Nesedí vám vyúčtování elektřiny nebo plynu? Nedejte se a reklamujte ho

07.02.2017 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Verdikt od dodavatele energií přichází jednou za rok. Ještě než ze svého účtu odešlete nedoplatek, pořádně si vyúčtování projděte. A pokud čísla nesedí, pošlete reklamaci. Jak na to? A proč zavolat na zákaznickou linku dodavatele nestačí?

Roční vyúčtování elektřiny nebo zemního plynu shrnuje spotřebu a zaplacené zálohy – výsledkem je buď přeplatek, nebo nedoplatek. Přeplatek může dodavatel převést na další období a použít ho na zaplacení záloh nebo vám ho vyplatí na účet. Záleží, co máte uvedeno ve smluvních podmínkách, někteří dodavatelé přeplatek převádějí automaticky, jiní až od určité výše. Nedoplatek je už méně příjemný. V takovém případě byste měli zbystřit a fakturu za elektřinu nebo plyn si pořádně projít. Chyba totiž může být ve výpočtu nebo ve spotřebě, kterou vám dodavatel účtuje.

Někdy se může splést pracovník, který odečet elektřiny nebo zemního plynu provádí, jindy je odečet dělaný tzv. odhadem. To znamená, že se v úvahu vezmou předchozí období a spočítá se z nich průměr. Je proto vhodné si stavy elektroměru nebo plynoměru zapisovat, případně si je nafotit v době, kdy probíhá odečet. Budete tak mít v ruce argument pro případné podávání reklamací.

Zavolat na zákaznickou linku nestačí

Když prolétnete fakturu a zjistíte, že vám dodavatel naúčtoval jako nedoplatek nesmyslnou částku, vytočíte jeho zákaznickou linku a domáháte se nápravy. To ale nestačí. Reklamaci vždy podávejte písemně a nezapomeňte na to, aby obsahovala všechny náležitosti.

Pravidla, jak podat a uplatnit reklamaci stanovuje nejen zákon, ale i smlouva a obchodní podmínky dodavatele. Informace o tom, jakým způsobem vyúčtování reklamovat můžete najít většinou i na webových stránkách dodavatele.

„Dodavatelé někdy vyzývají zákazníky, aby reklamovali vyúčtování telefonicky prostřednictvím zákaznických linek. Ty určitě můžete využít pro získání prvotní informace, ale samotnou reklamaci podejte vždy písemně, abyste později měli důkaz o jejím podání a obsahu,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Co by měla obsahovat reklamace vyúčtování?

Někteří dodavatelé mají přímo vzorové formuláře reklamací, u jiných musíte reklamaci napsat sami. Tady jsou důležité body, na něž nezapomenout.

  • Vždy uveďte, že se jedná o reklamaci.
  • Připište své jméno, adresu, zákaznické číslo, číslo odběrného místa, variabilní symbol faktury (vše najdete na vyúčtování).
  • Pokud reklamujete stavy měřidel, připište také jejich čísla.
  • Uveďte důvod reklamace, například chybné stavy měřidel, výpočtu nebo jinou chybu, připojte argumenty a důkazy (fotografii měřidla ukazující skutečný stav apod.).
  • Vše odešlete poštou, a to nejlépe s dodejkou, abyste dostali informaci, že vaše zásilka byla dodavateli předána a ten se reklamací tedy musí zabývat.

Verdikt do 15 dnů

Reklamaci vyúčtování musí dodavatel vyřídit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Pokud ji uzná za oprávněnou, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Nedodrží-li tuto lhůtu v případě reklamace vyúčtování spotřeby elektřiny, máte právo na náhradu 600 korun za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 korun. U plynu se jedná o náhradu 750 korun za každý den prodlení, maximálně však 7 500 korun.

A když reklamaci podáte, ale nic se neděje? Podle Lukáše Zeleného se v takovém případě můžete obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. „Ovšem samotná reklamace nemá odkladný účinek, což znamená, že došlou fakturu musíte zaplatit. Pokud se později s dodavatelem dohodnete, nebo bude rozhodnuto, že vaše reklamace je oprávněná, dodavatel vám neoprávněně fakturovanou částku vrátí. Součástí dohody nebo rozhodnutí může být i to, že dodavatel uhradí vaše případné náklady spojené s reklamací,“ dodává.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ