Ukažte kotel! Úředníci si mohou posvítit na špindíry i domácnosti bez povinné revize

20.01.2017 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Venku přituhlo a kotle jedou na plné obrátky. Některé kouří víc než jiné. A právě ty, které čmoudí a zamořují ovzduší, je možné nahlásit pomocí speciální aplikace. Říká se jí udavačský web a je pod palbou kritiky i žertů. Smích vám ale může zamrznout na tváři, když se za dveřmi vašeho domu objeví úředníci, aby zkontrolovali, čím topíte a jestli máte povinnou revizi kotle.

Stát vytáhl do boje proti drobným znečišťovatelům ovzduší. Zpřísňují se požadavky na účinnost kotlů a podle odhadů ministerstva životního prostředí je v Česku až 350 tisíc starých neekologických topenišť, které nebude možné od září 2022 používat. Na jejich výměnu mohou domácnosti získat státní příspěvek, například z kotlíkových dotací.

To je ta příjemnější stránka. Novela zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nicméně zavedla povinnou revizi kotlů. Do konce loňského roku měly domácnosti nechat kotel prověřit revizním technikem. Tato povinnost se dotýká kotlů na všechna paliva od 20 do 100 kW, stejně jako kotlů na pevná, kapalná a plynná paliva s výkonem nad 100 kW. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Jakých kotlů se revize týká a jak často se provádí, je napsáno ve vyhlášce č. 194/2013 Sb.:

Výkon kotle

Druh paliva

První kontrola po uvedení do provozu

(roky)

Další kontrola

systém je trvale monitorován (roky)

systém není trvale monitorován (roky)

Od 20 kW do 100 kW

všechna paliva

10

10

10

Nad 100 kW

pevná a kapalná

2

10

2

plynná

4

10

4

Jdeme na ten kotel, ukažte, čím topíte

Koncem roku měli revizní technici plné ruce práce a nebylo v jejich silách všechny kontroly kotlů na poslední chvíli zvládnout. Od ledna letošního roku si přitom úřad města nebo obce může vyžádat potvrzení o revizi. „Provozovatelům kotlů hrozí při nedodržení revizní periody a nepředložení platné revizní zprávy pokuta do výše 20 tisíc korun. Tato pokuta se vztahuje ke kotlům na tuhá paliva,“ upozorňuje Václav Budín, z managementu technických služeb společnosti E.ON, která se mimo jiné zabývá i revizí kotlů.

Od ledna mohou úředníci na základě novely o ochraně ovzduší také vstoupit lidem do domácnosti a zkontrolovat, čím topí. Pokud kontrolu kotle odmítnou, vystavují se pokutě až 50 tisíc korun. Podobnou částku mohou zaplatit i v případě, že topí nevhodným materiálem, například odpadem.

Cílem povinných revizí domácích topenišť je podle ministerstva životního prostředí plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. „Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu,“ píše ministerstvo životního prostředí na svém webu.

A kontrolu kotlů přirovnává k pravidelným kontrolám automobilů. „Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za vámi domů. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé České republice,“ vysvětluje Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí.

Za revizi dáte nejčastěji 600 až 1 500 korun

Ačkoli kontroly kotlů nejsou pro domácnosti povinné každoročně, odborníci je doporučují. „Kontrolu kotle je nejvýhodnější provádět před nebo po skončení topné sezóny. Realizovat by ji měl technik proškolený výrobcem,“ dodává Václav Budín. Obrátit se proto můžete přímo na výrobce kotle na tuhá paliva, který by vám měl poskytnout kontakt na příslušného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Existuje také seznam techniků Asociace podniků topenářské techniky, případně seznam revizních techniků vedený Klastrem Česká peleta.

Kontrola kotlů pochopitelně není zadarmo. Cena práce je individuální a není stanovaná zákonem. „Obecně jsou podezřelé velmi levné nabídky, kde nelze očekávat kvalitu, stejně jako nápadně drahé nabídky, kde odvedená práce nemusí odpovídat zaplacené ceně,“ říká Jan Truxa ze společnosti EkoWatt. Základní prohlídka kotle zabere asi hodinu a cena se pohybuje mezi 600 až 1 500 korunami, záleží i na dojezdové vzdálenosti technika. Výstupem kontroly je doklad, kterým se domácnost prokáže při případné kontrole ze strany úřadu.

Revizi kotlů poskytují jako jeden z bonusů i dodavatelé energií, týká se ale zpravidla plynových kotlů. „Díky této službě nemusí uživatel plynového kotle na kontroly pamatovat a složitě hledat příslušného technika. Servisní firma se mu totiž sama ozve, kontrolu kotle domluví a provede,“ uzavírá Václav Budín.

Kdy už čmoudíte moc?

Přes tzv. udavačský web můžete nahlásit souseda, který podle vás zamořuje ovzduší, protože například spaluje odpad. Stejně tak on může nahlásit vás. Podle tohoto webu dochází během roztápění kotle k většímu úniku emisí, a tak i zákon určuje výjimku, kdy prvních 30 minut po roztápění může tmavost kouře překročit přípustnou normu tmavosti. Po první půlhodině by nicméně kouř již měl splňovat parametry dané zákonem.

Užitečné odkazy

  • www.aptt.cz - Asociace podniků topenářské techniky
  • www.cisty-komin.cz – Webová aplikace, kde lze nahlásit souseda, který znečišťuje ovzduší
  • www.mzp.cz – Ministerstvo životního prostředí

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ