Jak na změnu banky aneb nový běžný účet snadno a rychle

13.07.2016 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Bez bankovního účtu a dalších služeb, které banky v rámci něj nabízí, si jen málokdo z nás dokáže svůj život představit. Pokud nejste spokojeni se svou stávající bankou, nezbývá nic jiného než banku změnit. V následujícím textu ukážeme, že změna banky nemusí být žádným strašákem pokud využijete Kodex mobilita klientů.

Nejste spokojeni se službami, které vám banka v rámci vašeho běžného účtu nabízí? Chtěli byste přejít k jiné, ale máte strach z převodu trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem z původní do nové banky?  V roce 2009 byl vypracován Kodex mobilita klientů, který upravuje a zjednodušuje klientům přechod od jedné banky ke druhé.

Citujeme přímo z kodexu:
"Pod pojmem „Změna banky“ rozumíme ve smyslu tohoto Kodexu tyto činnosti:

 

  • Součinnost Původní banky i Nové banky v procesu Změny banky
  • Otevření Běžného účtu v Nové bance
  • Převedení všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem z Původní banky do Nové banky
  • Možnost požádat o převedení všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem včetně zrušení Běžného účtu v Původní bance prostřednictvím Nové banky
  • Možnost požádat o součinnost při zpřístupnění informací o novém bankovním spojení Klienta příslušným třetím stranám."

S obsahem celého kodexu se lze seznámit na stránkách České bankovní asociace.

Změna banky s použitím kodexu mobilita klientů

Pokud již máte vybránu novou banku se službami a běžným účtem, který splňuje vaše požadavky, máte díky kodexu (v případě, že obě banky k němu přistoupily)

možnost požádat o změnu pouze v nové bance, tedy bez návštěvy stávají. Změna banky s využitím kodexu zbavuje klienty prakticky všech starostí s rušením starého běžného účtu a otevřením nového či s převedením trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem z původní do nové. Všechny náležitosti provede nová banka v součinnosti s původní bankou.

Vzhledem k tomu, že právní úprava neumožňuje převod účtu z jedné banky do druhé online (je třeba podepsat žádost o změnu banky), musíte vyrazit na pobočku nové banky, kde s otevřením nového běžného účtu (budete potřebovat občanský průkaz, případně ještě další doklad totožnosti) vyplníte i žádost o změnu banky (vzor žádosti je uveden na stránkách České bankovní asociace).

Přes formulář žádosti zároveň vypovíte u své původní banky smlouvu o běžném účtu  (pokud účet trvá více než 12 měsíců, mělo by to být bez poplatků) a novou banku požádáte o zřízení trvalých příkazů a souhlasů k inkasu, jejichž seznam obdrží od původní banky. V žádosti uvedete, ke kterému termínu chce příkazy a inkasa zrušit, od toho dne tedy předchozí banka už nebude příkazy a inkasa provádět. Následně je třeba vyplnit i den, od kterého nová banka bude příkazy a inkasa dle seznamu z původní banky realizovat. Celý převod trvá minimálně 15 dní, proto je vhodné vyhnout se období provádění trvalých příkazů a inkas z účtu. Nedílnou součástí je také převod zůstatku z původního na nový účet. Pokud jste držitelem debetní platební karty, budete muset pravděpodobně kartu vrátit, neboť bez jejího vrácení nemusí být běžný účet v původní bance zrušen.

Banka za vás ale vše neudělá, o novém čísle účtu bude muset informovat instituce, které vám na účet zasílají peníze např. zaměstnavatele a také společnosti, které mají svolení k inkasu z vašeho účtu. Na to nová banka nemá oprávnění, ale může vám poskytnout předem vyplněný oznamovací formulář, který jen vytisknete, podepíšete a odešlete. Vzory dopisů a formulářů naleznete také na internetových stránkách bank či bankovní asociace.

Při změně nezapomeňte u nového účtu na stanovení nových limitů pro různé transakce (inkaso, internet, karta). Při převodu dojde také ke změně všech dispozičních oprávnění (podpisové vzory), chcete-li je třetím osobám zachovat, musíte si je nově u nového účtu zřídit.

Změna banky a účtu na vlastní pěst

Pokud nechcete kodexu využít, nezbude vám nic jiného než navštívit původní banku (výpověď smlouvy o  běžném účtu) i novou banku (založení nového účtu) a následně si nastavit nové trvalé příkazy a souhlasy s inkasem. I když takováto varianta může být rychlejší, hrozí zde riziko zapomenutí na nějaký příkaz. Kodex vám může pomoci i v tomto případě, kdy vám na základě žádosti podané v původní bance, banka zašle seznam trvalých příkazů a souhlas s inkasem na vaši adresu, čímž riziko minimalizujete.
 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ