Zdanění práce je v Česku 7. nejvyšší ze zemí OECD

04.05.2018 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Celkovou částku daňových odvodů tvoří nejenom sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu sražena zaměstnanci jeho zaměstnavatelem při výpočtu čisté mzdy, ale i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zdanění práce u průměrné mzdy je vyšší než v Česku pouze v šesti členských zemích OECD.

Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda, kterou zaměstnanec obdrží na svůj bankovní účet, se liší o odvedené daně z mzdy. V Česku je zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka z členských zemí OECD 7. nejvyšší. Takto vysoké zdanění práce mají nejenom bezdětní zaměstnanci, ale i zaměstnanci, kde daňové zvýhodnění na děti uplatňuje druhý z rodičů, neboť daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat pouze jeden z rodičů.

ČR: Zdanění práce za rok 2017 činí 43,4 %

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku za celý kalendářní rok 2017 dle databáze OECD činila 29 596 Kč. Právě u této hrubé mzdy si vypočítáme zdanění práce u zaměstnance uplatňujícího při výpočtu čisté mzdy pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Výpočet provedeme dle legislativy roku 2018.

Text

Částka

Hrubá mzda

29 596 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(29 596 x 4,5 %)

1 332 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(29 596 x 9 %)

2 664 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(29 596 x 6,5 %)

1 924 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(29 596 x 25 %)

7 399 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

(29 596 + 2 664 + 7 399)

39 659 Kč

Superhrubá mzda

(mzdové náklady zaokrouhleny na stokoruny nahoru)

39 700 Kč

Daň z příjmu po slevě

(39 700 x 15 % - 2 070)

3 885 Kč

Čistá mzda na účet

(29 596 – 1 332 – 1 924)

22 455 Kč

Celkové daňové odvody

(1 332 + 2 664+ 1 924 +7 399 +3 885)

17 204 Kč

Zdanění práce v %

(17 204: 39 659)

43,4 %

vlastní výpočet autora

Zaměstnanec s hrubou mzdou 29 596 Kč obdrží při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka na svůj bankovní účet 22 455 Kč. Mzdové náklady zaměstnavatele činí 39 659 Kč. Celkové zdanění práce je tedy 43,4 %. U průměrné mzdy a neuplatňování žádných speciálních daňových slev a odpočtů je zdanění práce ze zemí OECD vyšší pouze v Belgii (53,7 %), v Německu (49,7 %), v Itálii (47,7 %), ve Francii (47,6 %), v Rakousku (47,4 %) a v Maďarsku (46,2 %). Zdanění práce nad 40% hranici je ještě v dalších evropských  zemích, a sice ve Slovinsku (42,9 %), ve Finsku (42,9 %), ve Švédsku (42,9 %), v Lotyšsku (42,9 %), na Slovensku (41,6 %), v Portugalsku (41,4 %) a v Řecku (40,8 %).

Zdanění v mimoevropských zemích je nižší

V mimoevropských členských zemích OECD je zdanění práce citelně nižší než v evropských  zemích. Hlavním důvodem je především nízké povinné pojistné placené  zaměstnavatelem za zaměstnance. Z 12 členských zemí OECD s nejnižším zdanění práce je z evropských  zemí pouze Švýcarsko, Irsko a Velké Británie. Zdanění práce ze zemí OECD je dle databáze OECD „Taxing Wages 2017 – Comparative tables“ nejnižší  v Chile (7 %), na Novém Zélandu (18,1 %), v Mexiku (20,5 %), ve Švýcarsku (21,8 %), v Izraeli (22,1 %), v Koreji (22,6 %), v Irsku (27,2 %), v Austrálii (28,6 %), v Kanadě (30,9 %), ve Velké Británii (30,9 %), v USA (31,7 %) a v Japonsku (32,6 %).

Jaké bylo zdanění v zemích OECD v roce 2017

Pramen: OECD, OECD Tax Database – Taxing Wages, Average tax wedge – Single person at 100 % of average earnings, no childPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU