státního důchodu závisí zejména na příjmech. Některé příjmy zaměstnanců však výši státního důchodu neovlivňují. Které to jsou?

Hodinová minimální mzda: V Česku 66 Kč, v Evropě i 300

12.04.2017  |  Petr Gola

Hodinová minimální mzda v Česku v roce 2017 činí 66 Kč za hodinu. Oproti roku 2016 se zvýšila o 7,30 Kč. V západoevropských zemích však dosahuje…

Analytici přes konec intervencí výraznou změnu cen PHM nečekají

12.04.2017  |  ČTK

Čtvrteční ukončení režimu devizových intervencí Českou národní bankou i páteční útok amerických vojenských sil na leteckou základnu v Sýrii podle…

Zvyšování nepřímých daní je v EU trendem. Jak se vyvíjí sazby DPH v roce 2017?

12.04.2017  |  Petr Gola

Z členských zemí Evropské unie je základní sazba DPH nejvyšší v Maďarsku (27 %) a nejnižší v Lucembursku (17 %). V posledních letech bylo evropským…

Na netu nejste nikdy v bezpečí

11.04.2017  |  Martin Ježek

Dokážete si ještě představit život bez internetu? Možná, když spíte. Jinak s jeho pomocí komunikujeme, nakupujeme, obchodujeme, čteme zprávy a každý…

Dražší nemovitosti i vyšší úroky hypoték zhoršují dostupnost bydlení

11.04.2017  |  Luboš Svačina

Vlastní bydlení je stále méně dostupnější, ukazují čerstvá data Golem Finance a portálu RealityČechy.cz. K růstu cen nemovitostí se totiž přidaly i…

Už zase zvoní. Podomní prodejci elektřiny mají nové triky

11.04.2017  |  Jana Poncarová

Ač je podomní prodej v řadě měst a obcí zakázaný, obchodní cestující nepolevují a stále dokola obcházejí domácnosti. Prodávají elektřinu, zemní plyn…

6 otázek a odpovědí: co dělat, když jsem ztratil občanský průkaz

10.04.2017  |  Hana Bartušková

Pokud jste ztratili občanský průkaz, tak nejdůležitější je rychle ho nahlásit do databáze neplatných dokladů. A hned potom si zažádejte o nový. Jaký…

Kdy je dobré odejít do předčasného důchodu?

10.04.2017  |  Petr Gola

Někteří zaměstnanci mají v předdůchodovém věku problémy v práci, ať už s kolegy, se šéfem nebo z důvodu výkonu nové pracovní činnosti, která pro ně…

Analytici: Inflace potvrdila, že konec intervencí byl správný

10.04.2017  |  ČTK

Údaje o březnové inflaci podle analytiků oslovených ČTK potvrzují, že rozhodnutí ČNB ukončit kurzový závazek minulý týden bylo správné. Inflace by…

Nezaměstnanost v březnu klesla na 4,8 procenta

10.04.2017  |  ČTK

Nezaměstnanost v březnu klesla na 4,8 procenta z únorových 5,1 procenta. Bez práce bylo 356.112 lidí, což je nejnižší březnová hodnota od roku 2008.…

Byl kurzový závazek brzdou investic do produktivity?

10.04.2017  |  Euro.cz

Ukončení kurzovního závazku proběhlo tak klidně, že o horské dráze při pohybech kurzu o pár desetníků hovořili jen opravdoví zoufalci. Použít…

ČOI zjistila nedostatky při 87 % kontrol problémových e-shopů

07.04.2017  |  ČTK

Česká obchodní inspekce (ČOI) loni zjistila pochybení při 87 procentech kontrol problémových e-shopů. Je to o 4,2 procentního bodu více než v roce…

Jak na změnu trvalého bydliště

07.04.2017  |  Lukáš Pololáník

Změna trvalého bydliště vás potrápí návštěvou minimálně dvou úřadů a padesátikorunovým poplatkem. Pokud ale máte řidičák, pobíráte důchod nebo…

Populace stárne, pracovat budou muset i starší lidé

07.04.2017  |  Martin Ježek

Populace stárne, slyšíme to ze všech stran. To znamená, že průměrný věk obyvatelstva se stále zvyšuje. Netýká se to jen našich luhů a hájů, je to…

Očima Dolnorakušana: Praha, pivo a nákupy v akci

06.04.2017  |  Martin Ježek

Za socialismu se lidé z příhraničních oblastí s kapitalistickými státy závistivě dívali „přes čáru“, chytali dobře západní rozhlas a televizi, ale…

Ani vysoké příjmy nezaručují nárok na nemocenskou

06.04.2017  |  Petr Gola

Nárok na nemocenskou není automatický, musí být splněny zákonné podmínky. Někteří občané mají nadprůměrné příjmy a přesto v případě pracovní…

ČNB ukončila intervence, koruna může posílit pod 27 Kč/EUR

06.04.2017  |  ČTK

Bankovní rada České národní banky dnes s okamžitou platností ukončila režim devizových intervencí. Informoval o tom mluvčí centrální banky Marek…

Jak se naučit nový jazyk zdarma?

06.04.2017  |  Lucie Czillingová

Jazyky dnes vládnou světem, minimálně znalost angličtiny je považována za velkou výhodu při přijímacích pohovorech. Při mezinárodní komunikaci je to…

5 nejčastějších chyb, které děláte jako investor

05.04.2017  |  Hana Bartušková

Chyby při investování peněz udělá někdy každý. Místo zhodnocení investic se tak můžete dočkat malých výnosů, nebo dokonce ztráty. Jsou ale určité…

Kdy mají studenti nárok na nemocenské dávky?

05.04.2017  |  Petr Gola

Zejména během jarních a letních měsíců si mnozí studenti přivydělávají různými brigádami nebo prací na zkrácený úvazek. Kdy mají studenti nárok na…

5 tipů, jak se zorientovat v nabídce půjček. Co přinesl nový zákon?

04.04.2017  |  Redakce

V oblasti spotřebitelských úvěrů se lze setkat s nepřeberným množstvím různých produktů a běžný člověk se v nabídce často ztrácí. Nová legislativa má…

Pomohly intervence předejít deflaci a za jakou cenu?

04.04.2017  |  Michala Moravcová

Česká národní banka (ČNB) se rozhodla 7. listopadu 2013 začít používat kurz koruny jako další nástroj měnové politiky. V tento den koruna nečekaně…

Hypotéky maximálně na 90 % ceny nemovitosti. Co na to úrokové sazby?

04.04.2017  |  Luboš Svačina

Od 1. dubna banky nemohou poskytovat hypotéky nad 90 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV). Jak se toto pravidlo promítá v nabídkách bank? Porostou…

9 tipů, které vám doma ušetří stovky litrů vody

04.04.2017  |  Jana Poncarová

Voda rok od roku zdražuje. Experti varují, že ubývá podzemních i povrchových vod. Stát připravuje nové dotace, které podpoří budování retenčních…

Polovina exportérů očekává měsíc po konci intervencí kurz 26 Kč

04.04.2017  |  ČTK

Téměř polovina vývozních firem (46 pct) předpokládá, že kurz koruny se měsíc po ukončení intervencí České národní banky bude pohybovat v rozmezí od…

Prague Capital Market Summit III.: Generační obměna důležitých českých rodinných firem

04.04.2017  |  Tisková zpráva

Třetí pokračování úspěšného Summitu proběhne ve čtvrtek 6. dubna 2017 ve Slovanském domě v Praze. Hlavními tématy významného setkání předních…

Problém generace Y: Příliš mnoho možností

03.04.2017  |  Martin Ježek

Generace Čechů a Moravanů, kteří jsou před prahem dospělosti je mnohdy popisována jako líná a nezodpovědná. Psychologové ale tvrdí, že musí řešit…

Elektronické občanské průkazy by mohly fungovat v roce 2018

03.04.2017  |  ČTK

Občanské průkazy s elektronickým čipem by mohly začít fungovat v roce 2018. Při zahájení dnešní konference Internet ve státní správě a samosprávě …

Egypt nebude zdražovat turistická víza

03.04.2017  |  ČTK

Víza do Egypta se oproti původním plánům zdražovat nebudou. Cena jednorázových turistických víz do země zůstane pro letošní sezonu na úrovni loňska,…

Kdy neplatíte zdravotní pojištění?

03.04.2017  |  Petr Gola

Zaměstnanci ani osoby samostatně výdělečně činné se měsíčnímu placení zdravotního pojištění nevyhnou. Jak je to s placením zdravotního pojištění v…

Škoda Favorit vypadal na pořádný průšvih, vzpomíná jeho konstruktér

31.03.2017  |  Redakce

Pamatuje si všechno. Nejen vozy, na jejichž vývoji se podílel, ale dokonce i jaké pořadové číslo dostal, když ve třinácti letech nastoupil jako učeň…

Jak se ekonomická krize projevuje v cenách?

31.03.2017  |  Martin Ježek

Co se děje s cenami zboží v době ekonomické krize? Stoupají či klesají? A čím to vlastně je? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět.

Dnes je poslední den na výměnu neplatné papírové padesátikoruny

31.03.2017  |  ČTK

Lidé mají dnes poslední možnost vyměnit na pobočkách České národní banky papírové padesátikoruny, jejichž platnost skončila k 1. dubnu 2011. Ke konci…

5 příkladů, jak na na změnu zdravotní pojišťovny

31.03.2017  |  Petr Gola

Do konce března musí podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně lidé, kteří chtějí změnit od 1. července 2017 zdravotní pojišťovnu. Se změnou…

4 věci, na které pamatujte po podání daňového přiznání

30.03.2017  |  Hana Bartušková

Daňové přiznání jste odevzdali a už to máte letos za sebou. Nezapomeňte ale na to, že s daňovým přiznáním jsou spojené i další povinnosti. Máte…

Co všechno v sobě zahrnuje pojem péče řádného hospodáře?

30.03.2017  |  Veronika Hejná

Pojem péče řádného hospodáře byl před rekodifikací soukromého práva v České republice užíván v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, obsah…
Zobrazit související aktuality