Základ a sazby pojistného u sociálního pojištění OSVČ

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištění u OSVČ je 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. OSVČ si může určit i vyšší vyměřovací základ.

Je-li vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, pak se rovná tomuto minimu, je-li vyšší než maximální vyměřovací základ, pak se rovná tomuto maximu.

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.

Odvody pojistného OSVČ

Pojistné zahrnuje:

  • pojistné na nemocenské pojištění
  • pojistné na důchodové pojištění
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Pojištění 2010 2011 2012 2013 2014
Důchodové pojištění 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2% 1,2% 1,2% 1,2 % 1,2 %
Nemocenské pojištění 1,4 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 %

OSVČ, které nejsou účastny důchodového spoření (II. pilíř), budou v roce 2014 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % - z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a budou jej odvádět příslušné OSSZ.

Minimální vyměřovací základ

Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 % a pro vedlejší výdělečnou činnost 10 % průměrné mzdy stanovené vyhláškou MPSV. Pro rok 2014 činí průměrná mzda 25 942 Kč (v roce 2013 byla 25 884 Kč, v roce 2012 pak 25 137 Kč).

Rok Hlavní činnost  Vedlejší činnost
2014 6 486 Kč 2 595 Kč
2013 6 471 Kč 2 589 Kč
2012 6 285 Kč  2 514 Kč
2011  6 185 Kč  2 474 Kč
2010 5 928 Kč  2 371 Kč

Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 % z průměrné mzdy stanovené vyhláškou MPSV, pro rok  2014 tedy 6 486 Kč a pro vedlejší výdělečnou činnost 10 % průměrné mzdy, tedy 2 595 Kč.

Minimální roční vyměřovací základ získáme tak, že minimální měsíční vyměřovací základ vynásobíme počtem mesíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Nepočítají se ale měsíce, kdy OSVČ

  • nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost ani jeden den,
  • pobírala po celý měsíc nemocenské z nemocenského pojištění,
  • je státním pojištěncem,
  • má těžké tělesné, smyslové nebo mentální postižení,
  • dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
  • celodenně, osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
  • je současně zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance.

Maximální vyměřovací základ

Pro rok 2014 dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu na 1 245 216 Kč . V roce 2013 činil maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění 1 242 432 Kč, pro rok 2012 pak 1 206 576 Kč.

OSVČ, která se v daném roce účastní důchodového pojištění také jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhne maximálního vyměřovacího základu, nebude povinna platit zálohy od kalendářního měsíce, ve kterém to oznámí a doloží příslušné OSSZ.

Minimální a maximální výše zálohy

Z minimálního a maximálního vyměřovacího základu se počítá minimální a maximální výše zálohy. V následujících tabulkách jsou uvedeny minimální a maximální výše zálohy v letech 2014 až 2011.

Některé výpočty pro 2014

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost

Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),

minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)

maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)

 

6 486 Kč

103 768 Kč

 

2 595 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),

minimální

maximální

 

1 894 Kč

30 301 Kč

 

758 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),

minimální

maximální

 

115 Kč

2 382 Kč

 

Některé výpočty pro 2013

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost

Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),

minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)

maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)

 

6 471 Kč

103 536 Kč

 

2 589 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),

minimální

maximální

 

1 890 Kč

30 233 Kč

 

756 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),

minimální

maximální

 

115 Kč

2 382 Kč

 

Některé výpočty pro 2012

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost

Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),

minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)

maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)

 

6 285 Kč

100 548 Kč

 

2 514 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),

minimální

maximální

 

1 836 Kč

29 361 Kč

 

735 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),

 minimální

maximální

 

115 Kč

2 313 Kč

 

Některé výpočty pro 2011

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost

Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),

minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)

maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)

 

6 185 Kč

148 440 Kč

 

2 474 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),

minimální

maximální

 

1 807 Kč

43 345 Kč

 

723 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),

 minimální

maximální

 

87 Kč

2 079 Kč

 

35 Kč

Související aktuality

Nejlepší podmínky k podnikání jsou v Singapuru

Nejlepší podmínky k podnikání jsou v Singapuru

24.11.2014 | Petr Gola

Singapur, Nový Zéland, Hongkong, Dánsko, Korea, Norsko, USA, Velká Británie, Finsko a Austrálii - to je...

Nejlepší podmínky k podnikání jsou v Singapuru

Dnes  | Petr Gola

Singapur, Nový Zéland, Hongkong, Dánsko, Korea, Norsko, USA, Velká Británie, Finsko a Austrálii - to je desítka zemí s nejlepšími...
Zobrazit další související aktuality
Investice Finance.cz
Rejstřík Finance.cz
 
zavřít
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo