Vymáhání výživného: Pomoc pro těhotné ženy

19.07.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Těhotná žena, která není provdána, se může snadno dostat do finančních obtíží během svého těhotenství, pokud otec dítěte odmítne poskytnout potřebnou pomoc. Jakou právní ochranu poskytuje občanský zákoník těmto těhotným ženám?

Ačkoliv těhotná žena a pravděpodobný otec nevstoupí do manželství a právní ochrana těhotné ženy není tak vysoká jako v případě uzavření manželství, vymezuje občanský zákoník v ustanovení § 920 ochranu těhotné ženy k odlehčení její složité životní situace spojené s těhotenstvím a porodem.

Povinnosti pravděpodobného otce

Občanský zákoník stanovuje, že soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby poskytnul těhotné ženě výživu a uhradil též příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Tyto nároky může soud uložit k hrazení pravděpodobnému otci předem. Soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytnul částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni mateřská dovolená podle zákoníku práce.

Práva těhotné ženy

Dle výše uvedeného má tak těhotná žena vůči pravděpodobnému otci dítěte (za kterého není provdána) následující nároky:

a) právo na výživu pro sebe;
b) právo na příspěvek k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem; a
c) právo na částku potřebnou na zajištění výživy pro dítě, které se má narodit.

Při soudním sporu o zvýšení výživného by měly soudy komplexně posuzovat majetkové poměry povinné osoby a řádně provést dokazování k zajištění spravedlivého rozhodnutí. Návrh na zvýšení výživného byl předmětem sporu, který rozhodoval Ústavní soud: Ústavní soud k posuzování majetkových poměrů při návrhu na zvýšení výživného

Spor o výživu

Jako v „běžném“ sporu o výživné se posuzují odůvodněné potřeby oprávněné osoby a majetkové poměry a možnosti povinných a oprávněných osob. Je přirozené, že po dobu těhotenství ženy dochází ke ztrátě nebo podstatnému snížení jejích příjmů a pravděpodobný otec dítěte by se tak měl solidárně podílet na majetkovém zabezpečení těhotné ženy bez ohledu na skutečnost, že těhotná žena za něj není provdána.

Žaloba těhotné matky musí být podána do porodu dítěte. Každý případ sporu o výživné je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY